Rok:
Vyhladať:

FA, zmluvy, objednávky

mestosastinstraze.sk
ČÍSLO PARTNER PREDMET DÁTUM TYP SUMA
1708 Tanečná skupina Scream Senica, S. Jurkoviča 1206/40, Senica Dohoda č. 1/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 09.02.2018 D 300.00
1710 Rodičovské združenie pri CVČ Beťárik Dohoda č. 3/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 14.02.2018 D 800.00
1711 GAZÁRKA, s.r.o., Alej 549, Šaštín-Stráže Dohoda č. 4/2018 14.02.2018 D 17000.00
1971 Ľudovít Suchý, M.Nešpora 1155, Šaštín-Stráže a Lucia Suchá, Jablonica 12 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu zo dňa 13.3.2018 06.12.2018 D
1712 ZO Jednota dôchodcov Slovenska, Zápotočná 973, Šaštín-Stráže Dohoda č. 5/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 16.02.2018 D 1500.00
1784 Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46, Senica Dohoda č. 14/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 10.05.2018 D 550.00
1748 HANKO KAI KARATE KLUB SENICA, o.z., Sadová 638/43, Senica Dohoda č. 9/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 28.03.2018 D 1000.00
1785 Soňa Žáková, Komenského 1058/14, Šaštín-Stráže Dohoda o skončení nájmu 18.05.2018 D
1856 Gazárka, s.r.o., Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže Dohoda o poskytnutí krátkodobej finančnej výpomoci 14.09.2018 D 4200.00
1786 Mgr. Danuša Lazarová, Radlinského 1074/17, Malacky Dohoda o skončení nájmu 21.05.2018 D
1719 TJ SPARTAK Šaštín-Stráže, Na kopánke, Šaštín-Stráže Dohoda č. 6/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 23.02.2018 D 20000.00
1750 Holba - MB, s.r.o., Stupava Dohoda o spolufinancovaní diela 29.03.2018 D 3700.00
1754 ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Šaštín-Stráže, Štúrova 568, Šaštín-Stráže Dohoda č. 10/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 03.04.2018 D 500.00
1788 Miestny automotoklub ČEMOTO, M. Nešpora 1128, Šaštín-Stráže Dohoda č. 15/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 23.05.2018 D 1000.00
1721 Športovo strelecký klub Šaštín-Stráže, Vŕšky 1410, Šaštín-Stráže Dohoda č. 7/2018 28.02.2018 D 800.00
1827 PROFI BAU VALUSEK s.r.o., J. Hollého 661, 908 41 Šaštín-Stráže Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 15.01.2018 26.07.2018 D
1828 PROFI BAU VALUSEK s.r.o., J. Hollého 661, 908 41 Šaštín-Stráže Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 10.04.2018 26.07.2018 D
1911 Úrad práce, soc. vecí a rod. Senica, Vajanského 17, Senica Dodatok č.1 06.11.2018 D
1759 GRAND PRIX ZÁHORIA, Sotinská 1345/27, Senica Dohoda č. 11/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 10.04.2018 D 150.00
1790 Rodičovské združenie pri Materskej škole Dohoda č. 16/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 30.05.2018 D 500.00
1849 Pinec Stráže n.o., M.R.Štefánika 115, Šaštín-Stráže Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov 27.08.2018 D
1792 Úrad práce, soc. vecí a rod. Senica, Vajanského 17, Senica Dohoda č. 18/07/50J/19 06.06.2018 D 9754.55
1863 Mgr. art. Peter Šimon Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.11.2016 27.09.2018 D
1865 Úrad práce, soc. vecí a rod. Senica, Vajanského 17, Senica Dohoda č.18/07/50J/34 28.09.2018 D 3001.40
1868 Úrad práce, soc. vecí a rod. Senica, Vajanského 17, Senica Dohoda č.18/07/010/24 02.10.2018 D
1869 Úrad práce, soc. vecí a rod. Senica, Vajanského 17, Senica Dohoda č.18/07/012/9 02.10.2018 D
1870 Richard Rund, M.Nešpora 1176/45, Šaštín-Stráže Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu 02.10.2018 D
1871 Liana Luciaková, Nám. slobody 942/5, Šaštín-Stráže Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 29.9.2017 02.10.2018 D
1797 Ľudmila Rozborová, Komenského 1042, Šaštín-Stráže Dohoda o skončení nájmu 11.06.2018 D
1878 Úrad práce, soc. vecí a rod. Senica, Vajanského 17, Senica Dohoda č.18/07/060/102 03.10.2018 D 4689.69
1882 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny 05.10.2018 D
1883 Peter Hrozen a Žaneta Hroznová, Piesočná 733/26, Šaštín-Stráže Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 02.07.2018 05.10.2018 D
1884 Úrad práce, soc. vecí a rod. Senica, Vajanského 17, Senica Dohoda o ukončení dohody 05.10.2018 D
1881 Gazárka, s.r.o., Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže Dodatok č. 2/2018 k Dohode č. 4/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 05.10.2018 D 20000.00
1771 Slovenský rybársky zväz - MO Šaštín-Stráže Dohoda č. 12/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 25.04.2018 D 400.00
1772 Špeciálna základná škola Šaštín-Stráže, Štúrova 573, Šaštín-Stráže Dohoda č. 13/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 25.04.2018 D 400.00
1802 Telovýchovná Jednota SPARTAK Šaštín-Stráže Dodatok č. 1/0218 k Dohode č. 6/2018 20.06.2018 D
1804 Rodičovské združenie pri Základnej škole Dohoda č. 17/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 20.06.2018 D 200.00
1692 SIMAMED s.r.o., Šaštín-Stráže Dohoda o ukončení 01.02.2018 D
1733 Rallycross klub pri AKSR, Na výhone 675/5, Borský Mikuláš Dohoda č. 8/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 12.03.2018 D 800.00
1803 TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLOVAN Šaštín-Stráže Dodatok č. 1/2018 k Dohode č. 2/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 20.06.2018 D
1774 Mesto Skalica, Mesto Gbely, Obec Brodské.... Dodatok č.4 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 26.04.2018 D
1736 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu 13.03.2018 D
1700 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Senica,Vajanského 17 Dohoda č.18/07/50J/3 02.02.2018 D 2156.13
1890 Viera Staňková Vachová, Zákostolie 1612/45, Šaštín-Stráže Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemku 12.10.2018 D
1778 Veronika Patáková, Šaštín-Stráže Dodatok č.2 02.05.2018 D
1805 Poľovnícke združenie Šaštín-Stráže Dohoda č. 18/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 21.06.2018 D 300.00
1780 Úrad práce, soc. vecí a rod. Senica, Vajanského 17, Senica DOHODA č. 18/07/50J/15 02.05.2018 D 4502.10
1806 GAZÁRKA, s.r.o., Alej 549, Šaštín-Stráže Dodatok č. 1/2018 k Dohode č. 4/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 27.06.2018 D 7800.00
1706 TJ SLOVAN Šaštín-Stráže, Nádražná 1181, Šaštín-Stráže Dohoda č. 2/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 08.02.2018 D 25000.00
1845 Telovýchovná Jednota SPARTAK Šaštín-Stráže Dodatok č. 2/2018 k Dohode č. 6/2018 24.08.2018 D
3184 BOGA PARTNERS, s.r.o. Holíč Plastové dvere 16.03.2018 F 935.04
3338 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 75.78
20 BigMat STAVEBNINY SKALICA, s.r.o., D.Jurkoviča 22, Skalica Dobropis - EURO paleta 22.06.2018 F -672.00
3185 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Vytýčenie plynárenských zariadení 16.03.2018 F 241.85
3339 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 75.78
21 BigMat STAVEBNINY SKALICA, s.r.o., D.Jurkoviča 22, Skalica Dobropis - EURO paleta 22.06.2018 F -96.00
3817 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 16.10.2018 F 12.35
3186 STEIP spol. s r.o., Šaštín-Stráže Práca plošinou 16.03.2018 F 103.97
3340 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 84.70
22 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 27.06.2018 F -658.57
3818 Gurmáni s.r.o., Ivanka pri Dunaji Káva 16.10.2018 F 131.40
3187 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Zemný plyn 16.03.2018 F 2872.00
3341 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 62.41
23 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 27.06.2018 F -895.04
3819 SUBESTAV s.r.o., Mikulášov 59, Lakšárska Nová Ves Dosky, hranoly 16.10.2018 F 1016.50
3013 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 16.02.2018 F 22.14
3188 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Zemný plyn 16.03.2018 F 52.00
3342 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 51.28
3507 Melli Interiéry, s.r.o., Hlavná 108/403, Horná Potôň Molitan 27.06.2018 F 235.00
3661 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 27.08.2018 F 22.30
3820 Rechtys spol. s r.o., Grösslingova 63, Bratislava 1 Šnúrka na krk, visačka 16.10.2018 F 51.60
3014 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 16.02.2018 F 69.72
3189 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 16.03.2018 F 294.23
3508 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce na kanalizácii 27.06.2018 F 1016.52
3662 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 27.08.2018 F 431.06
3821 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 16.10.2018 F 15.60
3015 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 16.02.2018 F 53.97
3190 Auto Moto Augustín, Na Pažiti 1474, Šaštín-Stráže Oprava mot. vozidla FIAT SCUDO 16.03.2018 F 390.00
3343 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Broz parketa, broz obrubník 04.05.2018 F 1494.26
3509 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce na kanalizácii 27.06.2018 F 1275.36
3822 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 16.10.2018 F 69.10
3016 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 16.02.2018 F 439.21
3191 Bureš Václav-STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery, myš, zapojeniie PC 16.03.2018 F 327.64
3344 ELVIP s.r.o., Malacky Orez stromov v RO Gazárka 04.05.2018 F 138.00
3663 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 30.08.2018 F 74.35
3823 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 16.10.2018 F 73.55
3017 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 16.02.2018 F 54.07
3192 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 16.03.2018 F 537.19
3345 Martinus, s.r.o.,Gorkého 4, 036 01 Martin Knihy do knižnice 04.05.2018 F 204.85
3664 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 30.08.2018 F 97.20
3824 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 16.10.2018 F 73.55
3018 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 16.02.2018 F 33.99
3193 Jánoš Milan-Nákladná a autobus.doprava, Brezová pod Bradlom Prevedené služby mot. vozidla 16.03.2018 F 264.00
3346 Florbal s.r.o., Bratislava Vesty 04.05.2018 F 54.00
3665 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 30.08.2018 F 127.20
3825 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 16.10.2018 F 71.33
3963 Ľuboš Javorík, Opravy karosérií, Borský Mikuláš Oprava ZETOR, vlečka, VW CADDY 11.12.2018 F 1924.80
3019 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 16.02.2018 F 107.65
3194 AUTO NOSEK spol. s r.o., Šaštín-Stráže Náhradné súčiastky 16.03.2018 F 78.89
3347 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 04.05.2018 F 15.72
3666 Jozef Sláma, Petrova Ves Montáž a spustenie plynového kotla 30.08.2018 F 1785.10
3826 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 16.10.2018 F 55.73
3964 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 11.12.2018 F 114.80
3020 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 16.02.2018 F 27.53
3195 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 16.03.2018 F 398.45
3348 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 17.83
3510 MAREK DANIS, Piesočná 737, Šaštín-Stráže Murárske práce 29.06.2018 F 956.00
3667 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, M.Rázusa 23A VsSr - ročný prístup 30.08.2018 F
3827 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 16.10.2018 F 49.04
3965 Holický Ján, Potreby pre domácnosť, Šaštín-Stráže Pracovné náradie 11.12.2018 F 281.80
3021 ENARA,s.r.o.,Šaštín-Stráže, Nám.slobody 942 Práce naviac + dodávka materiálu 16.02.2018 F 2251.08
3196 OIL JPM s.r.o., Holíč Pohonné hmoty 19.03.2018 F 420.79
3349 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 17.83
3511 B2B Partner s.r.o. Bratislava Dopravné zrkadlo 29.06.2018 F 453.60
3668 Orange Slovensko, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 30.08.2018 F 0.06
3828 Nakladatelství FORUM s.r.o., Zahradnícka 46, Bratislava Manuál verejného obstarávania v kocke 16.10.2018 F 77.82
3022 B2B Partner s.r.o. Bratislava Regál kovový 16.02.2018 F 148.80
3197 ORGOŇ - GROUP s.r.o., Školská 1651, Šaštín-Stráže Servis plynového zariadenia na ul. Školská 19.03.2018 F 187.69
3350 Autoservis PAMIS s.r.o., Čepeňská 12, Sereď Oprava prednej nápravy vozidla PIAGGIO PORTER 04.05.2018 F 733.50
3512 Richter Rasen Slovakia, s.r.o., Závod Trávnaté koberce 29.06.2018 F 308.00
1800014 Profesionálny register s.r.o.. Michalská 9, Bratislava Reklamné služby - predfaktúra 23.08.2018 F 240.00
3829 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce na kanalizácii 16.10.2018 F 217.68
3023 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery 16.02.2018 F 537.60
3198 Ing. Václav Zouhar VAKATO-IT, Šaštín-Stráže Registrácia novej domény a hostingu zverejňovanie 19.03.2018 F 300.00
3351 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 26.75
3513 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Apple iPhone 29.06.2018 F 249.00
3669 Milan Komorník - ELMAR, Šaštín-Stráže Elektroinštalačný materiál 31.08.2018 F 879.00
3830 MAJAKOV s.r.o., Láb Práce na kanalizácii 16.10.2018 F 1708.44
3199 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava Implementácia IR ESMAO Registratúra 19.03.2018 F 157.20
3352 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 22.30
3514 BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Komplexný servis 5/2018 29.06.2018 F 110.00
3670 BOHUNICKÝ & Co. s.r.o., Lermontovova 16, Bratislava-Staré Mesto Právne služby 31.08.2018 F 540.00
3831 MAJAKOV s.r.o., Láb Práce na kanalizácii 16.10.2018 F 53.64
3200 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Stoličky, regálová zostava, stôl 19.03.2018 F 1095.00
3353 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 17.83
3515 Lomtec.com a.s., Bratislava, Líščie údolie 5 Elektronizácia služieb miest a obcí 29.06.2018 F 408.00
3671 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 31.08.2018 F 173.86
3832 Zak Services, s.r.o., Dolná štvrť 362/11, Myjava Náhradné diely 16.10.2018 F 271.45
3201 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 19.03.2018 F 69.72
3354 RH - Com s.r.o., Jablonica Spracovanie NMS č.2 k projektu 07.05.2018 F 250.00
3672 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 31.08.2018 F 254.10
3833 Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, Bratislava Odmena za vydanie výpisu z registra exekúcii 16.10.2018 F
3202 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 19.03.2018 F 53.97
3355 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava Inštalácia IR ESMAO 07.05.2018 F 144.00
3673 MAJAKOV s.r.o., Láb Práce na kanalizácii 31.08.2018 F 218.04
3834 BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Komplexný servis 8/2018 16.10.2018 F 110.00
3203 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 19.03.2018 F 107.65
3356 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 07.05.2018 F 5681.24
3516 Ateliér BUDO s.r.o., Trnovec č.33 Vypracovanie dokumentácie 02.07.2018 F 960.00
3674 MAJAKOV s.r.o., Láb Práce na kanalizácii 31.08.2018 F 790.92
3835 Johny servis s.r.o., Gajary Johnny WC a sanitárna technika 16.10.2018 F
3204 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 19.03.2018 F 27.53
3357 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Stravné lístky 07.05.2018 F 3698.04
3517 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod Rybárske lístky 02.07.2018 F 25.00
3675 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Poplatok za prenájom zariadenia 31.08.2018 F 82.68
3836 Potraviny Hejs s.r.o., Šaštín-Stráže Čistiace potreby 16.10.2018 F 203.28
3205 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 19.03.2018 F 33.99
3358 MAJAKOV s.r.o., Láb Čistenie snímača hladiny, hladinové relé, hydraulika 07.05.2018 F 319.32
3518 PD Gbely, a.s., Gbely Podsyp 02.07.2018 F 95.10
3676 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 31.08.2018 F 2872.00
3837 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 16.10.2018 F 15.60
3359 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery, výmena zdroja 07.05.2018 F 307.20
3519 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 02.07.2018 F 593.49
3677 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 31.08.2018 F 52.00
3838 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 16.10.2018 F 14.60
3206 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 20.03.2018 F 54.07
3360 BOGA PARTNERS, s.r.o., 908 51 Holíč Plastové vchodové dvere 07.05.2018 F 1223.23
3520 Buzay Silvester, Šaštín-Stráže, Metodova 1396 Oprava a údržba verejného osvetlenia 02.07.2018 F 1934.00
3678 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Práce fekálom, čistenie dažďových vpustí, čerpanie a odvoz vody 31.08.2018 F 262.00
3839 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 16.10.2018 F 15.60
3207 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 20.03.2018 F 439.21
3361 V&Z, s.r.o., Macov Služby podľa Zmluvy 07.05.2018 F 29760.00
3521 Radoslav Sloboda - KOVO, Šaštín-Stráže Výroba a montáž kovového oplotenia 03.07.2018 F 780.00
3679 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Odvoz betónov 31.08.2018 F 870.00
3840 Peter Fríbort - PF-TECH, S.Jurkoviča 1203/16, Senica Oprava domového vrátnika a výmena napájacieho transformátora, sieťový napájač 16.10.2018 F 78.48
3208 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 20.03.2018 F 871.21
3362 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Broz parketa, broz obrubník 07.05.2018 F 2764.80
3522 SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o.,Bratislavská 25, Holíč Smalt domové čísla 03.07.2018 F 79.20
3680 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Odvoz betónov, asfaltu a zeminy 31.08.2018 F 1276.00
1800018 Slovenská komora exekútorov, Šustekova 49, Bratislava Zálohová faktúra - predplatenie kreditu 09.10.2018 F 4.20
3209 Holický Ján, Potreby pre domácnosť, Šaštín-Stráže Pracovné náradie 20.03.2018 F 603.17
3363 MAKROAUDIT s.r.o., 821 05 Bratislava Auditorské overenie IÚZ 2016 07.05.2018 F 2640.00
3523 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 03.07.2018 F 17.83
3681 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce Pohonné hmoty 31.08.2018 F 891.47
1800019 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava Zálohová faktúra - Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 09.10.2018 F 121.00
3210 ADVERTA CZ s.r.o., Piešťany Komenského plaketa 20.03.2018 F 326.10
3364 PCP elektro s.r.o., Šaštín-Stráže Bagety 09.05.2018 F 474.00
3524 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 03.07.2018 F 69.10
3682 Zak Services, s.r.o., 907 01 Myjava Náhradné diely 31.08.2018 F 625.45
31 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Dobropis - opravná faktúra 16.10.2018 F -69.10
3024 LESY SR, štátny podnik, Šaštín-Stráže Prenájom pozemkov 19.02.2018 F 208.95
3211 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Nakladanie, odvoz a rozhŕňanie drte 20.03.2018 F 946.80
3365 Tomáš Tomašovič - Kominárstvo, Šaštín-Stráže Vložkovanie komína 09.05.2018 F 344.00
3525 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 03.07.2018 F 75.78
32 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Dobropis - opravná faktúra 16.10.2018 F -35.94
3025 Nay a.s., Bratislava Kuchynský robot 19.02.2018 F 405.00
3212 Martinus, s.r.o.,Gorkého 4, 036 01 Martin Knihy do knižnice 20.03.2018 F 327.56
3366 Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou Pieskovisko 09.05.2018 F 102.90
3526 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 03.07.2018 F 75.78
33 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 17.10.2018 F -635.90
3026 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Oprava kúrenia na TÚ 20.02.2018 F 2921.24
3213 FCC Slovensko, s.r.o., Zohor Služby 20.03.2018 F 6847.52
3367 Branislav Turan, ŽIVOT A ZDRAVIE, Senica Knihy 09.05.2018 F 153.60
3527 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 03.07.2018 F 84.70
34 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 17.10.2018 F -845.32
3027 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 20.02.2018 F 380.80
3214 BESONE, s.r.o., 031 01 Liptovský Mikuláš Komplexný servis 2/2018 20.03.2018 F 110.00
3368 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 09.05.2018 F 276.40
3528 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 03.07.2018 F 62.41
3683 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Napojenie kanalizácie p. Urban, P. Kujovský 05.09.2018 F 2760.50
3841 TIRNA, Poštová 10/D, Trnava Finančný spravodaj 17.10.2018 F
3028 Pribyl & Pribyl s.r.o., Kúty Poklopy na šachtu 20.02.2018 F 144.00
3215 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 20.03.2018 F 159.08
3369 Miroslav Rosivač, LMD BUILDING, Šajdíkové Humence Oprava interiéru v KD 09.05.2018 F 3712.24
3529 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 03.07.2018 F 51.28
3684 Advokátska kancelária JUDr.Katarína Filová, s.r.o., Bratislava, Konventná 7 Odmena za poskytnutie právnych služieb 05.09.2018 F 150.00
3842 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Čistenie dažďovej kanalizácie na ul. M.Nešpora 17.10.2018 F 1362.00
3029 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Zemný plyn 20.02.2018 F 2872.00
3216 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 20.03.2018 F 1256.82
3370 HAMA COMPANY, s.r.o., Nálepkova 68, Bernolákovo Vypracovanie projektového spisu 09.05.2018 F 900.00
3530 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 03.07.2018 F 20.65
3685 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia 05.09.2018 F 72.00
3843 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Mulčovanie trávneho porastu 17.10.2018 F 945.00
3030 Auto Moto Augustín, Na Pažiti 1474, Šaštín-Stráže Oprava mot. vozidla 20.02.2018 F 245.00
8 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Dobropis - EURO paleta 20.03.2018 F -336.00
3371 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 09.05.2018 F 294.23
3531 PRO.Laika, spol. s r.o., Palackého 12, Bratislava Fujifilm 03.07.2018 F 349.00
3686 SOZA , Rastislavova 3, Bratislava Autorská odmena 05.09.2018 F 57.60
3844 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Rekonštrukcia vykurovacej sústavy a ohrevu vody v objektoch TJ Slovan Šaštín-Stráže 17.10.2018 F 14590.22
3031 STEIP spol. s r.o., Šaštín-Stráže Práca plošinou 20.02.2018 F 151.97
9 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Dobropis - EURO palety 20.03.2018 F -192.00
3372 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava Školenie k programu 09.05.2018 F 152.56
3532 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Zametanie parkoviska v RO Gazárka 03.07.2018 F 96.00
3687 Profesionálny register s.r.o.. Michalská 9, Bratislava Reklamné služby 05.09.2018 F 240.00
3845 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena batérie a čistenie kanalizácie na MsÚ 17.10.2018 F 625.00
3032 ENARA,s.r.o.,Šaštín-Stráže, Nám.slobody 942 Upratovací vozík 20.02.2018 F 195.36
10 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Dobropis - EURO paleta 20.03.2018 F -72.00
3533 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Nakladanie a prevoz dlažby 03.07.2018 F 194.40
3688 CinemArt Sk, Lamačská cesta 97, Bratislava Premietanie filmu 05.09.2018 F 60.00
3846 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Oprava havárie tlakovej kanalizácie na ul. J.Kollára 17.10.2018 F 1206.00
3033 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vyúčtovacia faktúra - opis 20.02.2018 F 23.58
11 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Dobropis - vodné 20.03.2018 F -11.23
3534 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Dovoz zeminy 03.07.2018 F 24.00
3689 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 05.09.2018 F 2247.20
3034 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava Aktualizácia programov na CD 20.02.2018 F 16.80
12 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 20.03.2018 F -552.12
3535 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Nakládka a odvoz drte 03.07.2018 F 975.00
3690 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Plošina pracovná a vedro 05.09.2018 F 118.20
3035 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 20.02.2018 F 137.22
13 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 20.03.2018 F -683.20
3691 PCP elektro, s.r.o.,Štúrova 634, 908 41 Šaštín-Stráže Kľúče, autorádio 05.09.2018 F 53.51
3036 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže Spotreba energií dočasnej nocľahárne 20.02.2018 F 1626.81
3536 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Čistenie a odvoz smetia z Kopánky a rozhŕňanie drte 04.07.2018 F 973.20
3692 BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Komplexný servis 7/2018 06.09.2018 F 110.00
3037 Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava Telekomunikačné služby 20.02.2018 F 207.70
3537 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Nakladanie a odvoz betónov a koreňov 04.07.2018 F 411.60
3693 PD Gbely, a.s., Gbely Podsyp - zemina 06.09.2018 F 95.10
3038 PROFI BAU VALUSEK s.r.o., Šaštín-Stráže, J. Hollého 661 Oprava chodníka 20.02.2018 F 5604.84
3538 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Nakladanie a odvoz betónov 04.07.2018 F 235.20
3694 ORGOŇ - GROUP s.r.o., Školská 1651/5, Šaštín-Stráže Servis plynových zariadení na ul. Školská 06.09.2018 F 280.00
3039 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Dodanie a dovoz kameniva 20.02.2018 F 701.34
3539 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Trhanie stromov traktorbágrom 04.07.2018 F 64.80
3040 Gurmáni s.r.o., Ivanka pri Dunaji Káva 20.02.2018 F 43.80
3540 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Práce na zbernom dvore 04.07.2018 F 3859.20
3041 B2B Partner s.r.o. Bratislava Kancelárske kreslo 20.02.2018 F 199.20
3373 MAKROAUDIT s.r.o., Mlynské Luhy 46, Bratislava Auditorské overenie KÚZ 2016 15.05.2018 F 1680.00
3541 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery 04.07.2018 F 337.08
3042 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 46.80
3374 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 15.05.2018 F 386.65
3542 NIGROVIČ VILIAM, Novoveská 856, Šaštín-Stráže Vývoz a presun kontajnerov 04.07.2018 F 290.00
3043 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 40.13
3375 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 15.05.2018 F 52.00
3543 Foxxy Fashion s.r.o., Dubnica nad Váhom Tkanina 09.07.2018 F 220.00
3376 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 15.05.2018 F 2872.00
3544 BOHUNICKÝ & Co. s.r.o., Lermontovova 16, Bratislava-Staré Mesto Právne služby 09.07.2018 F 432.00
3044 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 35.66
3377 TOMIBUS, s.r.o., Šaštín-Stráže Doprava autobusom 15.05.2018 F 861.12
3545 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 09.07.2018 F 15.72
3045 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 8.92
3378 OIL JPM s.r.o., 908 51 Holíč Pohonné hmoty 15.05.2018 F 820.79
3546 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 09.07.2018 F 17.83
3046 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 26.75
3379 Zak Services, s.r.o., 907 01 Myjava Náhradné diely 15.05.2018 F 618.70
3547 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 811 08 Bratislava Kniha - Zverejňovanie zmlúv, faktúra a objednávok v praxi 09.07.2018 F 17.00
3847 Mario Antálek, Brodské, SNP 817 Geometrický plán 25.10.2018 F 900.00
3047 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 20.02.2018 F 10.10
3380 Ing. Jozef Vida, Vinica Vypracovanie dokumentov 15.05.2018 F 100.00
3548 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 09.07.2018 F 17.83
3848 Sylvia Skokánková, Jesenského 1459, Šaštín-Stráže Občerstvenie pre hostí na oslavy 800.výročia 25.10.2018 F 2468.10
3048 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 4.45
3381 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 15.05.2018 F 25.44
3549 Ľubomír Hušek Tlačiareň LUNA, Moravský Sv. Ján Časopis ,,Hlásnik č.1/2018" 09.07.2018 F 1476.00
3849 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce na kanalizácii 25.10.2018 F 798.12
3049 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 20.02.2018 F 14.60
3217 FCC Slovensko, s.r.o., Zohor Služby 27.03.2018 F 925.20
3385 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 17.05.2018 F 439.21
3550 Nakladatelství FORUM s.r.o., Zahradnícka 46, Bratislava Manuál verejného obstarávania 09.07.2018 F 77.82
3850 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Vyúčtovanie zmluvy 25.10.2018 F 417.37
3050 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 15.60
3218 PCP elektro s.r.o., Šaštín-Stráže Kľúče 27.03.2018 F 41.00
3386 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 17.05.2018 F 54.07
3551 B2B Partner s.r.o. Bratislava Lavičky 09.07.2018 F 307.20
3695 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby 07.09.2018 F 426.11
3851 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 25.10.2018 F 37.90
3051 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 11.15
3219 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Plávajúca podlaha a lišty 27.03.2018 F 471.40
3387 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 17.05.2018 F 107.65
3552 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 09.07.2018 F 26.75
3696 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Poplatky za telekomunikačné služby 07.09.2018 F 227.45
3852 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce na kanalizácii 25.10.2018 F 164.04
3052 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 8.92
3220 X2 sport, s.r.o., Nitra Ruksaky Striker 27.03.2018 F 377.92
3388 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 17.05.2018 F 27.53
3553 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 09.07.2018 F 22.30
3697 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 07.09.2018 F 69.72
3853 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 25.10.2018 F 20.05
3053 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 6.68
3221 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Čistiace potreby 27.03.2018 F 206.87
3389 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 17.05.2018 F 33.99
3554 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 09.07.2018 F 17.83
3698 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 07.09.2018 F 53.97
3854 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 29.10.2018 F 413.66
3054 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 4.45
3222 Lomtec.com a.s., Bratislava, Líščie údolie 5 Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb miest a obcí 27.03.2018 F 204.00
3555 SABE, spol.s.r.o., Uralská 687/3, Bubeneč, Praha 6 Poháre, medaily 09.07.2018 F 273.74
3699 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 07.09.2018 F 107.65
3855 Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava Stavebné práce 29.10.2018 F 92215.45
3055 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 13.38
3556 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Kreslo 09.07.2018 F 90.00
3700 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 07.09.2018 F 54.07
3856 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Stravné lístky 29.10.2018 F 3993.53
3056 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 15.60
29 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 02.02.2018 F -8.46
3557 MODUL 75, s.r.o., Bratislava Vyhotovenie architektonickej štúdie 09.07.2018 F 6720.00
3701 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 07.09.2018 F 27.53
3857 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 29.10.2018 F 240.73
3057 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 11.15
30 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 02.02.2018 F -23.94
3558 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Stravné lístky 09.07.2018 F 3785.79
3702 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 07.09.2018 F 33.99
3858 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 29.10.2018 F 356.64
3058 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 20.02.2018 F 7.86
3390 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 18.05.2018 F 409.30
3559 CinemArt Sk, Lamačská cesta 97, Bratislava Premietanie filmu 09.07.2018 F 60.00
3703 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 07.09.2018 F 871.21
3859 Technické služby Senica a.s., Železničná 465, Senica Dopravné značky prenosné na prenájom 29.10.2018 F 47.23
3059 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 20.02.2018 F 2.24
3391 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery, batéria, zapojenie 18.05.2018 F 606.30
3560 Gurmáni s.r.o., Ivanka pri Dunaji Káva 09.07.2018 F 87.60
3704 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 07.09.2018 F 439.21
3860 SYMBOLIKA Hlohovec spol. s.r.o., Zábranie 23, Hlohovec Plakety, kazety 29.10.2018 F 340.50
3060 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 20.02.2018 F 11.23
31 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 02.02.2018 F -2398.10
3392 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 18.05.2018 F 200.05
3705 Igor Svítok - DATAPRESSCOMP, Šútovce 141, Bojnice Registrácia rekordu do databázy 07.09.2018 F 130.00
3861 Mgr. art. Peter Šimon, Hollého 752/6, Senica Vykonané práce v 3. etape reštaurovania kamenného stĺpu 29.10.2018 F 13477.00
3061 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 167.17
32 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Dobropis - Broz obdĺžnik 02.02.2018 F -287.54
3393 Ľubomír Hušek Tlačiareň LUNA, Moravský Sv. Ján Plagáty 18.05.2018 F 30.96
3706 ArtMont B.K.,s.r.o., RO Gazárka 1721/84, Šaštín-Stráže Pokrývačský, klampiarsky, tesársky materiál a práce 07.09.2018 F 3725.25
3862 BOHUNICKÝ & Co. s.r.o., Lermontovova 16, Bratislava-Staré Mesto Právne služby 29.10.2018 F 972.00
3062 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 274.18
33 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Dobropis - EURO paleta 02.02.2018 F -420.00
3394 BESONE, s.r.o., 031 01 Liptovský Mikuláš Komplexný servis 4/2018 18.05.2018 F 110.00
3562 Orange Slovensko, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 09.07.2018 F 0.13
3707 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby zvozu 07/2018 07.09.2018 F 6904.74
3863 SOZA , Rastislavova 3, Bratislava Autorská odmena za licenciu 29.10.2018 F 370.80
3063 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 20.02.2018 F 11.23
34 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Dobropis - EURO paleta 02.02.2018 F -588.00
3395 VEPOS - Skalica s.r.o.,Rybničná č. 1, 909 01 Skalica Odvoz papiera 18.05.2018 F 97.30
3561 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Vyúčtovanie zmluvy 09.07.2018 F 470.08
3708 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 07.09.2018 F 3032.68
3864 Orange Slovensko, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 29.10.2018 F 0.47
3064 ELEKTROSPED, a.s., Bratislava Odvápňovač 20.02.2018 F 27.50
35 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 02.02.2018 F -460.90
3396 Rechtys spol. s r.o., Grosslingova 63, Bratislava 1 Tričká, medaile 18.05.2018 F 672.00
3563 Ing. Lasica Stanislav, Petrova Ves Vyúčtovanie odmeny 09.07.2018 F 425.28
3709 Ivan Heldes - HI SOUND, Obrancov mieru 43, Skalica Nasvietenie vernisáže 07.09.2018 F 70.00
3865 RVC Senica s.r.o., M.Nešpora 925/8, Senica Predaudit za I. štvrťrok a II. štvrťrok 29.10.2018 F 1080.00
3065 Orange Slovensko, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 20.02.2018 F 0.43
36 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 02.02.2018 F -437.88
3397 AUTO NOSEK spol. s r.o., M.R.Štefánika 113, Šaštín-Stráže Náhradné súčiastky 18.05.2018 F 56.90
3564 Ing. Lasica Stanislav, Petrova Ves Vyúčtovanie odmeny 09.07.2018 F 436.39
3710 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 07.09.2018 F 852.06
3866 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže ABW - Behaton sivá, ABW - Behaton červená, brož íčko sivé, obrubník brož. 29.10.2018 F 1415.60
3066 Rechtys spol. s r.o., Groslingova 63, Bratislava Pečiatky 20.02.2018 F 540.00
3398 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica EURO paleta 18.05.2018 F 672.00
3711 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 07.09.2018 F 89.64
3867 PROFI BAU VALUSEK s.r.o., J. Hollého 661, 908 41 Šaštín-Stráže Parkovisko ZŠ Stráže 29.10.2018 F 6157.16
3067 JUDr. Jana Dobiašová, Holíč Spísanie návrhu 20.02.2018 F 639.84
3223 ASV AGRONOVA s.r.o., Bratislava Servisná prehliadka na traktor Zetor PROXIMA CL80 29.03.2018 F 350.62
3399 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Poplatok za prenájom zariadenia 18.05.2018 F 82.68
3712 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vytýčenie podzemného vodovodného potrubia 07.09.2018 F 96.40
3868 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery, kľúč 29.10.2018 F 568.20
3068 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Oprava a výmena el. ohrievača 20.02.2018 F 343.38
3224 Ing. Václav Zouhar VAKATO-IT, Šaštín-Stráže Podpora a aktualizácia SQL databázy Q1 29.03.2018 F 60.00
3400 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 18.05.2018 F 118.24
3713 Tlačiareň LUNA, s.r.o., Mor.Sv.Ján Kniha ,, Monografia mesta Šaštín-Stráže" 07.09.2018 F 14318.00
3069 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Napojenie TUV 20.02.2018 F 170.09
3225 Rudolf Menšík, Šaštín - Stráže Zateplenie bytovky Bazilicon 29.03.2018 F 1516.00
3070 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina Potvrdenie o zostatku úveru 20.02.2018 F 6.00
3226 CBS spol. s r.o. Kynceľová Detská maľovaná cyklo mapa Záhorie 29.03.2018 F 72.00
3071 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Stravné lístky 20.02.2018 F 3478.67
3227 BVS, a.s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 29.03.2018 F 17.83
3401 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Nakládka a odvoz drte 21.05.2018 F 3364.80
3869 VEPOS - Skalica s.r.o.,Rybničná č. 1, 909 01 Skalica Odvoz papiera 31.10.2018 F 97.30
3072 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže PVC a lišta 20.02.2018 F 215.70
3228 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 29.03.2018 F 69.10
3403 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 21.05.2018 F 6847.52
3714 E-VO, s.r.o., Bratislava Realizácia procesu verejného obstarávania 10.09.2018 F 5820.00
3870 Advokátska kancelária JUDr.Katarína Filová, s.r.o., Bratislava Odmena za poskytnutie právnych služieb 31.10.2018 F 600.00
3073 MAJAKOV s.r.o., Láb Práce na oprave a údržbe čerpadiel 20.02.2018 F 564.72
3229 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 29.03.2018 F 75.78
3402 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Vykopávanie koreňov a iich odvoz, nakladanie a odvoz drte 21.05.2018 F 5892.00
3715 RVC Senica s.r.o., M.Nešpora 925/8, Senica Predaudit za I. - IV. štvrťrok 2017 10.09.2018 F 2700.00
3871 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 31.10.2018 F 2872.00
3074 JUDr. Jarmila Mračnová-notár, Šaštín-Stráže Notárska zápisnica 20.02.2018 F 97.94
3230 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 29.03.2018 F 75.78
3404 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 21.05.2018 F 1014.95
3716 B2B Partner s.r.o. Bratislava Dopravné zrkadlo 17.09.2018 F 165.60
3872 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 31.10.2018 F 52.00
3933 Michal Nosek stromy nosek, Kopčany Výrub stromov 02.01.2018 F 850.00
3075 DimaHobby, Jana Morgošová, Bellova 1/33, 036 01 Martin Korálky 20.02.2018 F 21.70
3231 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 29.03.2018 F 84.70
3405 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 21.05.2018 F 485.39
3717 Hobby media, s.r.o., Na Hrebienku 35, Bratislava Časopis ,, Pekné bývanie" 17.09.2018 F
3873 Peter Fríbort - PF-TECH, S.Jurkoviča 1203/16, Senica Oprava domového audio vrátnika 31.10.2018 F 625.80
3076 Autoservis PAMIS s.r.o., Čepeňská 12, Sereď Oprava vozidla PIAGGIO PORTER 20.02.2018 F 560.70
3232 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 29.03.2018 F 62.41
3406 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 21.05.2018 F 2648.50
3718 BigMat STAVEBNINY SKALICA, s.r.o., D.Jurkoviča 22, Skalica Broz parketa 17.09.2018 F 1105.92
3874 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce Pohonné hmoty 31.10.2018 F 832.78
3934 Oľga Bízková, Borský Mikuláš Elektroinštalačný materiál 03.01.2018 F 401.74
3077 Soza, Rastislavova 3, Bratislava Autorská odmena za licenciu 20.02.2018 F 25.20
3233 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 29.03.2018 F 51.28
3407 B2B Partner s.r.o. Bratislava Odpadkové koše 21.05.2018 F 1005.60
3875 IPBOZ s.r.o., Koválov č. 270 Služby v oblasti krízového riadenia obce 31.10.2018 F 180.00
3935 Rastislav Juračka, Šaštín-Stráže Ozvučovanie akcie vianočný koncert 03.01.2018 F 360.00
3078 ŠEVT a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Potvrdenky 20.02.2018 F 247.83
3234 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica PP na výplatu 29.03.2018 F 1.10
3408 Gurmáni s.r.o., Ivanka pri Dunaji Káva 21.05.2018 F 85.60
3876 Holický Ján, Potreby pre domácnosť, Šaštín-Stráže Pracovné náradie 31.10.2018 F 269.20
3079 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o., Bratislava Vyúčtovacia faktúra 20.02.2018 F 147.00
3719 VEPOS - Skalica s.r.o.,Rybničná č. 1, 909 01 Skalica Odvoz papiera 17.09.2018 F 97.30
3080 AUTO NOSEK spol. s r.o., M.R.Štefánika 113, Šaštín-Stráže Náhradné súčiastky 20.02.2018 F 182.16
3720 SUBESTAV s.r.o., Mikulášov 59, Lakšárska Nová Ves Strešná krytina 17.09.2018 F 1821.79
3721 PROFI BAU VALUSEK s.r.o., J. Hollého 661, 908 41 Šaštín-Stráže Oprava chodníka 17.09.2018 F 7261.88
3877 Ing. Roman Gazárek- Technicium, Borský Mikuláš 1575 Vykonanie prehliadok vyhradených technických zariadení 05.11.2018 F 802.75
3722 ProfiLIGHT Corporation s.r.o., Dubnica nad Váhom Svietidlo 17.09.2018 F 748.80
3878 NIGROVIČ VILIAM, Novoveská 856, Šaštín-Stráže Odvoz betónov, asfaltu, kríkov a zeminy 05.11.2018 F 899.00
3936 VAKATO-IT, Ing.Zouhar, Zápotočná 1084/26, Šaštín-Stráže Podpora a aktualizácia SQL databázy Q4 05.01.2018 F 45.00
3409 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce Pohonné hmoty 22.05.2018 F 321.64
3723 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 17.09.2018 F 203.50
3879 NIGROVIČ VILIAM, Novoveská 856, Šaštín-Stráže Odvoz betónov a zeminy 05.11.2018 F 348.00
3937 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica Noviny 05.01.2018 F 310.90
3410 Holický Ján, Potreby pre domácnosť, Šaštín-Stráže Pracovné náradie 22.05.2018 F 827.23
3880 NIGROVIČ VILIAM, Novoveská 856, Šaštín-Stráže Odvoz betónov a zeminy 05.11.2018 F 841.00
3938 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 05.01.2018 F 75.78
3411 Sylvia Skokánková, Jesenského 1459, Šaštín-Stráže Občerstvenie 22.05.2018 F 497.00
3724 Firesystem, s.r.o., Korňa Zásahový odev 18.09.2018 F 3160.23
3881 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby za obdobie 09/2018 06.11.2018 F 6904.74
3939 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 05.01.2018 F 75.78
3412 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 22.05.2018 F 31.45
3725 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Dovoz zeminy 18.09.2018 F 24.00
3882 BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Komplexný servis 9/2018 06.11.2018 F 110.00
3413 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 22.05.2018 F 13.48
3726 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Rozbíjanie betónov a ich odvoz, vytŕhanie, nakladanie a odvoz koreňov 18.09.2018 F 650.40
3883 HAMA COMPANY, s.r.o., Nálepkova 68, Bernolákovo Zabezpečenie verejného obstarávania a odborné poradenstvo v procese VO pre zákazku 06.11.2018 F 500.00
3414 Dušan Lackovič, Bratislava, Budatínska 29 Knihy 22.05.2018 F 203.50
3727 Lomtec.com a.s., Bratislava, Líščie údolie 5 Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb miest a obcí 18.09.2018 F 204.00
3884 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Zrážky 06.11.2018 F 192.43
3940 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 05.01.2018 F 84.70
3235 HAMA COMPANY, s.r.o., Nálepkova 68, Bernolákovo Vypracovanie projektového spisu 04.04.2018 F 700.00
3415 Základná škola Šaštín-Stráže Preúčtovanie miezd 22.05.2018 F 1712.31
3885 Dáša Šuranská, 906 03 Smrdáky Vykonanie bezpečnotechnickej služby a výkon technika Po 06.11.2018 F 190.00
3941 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 05.01.2018 F 69.10
3236 Nakladatelství FORUM s.r.o., Zahradnícka 46, Bratislava Manuál verejného obstarávania 04.04.2018 F 77.82
3416 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Čistiace potreby 22.05.2018 F 228.08
3886 Štora Jozef, Sekule č. 190 Tatranský profil a lišty 06.11.2018 F 217.21
3942 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 05.01.2018 F 51.28
3237 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena el. ohrievača na T.J. Spartak Stráže 04.04.2018 F 957.67
3417 HAMA COMPANY, s.r.o., Nálepkova 68, Bernolákovo Vypracovanie projektového spisu 22.05.2018 F 600.00
3887 Zak Services, s.r.o., Dolná štvrť 362/11, Myjava Náhradné diely 06.11.2018 F 968.81
3943 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 05.01.2018 F 62.41
3238 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena el. ohrievača na ZS č.1 04.04.2018 F 373.44
16 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 22.05.2018 F -39.76
3888 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 06.11.2018 F 1125.46
3239 ZNAČKY, s.r.o., Dolný Kubín Značky, kužele, podstavce 04.04.2018 F 589.20
17 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 22.05.2018 F -808.52
3889 BOGA PARTNERS, s.r.o., Nám. sv. Martina 407/3A, 908 51 Holíč Plastové okná a dvere 06.11.2018 F 2936.41
3944 Martinus, s.r.o.,Gorkého 4, 036 01 Martin Knihy do knižnice 08.01.2018 F 193.23
1 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Dobropis - vyúčtovacia faktúra 23.02.2018 F -11.23
3240 MAJAKOV s.r.o., Láb Údržba kanalizačných zariadení 04.04.2018 F 359.28
18 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 22.05.2018 F -628.70
3890 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí 06.11.2018 F
3945 Základná škola Šaštín-Stráže Preúčtovanie miezd 08.01.2018 F 1703.92
2 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Dobropis - vyúčtovací dobropis 26.02.2018 F -149.35
3241 MAJAKOV s.r.o., Láb Čistenie KŠ čistiacim vozidlom 04.04.2018 F 245.64
3728 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Stravné lístky 21.09.2018 F 3581.64
3891 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 06.11.2018 F 116.82
3946 Ing. Štefan Gengel - STG, Kráľová pri Senci Geodetické práce 08.01.2018 F 600.00
3 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Dobropis - vyúčtovací dobropis 26.02.2018 F -13.38
3242 Ľubomír Kralovič - Obchodná činnosť, Šaštín-Stráže Cement 04.04.2018 F 251.71
3729 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 21.09.2018 F 106.99
3892 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 06.11.2018 F 69.72
3947 Buzay Silvester, Šaštín-Stráže Prevedenie nového verejného osvetlenia 08.01.2018 F 3550.88
4 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Dobropis 27.02.2018 F -117.16
3418 red cube construction, a.s., Prievaly Práce prevedené na streche - BD Stráže č.1694 23.05.2018 F 333.50
3730 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 21.09.2018 F 91.39
3893 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 06.11.2018 F 53.97
3948 Buzay Silvester, Šaštín-Stráže Oprava a údržba ver. osvetlenia, vian, výzdoba, el.inštalácia KD 08.01.2018 F 2135.00
3081 Vladimír Zajíček - NINA, Šaštín-Stráže Vyrezanie grafiky v KD 27.02.2018 F 50.00
3419 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Broz parketa 23.05.2018 F 2211.84
3565 IPBOZ s.r.o., Koválov č. 270 Služby v oblasti krízového riadenia obce 19.07.2018 F 180.00
3731 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 21.09.2018 F 73.55
3894 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 06.11.2018 F 439.21
3949 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 09.01.2018 F 17.83
3082 VEPOS - Skalica s.r.o.,Rybničná č. 1, 909 01 Skalica Odvoz papiera 27.02.2018 F 108.74
3420 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica PP na výplatu 23.05.2018 F 1.80
3566 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z., 811 08 Bratislava Inzercia 19.07.2018 F 162.00
3732 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 21.09.2018 F 124.82
3895 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 06.11.2018 F 871.21
3950 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 09.01.2018 F 15.72
3421 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce na kanalizačných zariadeniach 23.05.2018 F 483.60
3567 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 19.07.2018 F 260.80
3733 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 21.09.2018 F 64.64
3896 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 06.11.2018 F 107.65
3951 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 09.01.2018 F 17.83
3422 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce Pohonné hmoty 23.05.2018 F 133.13
3734 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 21.09.2018 F 40.13
3897 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 06.11.2018 F 27.53
3952 Nakladatelství FORUM s.r.o., Zahradnícka 46, Bratislava Manuál verejného obstarávania 09.01.2018 F 76.62
3423 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 23.05.2018 F 69.10
3735 PCP elektro, s.r.o.,Štúrova 634, 908 41 Šaštín-Stráže Chladnička 21.09.2018 F 169.00
3898 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 06.11.2018 F 33.99
3953 Centrum voľného času - Stonožka, Senica Vystúpenie detí na Mikuláša 09.01.2018 F 30.00
3083 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava Aktualizácia na verziu 2018.1 02.03.2018 F 36.00
3424 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 23.05.2018 F 75.78
3736 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Čistiace potreby 21.09.2018 F 176.29
3899 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 06.11.2018 F 54.07
3955 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 09.01.2018 F 126.12
3084 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Zemný plyn 02.03.2018 F 2872.00
3425 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 23.05.2018 F 75.78
3738 Marek Daniš, Piesočná 737, Šaštín-Stráže Murárske práce v ZŠ a MŠ 21.09.2018 F 2485.20
3954 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Pristavenie a odvoz kontajnerov 09.01.2018 F 145.00
3085 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Zemný plyn 02.03.2018 F 52.00
3426 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 23.05.2018 F 84.70
3739 CinemArt Sk, Lamačská cesta 97, Bratislava Premietanie filmu 21.09.2018 F 60.00
3956 Tlačiareň LUNA, s.r.o., Mor.Sv.Ján Časopis ,,Hlásnik" 09.01.2018 F 1758.48
3086 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže PVC a lišta 02.03.2018 F 157.10
3427 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 23.05.2018 F 62.41
3740 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 21.09.2018 F 3.37
3957 ORGOŇ - GROUP s.r.o., Školská 1651, Šaštín-Stráže Servis plynového zariadenia 09.01.2018 F 250.00
3087 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Broz parketa 02.03.2018 F 1820.45
3428 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 23.05.2018 F 51.28
3741 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 21.09.2018 F 2.24
3958 Ing. Ondrej Sova, Bratislava Vyúčtovanie odmeny 09.01.2018 F 2640.00
3088 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica EURO paleta 02.03.2018 F 336.00
3742 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 21.09.2018 F 164.95
3959 ASV AGRONOVA s.r.o., Bratislava Kolesový traktor Zetor 09.01.2018 F 52830.00
3089 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, Bratislava Tlačivá 05.03.2018 F 76.10
3743 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 24.09.2018 F 590.68
3960 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 09.01.2018 F 45.16
3090 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 05.03.2018 F 17.83
3744 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 24.09.2018 F 66.88
3961 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 09.01.2018 F 83.76
3091 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 05.03.2018 F 69.72
3568 Martinus, s.r.o.,Gorkého 4, 036 01 Martin Knihy do MK 30.07.2018 F 482.75
3745 BESTAV, s.r.o., Malacky, Cesta mládeže 2803 Bet. zmes s dopravou a výkladkou 24.09.2018 F 612.00
3962 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 09.01.2018 F 126.60
3092 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 05.03.2018 F 53.97
3429 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 28.05.2018 F 17.83
3569 Andra-vzdelávacie centrum n.o., Galanta Zostavenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 30.07.2018 F 1000.00
3746 ELASON s.r.o.,Hollého 962/142, Holíč Oprava a údržba mestského rozhlasu 24.09.2018 F 325.80
3963 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 09.01.2018 F 40.79
3093 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 05.03.2018 F 871.21
1800100 ALVEST, s.r.o., Skalka nad Váhom Výmena poškodených dverí na ČOV 28.05.2018 F 1223.23
3570 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 30.07.2018 F 191.70
3747 Rechtys spol. s r.o., Grösslingova 63, Bratislava 1 Vlajky 24.09.2018 F 141.96
3964 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 09.01.2018 F 105.84
1800101 VAMA METAL s.r.o., Senica Kovový odpad znečistený betónom 28.05.2018 F 1187.50
3571 Zak Services, s.r.o., Dolná štvrť 362/11, Myjava Náhradné diely 30.07.2018 F 991.88
3748 ADVERTA CZ s.r.o., Stromová 2, Piešťany Komenského plaketa 24.09.2018 F 136.50
3965 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 09.01.2018 F 126.60
3572 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 30.07.2018 F 2872.00
3749 Holba - MB, s.r.o., Stupava Vypracovanie projektu organizácie dopravy 24.09.2018 F 500.00
3966 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 09.01.2018 F 49.12
3573 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 30.07.2018 F 52.00
3750 Holba - MB, s.r.o., Stupava Dotlač dokumentácie pre stavebné povolenie na akciu: ,,Šaštínska cyklomagistrála" 24.09.2018 F 240.00
3967 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 10.01.2018 F 192.24
3574 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce na kanalizácii 30.07.2018 F 775.08
3968 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 10.01.2018 F 72.48
3575 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce na kanalizácii 30.07.2018 F 581.76
3900 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 12.11.2018 F 315.98
3969 PEKAR SR s.r.o., Skalica Pohrebné služby 10.01.2018 F 90.00
3576 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce na kanalizácii 30.07.2018 F 1027.32
3901 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 12.11.2018 F 396.28
3970 PEKAR SR s.r.o., Skalica Pohrebné služby 10.01.2018 F 235.00
3577 AUTO NOSEK spol. s r.o., M.R.Štefánika 113, Šaštín-Stráže Náhradné súčiastky 30.07.2018 F 108.88
3902 Peter Špaček, Pod hájkom 1448/10, Skalica Kontrola ručných hasiacich prístrojov 12.11.2018 F 514.25
3971 Komorník Milan-ELMAR, Šaštín-Stráže Elektroinštalačný materiál 10.01.2018 F 1892.80
3578 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce Pohonné hmoty 30.07.2018 F 994.14
3751 Branislav Turan, ŽIVOT A ZDRAVIE, Senica Knihy 25.09.2018 F 32.50
3903 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 13.11.2018 F 3630.36
3972 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena plynového kotla 10.01.2018 F 3483.00
3579 GEODESY SLOVAKIA, s.r.o. Senica Geodetické práce 30.07.2018 F 617.00
3752 Bytservis - UM, spol. s.r.o., Robotnícka 56, Senica Radiátory 25.09.2018 F 2061.63
3904 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Čistiace potreby 13.11.2018 F 271.27
3973 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 10.01.2018 F 144.88
3580 VEPOS - Skalica s.r.o.,Rybničná č. 1, 909 01 Skalica Odvoz papiera 30.07.2018 F 97.30
3753 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 25.09.2018 F 1860.20
3905 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Občerstvenie 13.11.2018 F 821.90
3974 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 10.01.2018 F 280.85
1800015 TIRNA, Poštová 10/D, Trnava Finančný spravodaj - Preddavková faktúra 25.09.2018 F 39.90
35 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 13.11.2018 F -757.05
3975 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 10.01.2018 F 26.75
3243 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Čerpanie a výplach prečerpávacích jímok a vývoz fekálií 17.04.2018 F 174.00
1800016 NIC Hosting s.r.o., Dlhá 9, Ivanka pri Dunaji Predfaktúra - Reg. poplatok za doménu 25.09.2018 F 87.79
36 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 13.11.2018 F -596.88
3976 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 10.01.2018 F 17.83
3244 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Práce žeriavom, osadenie stĺpa verejného osvetlenia 17.04.2018 F 110.00
3430 Búranka - spolok dychovej hudby, Borský Mikuláš Vykonanie hudobnej produkcie 07.06.2018 F 100.00
1800017 Johny servis s.r.o., Gajary Zálohovvá faktúra - Johnny WC 25.09.2018 F 300.00
3977 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 10.01.2018 F 22.30
3245 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 17.04.2018 F 15.72
3431 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava Pieskovisko 07.06.2018 F 108.40
26 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 24.09.2018 F -933.20
3978 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 10.01.2018 F 17.83
3094 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 06.03.2018 F 107.65
3246 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 17.04.2018 F 17.83
3432 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 07.06.2018 F 17.83
27 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 24.09.2018 F -673.04
3095 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 06.03.2018 F 27.53
3433 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 07.06.2018 F 31.20
28 SOZA , Rastislavova 3, Bratislava Dobropis - premietanie filmov 24.09.2018 F -11.52
3096 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 06.03.2018 F 54.07
3434 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 07.06.2018 F 15.72
3754 Štefan Čuchor ELTEAM, Nová Doba 489, Nižná na Orave Dopravné zrkadlo 25.09.2018 F 473.00
3906 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Poplatok za prenájom zariadenia 16.11.2018 F 82.68
3979 Irrealis, spol. s.r.o., Veľká Paka Nábytok s príslušenstvom 10.01.2018 F 6829.48
3097 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 06.03.2018 F 33.99
3435 Mária Chocholáčková, Nám. sv. Martina 407/3, 908 51 Holíč Kancelárske potreby 07.06.2018 F 176.88
3755 HAMA COMPANY, s.r.o., Nálepkova 68, Bernolákovo Vypracovanie projektového spisu žiadosti o NFP 25.09.2018 F 1400.00
3907 Lomtec.com a.s., Bratislava, Líščie údolie 5 Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb miest a obcí 16.11.2018 F 204.00
3980 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 10.01.2018 F 205.12
3098 Irrealis, spol. s.r.o., Veľká Paka Doobjednávka montáž + doprava 06.03.2018 F 805.86
3247 Jozef Riška, Kúty Skrine 17.04.2018 F 750.00
3436 Mario Antálek, Brodské, SNP 817 Polohopisné a výškopisné zameranie 07.06.2018 F 350.00
3756 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava Školenie k programu 25.09.2018 F 48.00
3908 VLTAVE LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, Praha - Jinonice Nekomerčný program - cvcbetarik.estranky.sk 16.11.2018 F 27.12
3981 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Nakladanie a odvoz drte 10.01.2018 F 8400.00
3099 OIL JPM s.r.o., 908 51 Holíč Pohonné hmoty 06.03.2018 F 760.99
3248 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 17.04.2018 F 506.10
3437 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 07.06.2018 F 17.83
3581 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 06.08.2018 F 898.60
3757 AUTOPLACHTY s.r.o., Pri Železnici 715, Borský Mikuláš Baner 25.09.2018 F 74.88
3909 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 16.11.2018 F 12.35
3982 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Nakladanie a odvoz zeminy 10.01.2018 F 1208.40
3100 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 06.03.2018 F 26.75
3249 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Toner, batéria, zal. zdroj, skartovačka 17.04.2018 F 362.40
3438 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce Pohonné hmoty 07.06.2018 F 308.19
3582 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 06.08.2018 F 64.10
3758 Rudolf Jankovič - AGROZETOR, Šaštín-Stráže Náhradné diely 25.09.2018 F 111.86
3910 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 16.11.2018 F 162.80
5 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Dobropis 07.03.2018 F -112.13
3250 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Preprava a pripojenie do siete inštalácia 17.04.2018 F 106.55
3439 Ľubomír Hušek Tlačiareň LUNA, Moravský Sv. Ján Plagáty 07.06.2018 F 35.76
3583 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 06.08.2018 F 153.10
3760 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 25.09.2018 F 68.51
3911 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 16.11.2018 F 115.20
6 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 07.03.2018 F -486.46
3251 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Konečné vyúčtovanie zmluvy 17.04.2018 F 511.43
3440 Martin Adamčík - MAAD, Obecná 22, Geča Poháre, emblémy, diplomy 07.06.2018 F 230.78
3584 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 06.08.2018 F 238.90
3761 ND-A. Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur Preprava buldozéra 25.09.2018 F 721.92
3912 Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica Vykonávanie sociálnej posudkovej činnosti 16.11.2018 F 133.48
7 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 07.03.2018 F -533.38
3252 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 17.04.2018 F 26.75
3441 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery 07.06.2018 F 319.20
3585 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 06.08.2018 F 228.60
3762 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 25.09.2018 F 178.32
3913 MAJAKOV s.r.o., Láb Práce na kanalizácii 16.11.2018 F 1496.52
3101 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 07.03.2018 F 22.30
3253 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 18.04.2018 F 22.30
3442 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 07.06.2018 F 147.28
3586 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Poplatok za prenájom zariadenia 06.08.2018 F 82.68
3914 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce na kanalizácii 16.11.2018 F 1657.80
3102 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 07.03.2018 F 17.83
3254 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 18.04.2018 F 17.83
3443 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 07.06.2018 F 434.24
3587 Základná škola Šaštín-Stráže Administratívne práce 06.08.2018 F 1712.31
3915 ENARA,s.r.o.,Šaštín-Stráže, Nám.slobody 942 Renovácia parketovej podlahy 16.11.2018 F 4608.00
3103 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 07.03.2018 F 439.21
3255 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 18.04.2018 F 17.83
3588 DATATRADE s.r.o. Zlaté Moravce Služby obce 06.08.2018 F 110.16
3916 Základná škola Šaštín-Stráže Administratívne práce za 3. štvrťrok 2018 16.11.2018 F 1712.32
3104 UNI-MARKET, Balážová Vlasta, Sobotište Občerstvenie 07.03.2018 F 60.00
3256 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., Šaštín-Stráže Stavebný materiál 18.04.2018 F 132.22
3589 Jánoš Milan-Nákladná a autobus.doprava, Brezová pod Bradlom Prevedené služby mot. voz. 06.08.2018 F 500.00
3917 Jánoš Milan-Nákladná a autobus.doprava, Brezová pod Bradlom Prevedené služby mot. voz. 16.11.2018 F 230.00
3105 Holický Ján, Potreby pre domácnosť, Šaštín-Stráže Pracovné náradie 07.03.2018 F 723.30
3257 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., Šaštín-Stráže Stavebný materiál 18.04.2018 F 229.97
3590 Jánoš Milan-Nákladná a autobus.doprava, Brezová pod Bradlom Prevedené služby mot.voz. 06.08.2018 F 560.00
3918 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 16.11.2018 F 69.10
3106 PROFI BAU VALUSEK s.r.o., Šaštín-Stráže, J. Hollého 661 Oprava chodníka 07.03.2018 F 5980.20
3258 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., Šaštín-Stráže Stavebný materiál 18.04.2018 F 333.68
3919 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 16.11.2018 F 73.55
3107 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o., Šaštín-Stráže Kamenivo 07.03.2018 F 1187.03
3259 Tlačiareň LUNA, s.r.o., Mor.Sv.Ján Plagáty, reklamné a propagačné materiály 18.04.2018 F 720.96
3920 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 16.11.2018 F 73.55
3108 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o., Šaštín-Stráže Kamenivo 07.03.2018 F 713.95
3260 Ľubomír Ondráš-ELEKTROMONTÉR, J.Kollára 146, Čáry Výmena plaváku na ponornom čerpadle 18.04.2018 F 30.00
3591 Mário Antálek, geodetické práce, nám. SNP 817, Brodské Geometrický plán - autobusová zastávka Stráže 06.08.2018 F 227.00
3921 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 19.11.2018 F 71.33
3109 Ľuboš Javorík, Opravy karosérií, Borský Mikuláš Príprava na STK MULTICAR a príprava na STK PIAGIO 07.03.2018 F 1410.00
3261 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava Chladiace vrecko 18.04.2018 F 10.83
3592 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby za obdobie 06/2018 06.08.2018 F 6904.74
3922 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 19.11.2018 F 55.73
3110 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 07.03.2018 F 409.09
3262 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce pri údržbe kanalizácie 18.04.2018 F 1306.08
3593 CinemArt Sk, Lamačská cesta 97, Bratislava Premietanie filmu 06.08.2018 F 60.00
3923 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 19.11.2018 F 49.04
3111 Záhorák, s.r.o., Hurbanova 528, Senica Inzercia 07.03.2018 F 149.40
3263 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, Bratislava Knihy - Hravá angličtina pre najmenších 18.04.2018 F 92.96
3594 Dáša Šuranská, 906 03 Smrdáky Vykonanie bezpečnostnotechnickej služby 06.08.2018 F 215.00
3924 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 19.11.2018 F 15.60
3112 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 07.03.2018 F 6816.64
3264 Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava Telekomunikačné služby 18.04.2018 F 214.45
3595 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Mulčovacie práce 06.08.2018 F 256.50
3925 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 19.11.2018 F 73.87
3113 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 07.03.2018 F 652.01
3265 Radoslav Sloboda - KOVO, Šaštín-Stráže Stĺpiky 18.04.2018 F 338.40
3926 BOHUNICKÝ & Co. s.r.o., Lermontovova 16, Bratislava-Staré Mesto Právne služby 19.11.2018 F 828.00
3114 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica Tlačiarenské služby 07.03.2018 F 61.67
3266 SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, Bratislava Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos - verejný rozhlas 18.04.2018 F 38.50
3596 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Oprava na verejných WC 07.08.2018 F 588.00
3927 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Nakladanie, prevoz a ukladanie panelov 19.11.2018 F 1846.80
3115 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery 07.03.2018 F 410.39
3267 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Stravné lístky 18.04.2018 F 3311.52
3444 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava Poplatok za vyjadrenie 11.06.2018 F 120.00
3597 PROFI BAU VALUSEK s.r.o., J. Hollého 661, 908 41 Šaštín-Stráže Oprava chodníka 07.08.2018 F 19605.74
3928 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 19.11.2018 F 14.60
3116 Zak Services, s.r.o., Myjava Náhradné diely 07.03.2018 F 110.99
3268 Milan Komorník - ELMAR, Šaštín-Stráže Elektroinštalačný materiál 18.04.2018 F 823.13
3445 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava Poplatok za vyjadrenie 11.06.2018 F 120.00
3598 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 07.08.2018 F 221.46
3117 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 07.03.2018 F 1254.13
3269 HAMA COMPANY, s.r.o., Nálepkova 68, Bernolákovo Vypracovanie projektového spisu 18.04.2018 F 250.00
3446 SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o.,Bratislavská 25, Holíč Tabuľa 11.06.2018 F 48.00
3599 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 07.08.2018 f 409.00
3270 Potraviny Hejs s.r.o., Šaštín-Stráže Čistiace potreby 18.04.2018 F 200.20
3447 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 11.06.2018 F 22.30
3600 SOZA , Rastislavova 3, Bratislava Autorská odmena 07.08.2018 F 86.40
3271 Bureš Václav-STORM, Senica PC fujicu, MS office, klav. a myš, LCD 18.04.2018 F 378.24
3448 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 11.06.2018 F 17.83
3272 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica MFC Canon, inštalácia 18.04.2018 F 238.80
3449 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 11.06.2018 F 13.38
3763 Rastislav Juračka, Šaštín-Stráže Ozvučenie akcie 800 výročie mesta 1.9.2018 a 2.9.2018 02.10.2018 F 960.00
3273 Michal Nosek stromy nosek, Kopčany Výrub stromov 18.04.2018 F 510.00
3450 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 11.06.2018 F 30.32
3764 Marek Skokánek, GRAPHIC &DESIGN, Šaštín-Stráže 1413 Tabule 02.10.2018 F 118.00
3274 ZNAČKY, s.r.o., Dolný Kubín Dopravné značky 18.04.2018 F 310.80
3765 NIC Hosting s.r.o., Dlhá 9, Ivanka pri Dunaji Reg. poplatok za doménu 02.10.2018 F
3929 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 23.11.2018 F 15.60
3118 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla, p. Luciak 07.03.2018 F 144.36
3275 Karol Bäuml - CHEMIKO, 908 51 Holíč Vykonaná pravidelná deratizácia 18.04.2018 F 328.40
3451 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 11.06.2018 F 24.52
3766 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery, inst Op. Office, oprava win7, oprava int. prípojky 02.10.2018 F 541.04
3930 VEPOS - Skalica s.r.o.,Rybničná č. 1, 909 01 Skalica Odvoz papiera 23.11.2018 F 97.30
3119 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla, p.Jankovič 07.03.2018 F 38.64
3276 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o., Bratislava Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 19.04.2018 F 168.00
3452 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery 11.06.2018 F 325.18
3931 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 23.11.2018 F 15.60
3277 Holba - MB, s.r.o., Stupava Vypracovanie projektu 19.04.2018 F 3700.00
3932 Slovenská národná knižnica, Nám.J.C.Hronského 1, Martin Servisné poplatky za rok 2018 23.11.2018 F 66.39
3120 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 07.03.2018 F 168.24
3278 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 19.04.2018 F 205.07
3453 KoBio, s.r.o., Trakovice 21 Aqua CB 12.06.2018 F 975.00
3933 NIGROVIČ VILIAM, Novoveská 856, Šaštín-Stráže Odvoz a presun kontajnerov 23.11.2018 F 261.00
3983 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Broz parketa, broz obdĺžnik 26.01.2018 F 1251.07
3121 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 07.03.2018 F 827.59
3279 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 19.04.2018 F 171.62
3454 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3 Školné na základnú prípravu členov 12.06.2018 F 50.00
3934 NIGROVIČ VILIAM, Novoveská 856, Šaštín-Stráže Čistenie a preplach kanalizačných šachiet 23.11.2018 F 87.00
3984 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Vyúčtovanie zmluvy 26.01.2018 F 291.74
3122 Agrozdroj, s.r.o., Čáry Štiepenie haluzoviny 07.03.2018 F 900.00
3280 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Odhŕňanie snehu 19.04.2018 F 315.00
3455 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 12.06.2018 F 28.98
3935 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 23.11.2018 F 37.90
3985 Mäso-Potraviny Lašák, s.r.o., Skalica Hudobná produkcia 26.01.2018 F 144.00
3123 BESONE,s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Komplexný servis 1/2018 07.03.2018 F 110.00
3281 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Oprava a údržba sociálneho zariadenie 19.04.2018 F 907.00
3456 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 12.06.2018 F 26.75
3601 Lomtec.com a.s., Bratislava, Líščie údolie 5 Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb miest a obcí 09.08.2018 F 204.00
3936 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 23.11.2018 F 20.05
3124 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica LCD, wifi adaptér, inštalácia 07.03.2018 F 194.40
3282 Dáša Šuranská, 906 03 Smrdáky Vykonanie bezpečnostnotechnickej služby 19.04.2018 F 190.00
3457 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce na kanalizačných zariadeniach 12.06.2018 F 438.48
3602 Holický Ján, Potreby pre domácnosť, Šaštín-Stráže Pracovné náradie 09.08.2018 F 1049.67
3937 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 23.11.2018 F 743.39
3125 BOHUNICKÝ & Co. s.r.o., Bratislava, Dunajská 48 Právne služby 08.03.2018 F 1440.00
3283 IPBOZ s.r.o., 906 03 Koválov Služby v oblasti krízového riadenia obce 19.04.2018 F 180.00
3458 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Stravné lístky 12.06.2018 F 3853.84
3603 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 09.08.2018 F 64.49
3938 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Skartátor 23.11.2018 F 78.97
3126 Marián Kvačkaj KM - elektro, Šaštín-Stráže Výmena kamery 08.03.2018 F 1433.27
3284 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 19.04.2018 F 2872.00
3459 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Oprava WC, oprava ohrievača, výmena ohrievača, oprava batérie 12.06.2018 F 739.00
3604 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 09.08.2018 F 802.18
3127 Ing.Oto Švrček, Senica Technická kontrola a nastavenie plynových spotrebičov v BD Bazilicon 08.03.2018 F 68.04
3285 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 19.04.2018 F 52.00
3460 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 12.06.2018 F 14.60
3605 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 10.08.2018 F 871.21
3986 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Čistiace potreby 26.01.2018 F 176.03
3128 ND-A. Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur Úprava terénu v zbernom dvore 08.03.2018 F 3774.24
3286 AUTO NOSEK spol. s r.o., M.R.Štefánika 113, Šaštín-Stráže Náhradné súčiastky 19.04.2018 F 189.11
3461 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 12.06.2018 F 216.22
3987 Ing.Oto Švrček, Senica Technická kontrola, čistenie a nastavenie plynových kotlov v bytových domoch 26.01.2018 F 1357.08
3129 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Broz Parketa, broz obrubník 08.03.2018 F 2370.24
3606 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 10.08.2018 F 94.98
3767 Rechtys spol. s r.o., Grosslingova 63, Bratislava 1 Zástavy, perá 04.10.2018 F 783.82
3988 BESONE,s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Komplexný servis 12/2017 26.01.2018 F 110.00
3130 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena plynového kotla na ZS 08.03.2018 F 3528.00
3462 VEPOS - Skalica s.r.o.,Rybničná č. 1, 909 01 Skalica Odvoz papiera 12.06.2018 F 97.30
3607 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 10.08.2018 F 107.65
3768 Oliver Marosi, Hviezdoslavova 469/54, Šaštín-Stráže Monitorovanie a lokalizácia potrubia v ZŠ Šaštín 04.10.2018 F 1140.00
3989 Lomtec.com a.s., Bratislava, Líščie údolie 5 Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb miest a obcí 26.01.2018 F 204.00
3131 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica HP 255 G5 win10, MS Office 2016 08.03.2018 F 1503.98
3463 Orange Slovensko, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 12.06.2018 F 0.05
3608 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 10.08.2018 F 33.99
3769 Cimbálová muzika Stupava, z.s., Dolní Bojanovice Hudobná produkcia 04.10.2018 F 325.00
3990 Dáša Šuranská, 906 03 Smrdáky Vykonanie bezpečnotechnickej služby 26.01.2018 F 190.00
3132 STAVCENTRUM A-Z s.r.o., Šaštín-Stráže Stavebný materiál 08.03.2018 F 438.42
3609 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 10.08.2018 F 27.53
3770 Autoservis PAMIS s.r.o., Čepeňská 12, Sereď Oprava vozidla PIAGGIO PORTER 04.10.2018 F 410.80
3991 Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava Telekomunikačné služby 29.01.2018 F 417.91
3133 Michal Nosek stromy nosek, Kopčany Výrub stromov 08.03.2018 F 680.00
3610 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 10.08.2018 F 69.72
3992 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica EURO paleta 29.01.2018 F 192.00
3134 STAVCENTRUM A-Z s.r.o., Šaštín-Stráže Stavebný materiál 08.03.2018 F 453.64
3464 Ľuboš Javorík, Opravy karosérií, Borský Mikuláš Oprava auta ŠKODA OCTAVIA a VW CADDY 13.06.2018 F 1058.40
3611 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 10.08.2018 F 53.97
3993 OIL JPM s.r.o., 908 51 Holíč Pohonné hmoty 29.01.2018 F 485.65
3135 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 08.03.2018 F 31.45
3994 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o., Šaštín-Stráže Kamenivo 29.01.2018 F 1001.62
3136 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 08.03.2018 F 13.48
3287 Martinus, s.r.o.,Gorkého 4, 036 01 Martin Pracovné zošity 24.04.2018 F 17.39
3612 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Zrážky 14.08.2018 F 190.22
3995 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o., Šaštín-Stráže Kamenivo 29.01.2018 F 378.63
3137 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 08.03.2018 F 17.83
3288 Radoslav Sloboda - KOVO, Šaštín-Stráže Stĺpiky 24.04.2018 F 338.40
3613 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 14.08.2018 F 1235.60
3939 Rechtys spol. s r.o., Grosslingova 63, Bratislava 1 Magnetky 28.11.2018 F 114.12
3996 Advokátska kancelária JUDr.Katarína Filová, s.r.o., Bratislava Odmena za poskytnutie právnych služieb 30.01.2018 F 120.00
3138 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 08.03.2018 F 69.10
3289 KoBio, s.r.o., Trakovice 21 Prípravky na chemické čistenie vodnej plochy v RO Gazárka 24.04.2018 F 1043.40
3771 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 05.10.2018 F 220.67
3940 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce na kanalizácii 28.11.2018 F 1107.72
3997 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 30.01.2018 F 7.87
3139 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 08.03.2018 F 75.78
3290 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 24.04.2018 F 66.04
3614 Bureš Václav-STORM, Senica, Kolonia 588/64 MS Xbox 14.08.2018 F 298.92
3772 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 05.10.2018 F 75.78
3941 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce na kanalizácii 28.11.2018 F 1380.60
3998 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Zrážky 30.01.2018 F 191.33
1800001 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o., Bratislava Zálohová faktúra - Priestor pre web, e-maily, databázy - zverejňovanie 08.03.2018 F 44.46
3291 Zak Services, s.r.o., 907 01 Myjava Náhradné diely 24.04.2018 F 260.57
3773 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 05.10.2018 F 8.92
3942 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Stravné lístky 28.11.2018 F 3287.95
3999 Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia 30.01.2018 F 24.00
3140 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 08.03.2018 F 75.78
3292 BOGA PARTNERS, s.r.o. Holíč Plastové dvere a okná 24.04.2018 F 2815.01
3615 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 15.08.2018 F 439.21
3774 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 05.10.2018 F 11.15
3943 AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 Levice Vypracovanie projektovej dokumentácie 28.11.2018 F 400.00
4000 FCC Slovensko, s.r.o., Zohor Služby 30.01.2018 F 898.56
3141 BVS, a.s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 08.03.2018 F 84.70
3293 BOGA PARTNERS, s.r.o., 908 51 Holíč Zámok uzamykateľný kľučkou 24.04.2018 F 106.80
3465 Ľuboš Javorík, Opravy karosérií, Borský Mikuláš Oprava rámu a nosníkov traktorového prívesu 13.06.2018 F 1136.40
3616 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 15.08.2018 F 54.07
3775 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 05.10.2018 F 11.15
3944 Peter Fríbort - PF-TECH, S.Jurkoviča 1203/16, Senica Dodanie a montáž samozatvárača 28.11.2018 F 240.00
4001 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Vývoz fekálií 30.01.2018 F 348.00
3142 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 08.03.2018 F 62.41
3294 Anton Šipold - ELASON, Holíč Dodanie a montáž ozvučovacej techniky 24.04.2018 F 1263.50
3466 Zak Services, s.r.o., Dolná štvrť 362/11, Myjava Náhradné diely 13.06.2018 F 418.04
3617 Martin Adamčík - MAAD, Obecná 22, Geča Poháre, emblémy 15.08.2018 F 89.00
3945 V&V GEO, s.r.o., Bratislava Vykonané geologické práce 28.11.2018 F 663.60
4002 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Vývoz fekálií 30.01.2018 F 232.00
3143 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 08.03.2018 F 51.28
3467 MAREK DANIS, Piesočná 737, Šaštín-Stráže Vykonané výkopové a murárske práce 13.06.2018 F 1276.00
4003 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 30.01.2018 F 106.01
3295 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 25.04.2018 F 871.21
3468 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 13.06.2018 F 296.45
3618 SME EURÓPA, o.z., Bratislava Príprava projektového zámeru 16.08.2018 F 2500.00
4004 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 30.01.2018 F 90.19
3296 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 25.04.2018 F 69.72
3469 ORGOŇ - GROUP s.r.o., Školská 1651, Šaštín-Stráže Odborná prehliadka plynových zariadení na ul. Školská 13.06.2018 F 1350.00
3619 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce - čistenie plavákových snímačov 16.08.2018 F 53.64
3776 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 09.10.2018 F 2872.00
4005 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 30.01.2018 F 6816.64
3297 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 25.04.2018 F 53.97
3470 INPROST s.r.o.,Smrečianska 29, Bratislava Obecné noviny 13.06.2018 F 83.20
3620 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 16.08.2018 F 1667.61
3777 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 09.10.2018 F 52.00
4006 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 30.01.2018 F 163.15
3298 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 25.04.2018 F 439.21
3778 T - Global service, s.r.o., Alej 586, Šaštín-Stráže Preprava Šaštín-Stráže - Gbely a späť 09.10.2018 F 100.00
4007 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 30.01.2018 F 0.30
3299 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 25.04.2018 F 54.07
3471 ND-A. Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur Terénne úpravy 14.06.2018 F 601.08
3779 Mäso-Potraviny Lašák, s.r.o., Skalica Hudobná produkcia 09.10.2018 F 320.00
4008 Autoškola Progres, s.r.o., Senica Preprava osôb 30.01.2018 F 183.55
3300 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 25.04.2018 F 107.65
3472 Michal Nosek stromy nosek, Kopčany Výrub stromov 15.06.2018 F 260.00
3621 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Myš, antivírus, oprava tlačiarne, monitor, nastavenie wifi 16.08.2018 F 345.92
3780 ELEMENT Senica, Kolónia 599, Senica Predstavenie šašo FIFO 09.10.2018 F 300.00
4009 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 30.01.2018 F 1514.09
3144 Ing.Roman Gazárek- Technicium, Borský Mikuláš 1575 Vykonanie školenia 09.03.2018 F 40.00
3301 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 25.04.2018 F 27.53
3473 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 15.06.2018 F 53.97
3622 BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Komplexný servis 6/2018 16.08.2018 F 110.00
4010 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Práce žeriavom 30.01.2018 F 462.50
3145 Ing. Roman Gazárek- Technicium, Borský Mikuláš 1575 Vykonanie prehliadok plynových zariadení 09.03.2018 F 405.00
3302 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 25.04.2018 F 33.99
3474 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 15.06.2018 F 871.21
3623 Rechtys spol. s r.o., Groslingova 63, Bratislava Pečiatka 16.08.2018 F 22.80
3781 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce Pohonné hmoty 11.10.2018 F 1118.85
4011 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Zemný plyn 30.01.2018 F 2222.46
3146 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o., Bratislava Priestor pre web, e-maily, databázy - zverejňovanie 09.03.2018 F 44.46
3475 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 15.06.2018 F 439.21
3624 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Napojenie gravitačnej kanalizácie 16.08.2018 F 3182.76
3782 Slovenský Orol miestny klub, Pod hájkom 35, Skalica Detské hudobné vystúpenie 11.10.2018 F 300.00
3946 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 03.12.2018 F 160.49
3147 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava Aktualizácia programov za rok 2018 09.03.2018 F 1121.35
3476 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 18.06.2018 F 54.07
3625 mm cité2, s.r.o., Brnianska 2, Trenčín Autobusové prístrešky 16.08.2018 F 25608.22
3783 MH – Lines s.r.o., Autobusová a Mikrobusová doprava, Školská 1349, Kúty Autobusová doprava - Šaštín-Stráže - Bratislava a späť 11.10.2018 F 216.00
3947 Ing.Oto Švrček, Senica, Brezová 863 Technická kontrola, čistenie, nastavenie a oprava plynových spotrebičov v objektoch Mesta Šaštín-Stráže 03.12.2018 F 569.88
3148 Rudolf Menšík ml., Šaštín - Stráže Maliarské a pomocné práce v KD 09.03.2018 F 920.00
3303 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 26.04.2018 F 6847.52
3477 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická enrgia 18.06.2018 F 107.65
3626 MAJAKOV s.r.o., Láb Práce na kanalizácii 17.08.2018 F 1662.60
3784 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o., Šaštín-Stráže Kamenivo 11.10.2018 F 2574.10
3948 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery, Nod, oprava a nastavenie LAN 03.12.2018 F 188.40
3149 Rudolf Menšík, Šaštín - Stráže Stavebné práce 09.03.2018 F 1504.00
3304 Martin Adamčík - MAAD, Obecná 22, Geča Poháre, emblémy, štítky 26.04.2018 F 164.90
3478 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 18.06.2018 F 27.53
3627 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Čistiace potreby 17.08.2018 F 210.94
3949 Mária Chocholáčková, Nám. sv. Martina 407/3, 908 51 Holíč Školské potreby 03.12.2018 F 99.60
3150 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia 09.03.2018 F 72.00
3305 OIL JPM s.r.o., 908 51 Holíč Pohonné hmoty 26.04.2018 F 668.72
3479 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 18.06.2018 F 33.99
3628 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 17.08.2018 F 17.83
3785 Tomky, s.r.o., Borský Sv. Jur, Penzión Gazárka Ubytovanie, raňajky 11.10.2018 F 825.00
3950 MAREK DANIS, Piesočná 737, Šaštín-Stráže Hudobná produkcia na deň 27.10.2018 03.12.2018 F 550.00
3151 Lomtec.com a.s., Bratislava, Líščie údolie 5 Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb miest a obcí 09.03.2018 F 408.00
3480 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 18.06.2018 F 69.72
3629 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 17.08.2018 F 69.10
3786 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce na kanalizácii 11.10.2018 F 544.08
3152 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 09.03.2018 F 15.72
3481 Interierdvere s.r.o., P.O.Hviezdoslava 242/16, Zvolen Hroty proti lastovičkám 18.06.2018 F 56.68
1800011 Tlačiareň LUNA, s.r.o., Mor.Sv.Ján Zálohová platba na prípravu a výrobu knihy 06.08.2018 F 7000.00
3787 Pyrostar s.r.o., Košická 24, Senec Ohňostroj 11.10.2018 F 600.00
3153 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 09.03.2018 F 14.60
3482 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 18.06.2018 F 2872.00
1800012 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina, M.Rázusa 23A VsSr - ročný prístup 10.08.2018 F 117.00
3788 Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI, Jakubany 678, 06512 Jakubany Hudobno - umelecký program: Kollárovci 11.10.2018 F 4200.00
3154 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 09.03.2018 F 31.20
3483 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 18.06.2018 F 52.00
1800013 Hobby media, s.r.o., Na Hrebienku 35, Bratislava Predplatné časopisov 17.08.2018 F 18.90
3789 Holický Ján, Potreby pre domácnosť, Šaštín-Stráže Pracovné náradie 11.10.2018 F 435.37
3155 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 09.03.2018 F 17.83
3306 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Broz parketa 26.04.2018 F 1128.04
3484 Magic Star s.r.o. Bratislava Kúzelnícke predstavenie 18.06.2018 F 238.00
24 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 17.08.2018 F -686.98
3790 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby za obdobie 08/2018 11.10.2018 F 6904.74
3156 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Stoličky 09.03.2018 F 200.00
3307 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica EURO paleta 26.04.2018 F 216.00
3485 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 18.06.2018 F 215.29
25 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 17.08.2018 F -946.54
3791 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 11.10.2018 F 324.91
1800020 Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské Nivy 48, Bratislava Predplatné mesačníka 04.12.2018 F 79.80
3157 Rudolf Jankovič - AGROZETOR, Šaštín-Stráže Náhradné diely 09.03.2018 F 245.86
3308 AMIRE s.r.o., Levice Realizácia verejného obstarávania 26.04.2018 F 100.00
3486 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 18.06.2018 F 453.00
3630 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 17.08.2018 F 75.78
3792 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 11.10.2018 F 402.66
1800021 Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava Systémová podpora za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 04.12.2018 F 142.56
3158 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 09.03.2018 F 17.83
3309 AMIRE s.r.o., Levice Realizácia verejného obstarávania 26.04.2018 F 100.00
3631 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 17.08.2018 F 75.78
3793 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 11.10.2018 F 871.21
1800022 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Zálohová faktúra 04.12.2018 F 100.00
3310 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 26.04.2018 F 416.24
3632 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 17.08.2018 F 84.70
3794 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 11.10.2018 F 27.53
3951 Anton Hájek, Čistonek 1439, Šaštín-Stráže Montáž a dodanie regulátora tlaku v lokalite Bobogdány 05.12.2018 F 90.00
3311 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 26.04.2018 F 127.20
3633 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 17.08.2018 F 62.41
3952 B2B Partner s.r.o. Bratislava Odpadkový kôš s popolníkom 05.12.2018 F 148.80
3312 Jozef Sláma, Petrova Ves Spustenie plynového kotla 26.04.2018 F 193.08
3634 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 17.08.2018 F 51.28
3953 Ľubomír Hušek Tlačiareň LUNA, Moravský Sv. Ján Časopis ,,Hlásnik 2/2018" 05.12.2018 F 1678.08
3313 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 26.04.2018 F 234.00
3635 VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu 17.08.2018 F 66.00
3954 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o., Senica Publikácia ,, Miestna samospráva - základné princípy fungovania III" 05.12.2018 F 110.00
3636 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Rozbíjanie betónov 17.08.2018 F 777.60
3955 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 05.12.2018 F 392.30
3159 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 12.03.2018 F 14.60
3637 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Demontáž autobusovej zástavky 20.08.2018 F 576.00
3956 M75+ s.r.o., Jakubovo námestie 2555/2, 811 09 Bratislava Vyhotovenie projektovej dokumentácie 05.12.2018 F 10600.00
3160 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 12.03.2018 F 26.75
3314 STEIP spol. s r.o., Šaštín-Stráže Práca plošinou 27.04.2018 F 361.90
3638 Rechtys spol. s r.o., Groslingova 63, Bratislava Tričká, polokošele 20.08.2018 F 1026.00
3957 Michal Nosek stromy nosek, Kopčany Výrub stromov 05.12.2018 F 350.00
3161 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 12.03.2018 F 22.30
3315 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 27.04.2018 F 152.32
3639 Holba - MB, s.r.o., Stupava Vypracovanie projektu 20.08.2018 F 1700.00
3795 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 11.10.2018 F 33.99
3958 MAJAKOV s.r.o., Láb Údržba kanalizácie 05.12.2018 F 678.12
3162 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 12.03.2018 F 17.83
3316 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 27.04.2018 F 1204.94
3640 Ľuboš Javorík, Opravy karosérií, Borský Mikuláš Brzdové obleženie, oprava kotúčov, príprava na STK 20.08.2018 F 564.00
3796 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 11.10.2018 F 69.72
3959 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 05.12.2018 F 52.00
3163 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 12.03.2018 F 13.38
3317 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Zrážky 27.04.2018 F 188.00
3641 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 21.08.2018 F 15.72
3797 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 11.10.2018 F 53.97
3960 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 05.12.2018 F 2872.00
3318 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 27.04.2018 F 668.35
3642 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 21.08.2018 F 17.83
3798 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 11.10.2018 F 439.21
3961 AUTO NOSEK spol. s r.o., M.R.Štefánika 113, Šaštín-Stráže Náhradné súčiastky 05.12.2018 F 76.31
3319 BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Komplexný servis 3/2018 27.04.2018 F 110.00
3643 O.Z.ZÁHORÁCKÉ DIVADLO, Nám.oslobodenia 11, Senica Predstavenie 21.08.2018 F 200.00
3799 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 11.10.2018 F 54.07
3962 RVC Senica s.r.o., M.Nešpora 925/8, Senica Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 05.12.2018 F 1800.00
3320 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Poplatok za prenájom zariadenia 27.04.2018 F 82.68
3487 KoBio, s.r.o., Trakovice 21 Tablety na prečistenie kanalizácie 21.06.2018 F 282.00
3644 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina Poplatok za poskytnutie informácie auditorovi 21.08.2018 F 60.00
3800 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 11.10.2018 F 107.65
4012 Jozef Sláma, Petrova Ves Výmena termostatu 02.02.2018 F 127.20
3488 AUTO NOSEK spol. s r.o., M.R.Štefánika 113, Šaštín-Stráže Náhradné súčiastky 21.06.2018 F 52.16
3645 Ľubomír Hušek, Tlačiareň LUNA, Moravský Sv. Ján Plagáty 21.08.2018 F 36.60
3801 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 11.10.2018 F 987.23
4013 Jozef Sláma, Petrova Ves Spustenie plynového kotla 02.02.2018 F 136.44
3489 Advokátska kancelária JUDr.Katarína Filová, s.r.o., Bratislava, Konventná 7 Odmena za poskytnutie právnych služieb 21.06.2018 F 240.00
3646 Ľubomír Hušek, Tlačiareň LUNA, Moravský Sv. Ján Pozvánky 21.08.2018 F 34.18
3802 ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 11.10.2018 F 110.34
27 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 02.02.2018 F -267.40
3321 Ľubomír Hušek Tlačiareň LUNA, Moravský Sv. Ján Grafické spracovanie loga 27.04.2018 F 150.00
3490 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce Pohonné hmoty 21.06.2018 F 421.40
3647 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 21.08.2018 F 17.83
28 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 02.02.2018 F -36.33
3164 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 14.03.2018 F 30.32
3491 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vyjadrenie 21.06.2018 F 18.00
3648 RH - Com s.r.o., Jablonica Vypracovanie 2.Následnej Monitorovacej správy pre projekt 21.08.2018 F 500.00
3001 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Stravné lístky 02.02.2018 F 3812.95
3165 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 14.03.2018 F 28.98
3492 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vyjadrenie 21.06.2018 F 18.00
3649 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena vodovodnej prípojky v ZŠ 21.08.2018 F 1983.57
3002 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 05.02.2018 F 326.29
3166 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 14.03.2018 F 24.52
3322 Lomtec.com a.s., Bratislava, Líščie údolie 5 Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb miest a obcí 02.05.2018 F 204.00
3493 Rastislav Juračka,Novoveská 941,Šaštín-Stráže Ozvučovanie akcie MDD 21.06.2018 F 120.00
3650 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Mulčovacie práce 21.08.2018 F 121.50
3003 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery 06.02.2018 F 306.36
3167 Gurmáni s.r.o., Ivanka pri Dunaji Káva 15.03.2018 F 115.40
3323 Mária Chocholáčková, Nám. sv. Martina 407/3, 908 51 Holíč Tovar pre deti v HN 02.05.2018 F 132.80
3651 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Kancelársky nábytok 21.08.2018 F 379.00
3004 HANSA-FLEX, Kostany nad Turcom Hydraulická hadicovina 06.02.2018 F 40.54
3168 Potraviny Hejs s.r.o., Šaštín-Stráže Čistiace potreby 15.03.2018 F 204.96
3324 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 02.05.2018 F 3311.15
3652 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Stravné lístky 21.08.2018 F 4011.44
3005 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 06.02.2018 F 48.12
3169 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 15.03.2018 F 209.84
3325 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Nakladanie, odvoz a rozhŕňanie drte 02.05.2018 F 705.60
3494 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Poplatok za prenájom zariadenia 22.06.2018 F 82.68
3653 Advokátska kancelária JUDr.Katarína Filová, s.r.o., Bratislava, Konventná 7 Odmena za poskytnutie právnych služieb 21.08.2018 F 240.00
3006 ENARA,s.r.o.,Šaštín-Stráže, Nám.slobody 942 Renovácia parketovej podlahy 06.02.2018 F 3237.60
3170 ASV AGRONOVA s.r.o., Bratislava Protizávažie 15.03.2018 F 577.20
3326 Mgr. Marián Cipár, Dúhová 61, Trnava Príprava žiadosti o FP - projekt 02.05.2018 F 800.00
3495 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 22.06.2018 F 1096.60
3654 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o., Šaštín-Stráže Kamenivo 21.08.2018 F 284.04
3803 Karol Bäuml - CHEMIKO, 908 51 Holíč Pravidelná deratizácia 12.10.2018 F 328.40
3007 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava Aktualizácia programov 06.02.2018 F 48.00
3171 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Stravné lístky 15.03.2018 F 3624.92
3327 Vladimír Hasák - záhradníctvo AV, Šajdíkové Humence Stromčeky a substrát 02.05.2018 F 892.40
3496 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby za obdobie 05/2018 22.06.2018 F 6876.13
3655 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o., Šaštín-Stráže Kamenivo 21.08.2018 F 2145.30
3804 AUTO NOSEK spol. s r.o., M.R.Štefánika 113, Šaštín-Stráže Náhradné súčiastky 12.10.2018 F 92.84
3008 STEIP spol. s r.o., Šaštín-Stráže, Do Gazárky 1320 Práca plošinou 06.02.2018 F 153.96
3172 Pribyl & Pribyl s.r.o., Kúty Poklop na šachtu 15.03.2018 F 201.60
3328 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o., Šaštín-Stráže Kamenivo 02.05.2018 F 1541.90
3497 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 22.06.2018 F 109.72
3656 Ing. arch. Juraj Krumpolec, Toplianska 28, Bratislava Urbanistická štúdia v úrovni Dokumentácie na ÚR 21.08.2018 F 2650.00
3009 ND-A. Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur Terénne úpravy buldozérom 06.02.2018 F 341.76
3173 Profi Press SK, s.r.o., 949 01 Nitra Komunálna technika 15.03.2018 F 25.20
3329 B2B Partner s.r.o. Bratislava Odpadkové koše 02.05.2018 F 2904.00
3498 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 22.06.2018 F 893.52
3657 Rechtys spol.s r.o., Grösslingova 63, Bratislava Perá, tašky 21.08.2018 F 774.00
3010 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Kancelárske kreslo 06.02.2018 F 85.00
3174 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Canon, toner 15.03.2018 F 299.88
3330 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Kancelársky nábytok 02.05.2018 F 743.00
3499 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o., Šaštín-Stráže Kamenivo 22.06.2018 F 3310.88
3658 Rechtys spol. s r.o., Gröslingova 63, Bratislava Nálepka (autobusová zástavka) 21.08.2018 F 48.00
3805 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Poplatok za prenájom zariadenia 15.10.2018 F 82.68
3011 Jozef Kollárik JOGIS, Senica Oprava umývačky 06.02.2018 F 71.26
3175 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., Šaštín-Stráže Stavebný materiál 15.03.2018 F 73.32
3659 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 21.08.2018 F 17.83
3806 PCP elektro s.r.o.,Štúrova 634, 908 41 Šaštín-Stráže Chladnička 15.10.2018 F 169.00
3012 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 06.02.2018 F 849.07
3176 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., Šaštín-Stráže Stavebný materiál 15.03.2018 F 187.18
3660 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 21.08.2018 F 26.75
3807 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 15.10.2018 F 2.23
3177 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., Šaštín-Stráže Stavebný materiál 15.03.2018 F 611.98
3331 Bakan Lukáš, Piesočná 1389, Šaštín-Stráže Krtkovanie potrubia 03.05.2018 F 90.00
3500 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Čistiace potreby 26.06.2018 F 189.25
3808 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 15.10.2018 F 2.23
14 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 03.05.2018 F -567.56
3501 V&V GEO, s.r.o., Bratislava, Gruzínska 25 Geologické práce 26.06.2018 F 702.00
3809 VEPOS - Skalica s.r.o.,Rybničná č. 1, 909 01 Skalica Odvoz papiera 15.10.2018 F 97.30
3178 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 15.03.2018 F 33.70
15 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 03.05.2018 F -711.44
3502 Foxxy Fashion s.r.o., Dubnica nad Váhom Tkanina 26.06.2018 F 60.00
3810 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 15.10.2018 F 2676.35
3179 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže Spotreba zemného plynu dočasnej nocľahárne 15.03.2018 F 122.14
3332 MAJAKOV s.r.o., Láb Plavákový snímač 03.05.2018 F 218.04
3811 PCP elektro s.r.o.,Štúrova 634, 908 41 Šaštín-Stráže Kľúč cylindrický, PAM microSD 32GB Patriot Class 10 15.10.2018 F 16.10
3180 Orange Slovensko, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 15.03.2018 F 0.25
3333 Běžecký klub Hodonín, z.s., Hodonín Rozhodcovský servis pri závode 03.05.2018 F 285.00
3812 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 16.10.2018 F 216.85
3334 X2 sport, s.r.o., Nitra Tovar pre CVČ 03.05.2018 F 573.23
3813 KoBio, s.r.o., Trakovice 21 Tablety na prečistenie kanalizácie 16.10.2018 F 349.20
3335 PROFI BAU VALUSEK s.r.o., Šaštín-Stráže, J. Hollého 661 Oprava chodníka 03.05.2018 F 12121.50
29 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Dobropis - opravná faktúra 24.09.2018 F -1.13
3336 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 03.05.2018 F 17.83
30 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Dobropis - opravná faktúra 24.09.2018 F -16.85
3337 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 03.05.2018 F 69.10
3503 Karol Bäuml - CHEMIKO, 908 51 Holíč Deratizácia verejných priestranstiev 27.06.2018 F 420.00
3814 KoBio, s.r.o., Trakovice 21 Aqua CB, Likvid BPS 3 l 16.10.2018 F 703.80
3504 VTC a.s., Plzeňská 868, 783 91 Uničov Suchý zips 27.06.2018 F 29.76
3815 STEIP spol. s r.o., Šaštín-Stráže Práca plošinou 16.10.2018 F 102.98
3181 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce na kanalizačných zariadeniach 16.03.2018 F 1548.12
3505 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 27.06.2018 F 3999.60
3816 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, Bratislava, Potvrdenka 16.10.2018 F 172.49
3182 IVES Košice, 041 18 Košice Služby STP APV 16.03.2018 F 389.80
3506 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery 27.06.2018 F 632.62
3183 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., Šaštín-Stráže Stavebný materiál 16.03.2018 F 183.32
19 Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou Dobropis - Pieskovisko 15.06.2018 F -99.00
1787 Ing.Július Olšiak, Kuklovská 497/25, Bratislava, Lucia Kurňavová, Nám.Sv.Františka 18, Bratislava Kúpna zmluva 22.05.2018 KZ 2792.00
1825 Milan Penák, M.R. Štefánika 1384, 908 41 Šaštín-Stráže Kúpna zmluva 19.07.2018 KZ 90.00
1789 Róbert Rangl, Únanov 125, 671 31 Znojmo, Česká republika Kúpna zmluva 30.05.2018 KZ 3800.00
1793 Mgr. Otto Kovarik, Ul. 29. augusta 18, 811 08 Bratislava Kúpna zmluva 06.06.2018 KZ 1832.00
1794 Lukáš Letko, Pri štadióne 1423, 908 41 Šaštín-Stráže Kúpna zmluva 06.06.2018 KZ 390.00
1838 Michal Vitek, Košútovec 2912/17, Senica Kúpna Zmluva 14.08.2018 KZ 2900.00
1834 AGROPARTNER Šaštín, spol. s r.o., 906 36 Plavecké Podhradie č. 258 Nájomná zmluva na pozemok č. 3719 09.08.2018 NZ 456.11
546 Bytservis - VM, spol. s.r.o., Senica Radiátory 27.08.2018 O 2061.64
492 SABE, spol.s.r.o., Uralská 687/3, Bubeneč, Praha 6 Poháre, medaily 28.06.2018 O 258.26
359 Irrealis, spol. s.r.o., Veľká Paka Doobjednávka + montáž 19.02.2018 O 805.86
360 Tvoje náradie Zvárací invertor 2v1 CO2/MMA 19.02.2018 O 307.00
361 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže PVC a lišty 19.02.2018 O 157.00
362 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, Bratislava Tlačivá 19.02.2018 O 67.22
397 Ľubomír Hušek Tlačiareň LUNA, Moravský Sv. Ján Tlač plagátov a propagačné materiály 19.03.2018 O 720.96
363 ND-A. Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur Terénne úpravy na zbernom dvore 19.02.2018 O 3700.00
364 Bureš Václav-STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Počítače 19.02.2018 O 1504.00
365 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o., Bratislava Priestor pre web, e-maily, databázy 19.02.2018 O 44.46
366 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Vytýčenie telekomunikačného vedenia 19.02.2018 O 60.00
547 TOMIBUS, s.r.o., Šaštín-Stráže Autobusová doprava na 2.9.2018 31.08.2018 O 100.00
548 CinemArt Sk, Lamačská cesta 97, Bratislava Premietanie filmu 31.08.2018 O 60.00
398 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena el. bojlera - TJ Spartak Stráže 20.03.2018 O 950.00
444 Magic Star s.r.o. Bratislava Vystúpenie pre deti 11.05.2018 O 238.00
399 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena el. bojlera na ZS 20.03.2018 O 400.00
445 PAPERA, s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 11.05.2018 O 485.39
400 Mário Antálek, Brodské Vypracovanie polohopisného a výškopisného zamerania 21.03.2018 O 350.00
446 Rastislav Juračka, Šaštín-Stráže Ozvučenie na Deň detí 11.05.2018 O 120.00
447 Tlačiareň LUNA, s.r.o., Mor.Sv.Ján Plagáty na Deň detí 11.05.2018 O 35.76
549 BESTAV, s.r.o., Malacky, Cesta mládeže 2803 Betónová zmes 31.08.2018 O 612.00
578 ENARA,s.r.o.,Šaštín-Stráže, Nám.slobody 942 Renovácia parketovej podlahy v KD Stráže 15.10.2018 O 4608.00
448 Gurmáni s.r.o., Ivanka pri Dunaji Káva 14.05.2018 O 85.60
550 Štefan Čuchor ELTEAM, Nová Doba 489, Nižná na Orave Dopravné zrkadlo 10.09.2018 O 473.00
579 Ľubomír Hušek Tlačiareň LUNA, Moravský Sv. Ján Tlač časopisu Hlásnik 24.10.2018 O 1678.08
401 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 26.03.2018 O 506.10
551 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Čistiace potreby 10.09.2018 O 203.28
580 Ľubomír Hušek Tlačiareň LUNA, Moravský Sv. Ján Tlač plagátov 24.10.2018 O 39.00
402 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Kancelársky balík Office 26.03.2018 O 80.00
552 Branislav Turan, ŽIVOT A ZDRAVIE, Senica Knihy do MK 10.09.2018 O 32.50
581 MAREK DANIS, Piesočná 737, Šaštín-Stráže Hudobná produkcia na dni 27.10.2018 a 17.11.2018 24.10.2018 O 1100.00
403 LMD BUILDING, Šajdíkové Humence Oprava interiéru v KD 26.03.2018 O 3712.24
553 Jánoš Milan-Nákladná a autobus.doprava, Brezová pod Bradlom Doprava autobusom pre ZO SZŤP Šaštín-Stráže - Bratislava a späť 12.09.2018 O 230.00
582 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 24.10.2018 O 822.36
404 ELEKTROMONTÉR Ľubomír Ondráš, Čáry Oprava čerpadla 26.03.2018 O 30.00
405 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Toner, skartovačka, batéria, zál. zdroj 26.03.2018 O 253.20
406 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tlačiareň MFC Canon M631 26.03.2018 O 240.00
407 Martinus, s.r.o.,Gorkého 4, 036 01 Martin Pracovný zošit 26.03.2018 O 17.39
554 KoBio, s.r.o., Trakovice 21 Tablety a ich osadenie do kanalizácie 12.09.2018 O 1050.00
555 SUBESTAV s.r.o., Mikulášov 59, Lakšárska Nová Ves Rezivo a dosky 13.09.2018 O 1016.50
449 B2B Partner s.r.o. Bratislava Odpadkové koše 17.05.2018 O 1005.60
450 Dušan Lackovič, Bratislava, Budatínska 29 Knihy pre žiakov prvej triedy 17.05.2018 O 203.50
451 Toris, s.r.o., Praha Kostýmy - masky 17.05.2018 O 211.49
452 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava Pieskovisko 18.05.2018 O 108.40
408 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava Chladiace vrecko 27.03.2018 O 10.83
409 Peter Skutak- AD ROH, Bratislava Pracovné zošity 27.03.2018 O 92.96
583 Ing. Anton Paus, Letax s.r.o., Sadová 13, Senica Vypracovanie znaleckého posudku 31.10.2018 O 195.00
584 Ing. Mário Antálek, Brodské Vypracovanie geom. plánu a vytýčenie hranice pozemku 31.10.2018 O 500.00
493 CinemArt Sk, Lamačská cesta 97, Bratislava Premietanie filmu 11.07.2018 O 60.00
585 Ing.Oto Švrček, Senica Technická kontrola, čistenie a nastavenie plynových kotlov v objektoch mesta 31.10.2018 O 570.00
494 ELEMENT Senica, martin Filip, Kolónia 599, Senica Detské predstavenie 11.07.2018 O 300.00
495 Záhorácke divadlo Senica Divadelné predstavenie 11.07.2018 O 200.00
496 Cimbalová muzika Stupava, z.s., Dolní Bojanovice Hudobná produkcia na 2.9.2018 11.07.2018 O 330.00
497 Rastislav Juračka, Šaštín-Stráže Ozvučenie na oslavy 800.výročia 1.pís.zmienky 11.07.2018 O 960.00
498 Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI, Jakubany 678, 06512 Jakubany Hudobné vystúpenie na 1.9.2018 - Kollárovci 11.07.2018 O 4200.00
499 Marek Daniš, Piesočná 737, Šaštín-Stráže Hudobné vystúpenie 11.07.2018 O 550.00
500 Roman Janík, Gorkého 19, Skalica Detské hudobné vystúpenie 11.07.2018 O 200.00
556 Sylvia Skokánková, Jesenského 1459, Šaštín-Stráže Občerstvenie na oslavy mesta 13.09.2018 O 2400.00
501 Holba - MB, s.r.o., Stupava Vypracovanie projektu 11.07.2018 O 2200.00
557 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Občerstvenie 13.09.2018 O 800.00
317 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena plynového kotla 03.01.2018 O 3500.00
410 Holba - MB, s.r.o., Stupava Projektová dokumentácia k Dohode o spolufinancovaní diela 28.03.2018 O 7400.00
502 ProfiLIGHT Corporation s.r.o., Dubnica nad Váhom Svietidlo 11.07.2018 O 748.80
586 Hájek Anton, Šaštín-Stráže, Čistonek 1439 Výmena regulátora tlaku v lokalite Bobogdány 02.11.2018 O 90.00
318 PEKAR SR s.r.o., Skalica Pohrebné služby 03.01.2018 O 325.00
411 Bureš Václav-STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica PC a monitor 29.03.2018 O 379.00
587 LIM PO,s.r.o. Jesenná 1, Prešov Reprezentačné výdavky 02.11.2018 O 328.80
412 HAMA COMPANY, s.r.o., 900 27 Bernolákovo Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie 29.03.2018 O 250.00
503 Mäso-Potraviny Lašák, s.r.o., Skalica Hudobná produkcia na 2.9.2018 12.07.2018 O 320.00
319 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o., Senica Príručka,, Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018" 04.01.2018 O 26.00
453 Jánoš Milan-Nákladná a autobus.doprava, Brezová pod Bradlom Doprava autobusom pre SZŤP 22.05.2018 O 560.00
504 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica HS XBOX 16.07.2018 O 298.92
505 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Napojenie na gravitačnú kanalizáciu 16.07.2018 O 3182.76
506 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena vodovodnej prípojky 16.07.2018 O 1983.57
367 PARTNER Peter Szalai, 941 31 Dvory nad Žitavou Servis klimatizácie 23.02.2018 O 250.00
368 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Oprava PC a tonery 23.02.2018 O 190.00
413 Potraviny Hejs s.r.o., Šaštín-Stráže Čistiace potreby 29.03.2018 O 199.95
369 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Farebná tlačiareň 23.02.2018 O 300.00
370 Gurmáni s.r.o., Ivanka pri Dunaji Káva 23.02.2018 O 115.40
507 Ľubomír Hušek Tlačiareň LUNA, Moravský Sv. Ján Tlač plagátov 18.07.2018 O 36.60
558 Karol Bäuml - CHEMIKO, 908 51 Holíč Deratizácia 13.09.2018 O 328.40
371 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Stoličky 23.02.2018 O 200.00
508 Rechtys spol. s r.o., Grosslingova 63, Bratislava 1 Propagačný materiál 18.07.2018 O 774.00
559 Ing. Roman Gazárek- Technicium, Borský Mikuláš 1575 Prehliadka plynových zariadení v objektoch MsÚ 13.09.2018 O 1000.00
372 Ateliér BUDO s.r.o., Trnovec č.33 Vypracovanie projektov 23.02.2018 O 960.00
509 Johny servis s.r.o., Gajary Mobilné toalety 18.07.2018 O 300.00
560 PAPERA, s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 19.09.2018 O 216.85
373 BOGA PARTNERS, s.r.o. Holíč Dvere - ČOV 23.02.2018 O 1223.33
510 Tomky, s.r.o., Borský Sv. Jur, Penzión Gazárka Ubytovanie na 4 noci 18.07.2018 O 1104.00
561 ŠEVT a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Tlačivá - Potvrdenky 19.09.2018 O 172.49
320 Jogis, Senica Oprava umývačky 05.01.2018 O 80.00
374 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Vytýčenie plynárenských zariadení 23.02.2018 O 240.00
511 Ľubomír Hušek Tlačiareň LUNA, Moravský Sv. Ján Tlač pozvánok 18.07.2018 O 34.18
562 Gurmáni s.r.o., Ivanka pri Dunaji Káva 19.09.2018 O 131.40
512 Martin Adamčík - MAAD, Obecná 22, Geča Poháre - Plážový volejbal 18.07.2018 O 89.00
563 SYMBOLIKA Hlohovec spol. s.r.o., Tehelná 2, Hlohovec Plakety, kazety a listiny 19.09.2018 O 336.00
513 CinemArt Sk, Lamačská cesta 97, Bratislava Premietanie filmu 19.07.2018 O 60.00
414 Karol Bäuml - CHEMIKO, 908 51 Holíč Deratizácia 29.03.2018 O 330.00
514 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Čistiace potreby 19.07.2018 O 210.94
415 Martinus, s.r.o.,Gorkého 4, 036 01 Martin Knihy do MK 05.04.2018 O 204.85
416 Tlačiareň LUNA, s.r.o., Mor.Sv.Ján Grafické spracovanie nového loga 05.04.2018 O 150.00
375 Jozef Major Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky 02.03.2018 O 1000.00
515 ArtMont B.K.,s.r.o., RO Gazárka 1721/84, Šaštín-Stráže Altánok so sedením 24.07.2018 O 3720.00
417 ZNAČKY, s.r.o., Dolný Kubín Dopravné značky 05.04.2018 O 589.20
418 X2 sport, s.r.o., Nitra Nohaviece, dres, fľaša 05.04.2018 O 592.70
516 Jozef Šmrhola - Olymp, Maďarovská 145, Santovka Obal na zmluvu 26.07.2018 O 83.00
454 MAJAKOV s.r.o., Láb Servis tlakovej kanalizácie 28.05.2018 O 1500.00
517 Igor Svitek DATAPRESSCOMP, Šútovce 141, Bojnice Registrácia rekordu do databázy 27.07.2018 O 130.00
419 ZNAČKY, s.r.o., Dolný Kubín Dopravné značky 05.04.2018 O 310.80
456 PD Gbely Zemina 28.05.2018 O 200.00
518 SYMBOLIKA Hlohovec, Zábranie 23, Hlohovec Plaketa 27.07.2018 O 91.80
457 V&V GEO, s.r.o., Bratislava Geologické práce - 1.odber v roku 2018 na skládke Bobogdány 28.05.2018 O 700.00
519 Rechtys spol. s r.o., Grösslingova 63, Bratislava 1 Štátna vlajka, mestská vlajka 27.07.2018 O 141.96
588 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 12.11.2018 O 108.78
458 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o., Senica Objednávka publikácii 28.05.2018 O 110.00
589 Martinus s.k., s.r.o., M.R.Štefánika 58, Martin Knihy do MK 12.11.2018 O 537.40
590 Rastislav Juračka, Šaštín-Stráže Ozvučenie na akciu ,,Mikuláš" na 1.12.2018 12.11.2018 O 150.00
420 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Prerábka vodovodného potrubia na MsÚ 05.04.2018 O 910.00
591 RH - Com s.r.o., Jablonica Vypracovanie 3. Následnej monitorovacej správy pre projekt 12.11.2018 O 500.00
376 Rudolf Menšík ml., Šaštín - Stráže Maliarské a pomocné práce v KD 05.03.2018 O 920.00
422 Radoslav Sloboda - KOVO, Šaštín-Stráže Stĺpiky na ulicu Hollého 05.04.2018 O 330.00
592 STEIP spol. s r.o., Šaštín-Stráže Občerstvenia a strava na deň 10.11.2018 na voľby 12.11.2018 O 412.80
377 Rudolf Menšík, Šaštín - Stráže Stavebné práce 05.03.2018 O 1504.00
423 Radoslav Sloboda - KOVO, Šaštín-Stráže Stĺpiky na ulicu Hollého 06.04.2018 O 330.00
593 Jánoš Milan,Nákladná a autobus. doprava, Brezová pod Bradlom Doprava autobusom pre ZO ZŤP dňa 20.12.2018 12.11.2018 O 240.00
378 Potraviny Hejs s.r.o., Šaštín-Stráže Čistiace potreby 05.03.2018 O 206.87
421 Anton Šipold - ELASON, Holíč Dodanie a montáž ozvučovacej techniky pre ozvučenie domu smútku v Strážach 05.04.2018 O 1263.50
594 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Pohybový sencor X box 12.11.2018 O 250.00
379 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena havarijného stavu vodovodnej prípojky 05.03.2018 O 1983.57
424 Milan Komorník - ELMAR, Šaštín-Stráže Elektroinštalačný materiál 06.04.2018 O 823.13
595 ADVERTA CZ s.r.o., Stromová 2, Piešťany Plaketa s kazetou 12.11.2018 O 83.50
380 Rudolf Menšík, Šaštín - Stráže Stavebné práce na objekte Bazilicon 05.03.2018 O 1515.00
425 ELVIP s.r.o., Malacky Výrub stromov v RO Gazárka 09.04.2018 O 138.00
381 X2 sport, s.r.o., Nitra Ruksaky 05.03.2018 O 396.91
426 Autodoprava a zemné práce Maxian s.r.o., Malacky Vývoz stavebnej sute 09.04.2018 O 1500.00
382 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava Integračné rozhranie IR ESMAO 05.03.2018 O 108.00
427 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Broz obrubník a broz parketa 11.04.2018 O 5891.52
455 ORGOŇ - GROUP s.r.o., Školská 1651, Šaštín-Stráže Revízia plynových zariadení v BD ul. Školská 28.05.2018 O 1350.00
383 ADVERTA CZ s.r.o., Piešťany Komenského plakety 05.03.2018 O 321.60
428 Záhradníctvo AV, Šajdíkové Humence Stromčeky a zemina 12.04.2018 O 892.40
459 ND-A. Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur Úprava skládky 04.06.2018 O 600.00
384 Jozef Riška, Kúty Uzamykateľné skrine 05.03.2018 O 750.00
429 KoBio, s.r.o., Trakovice 21 Prípravky na chemické čistenie vodnej plochy v RO Gazárka 12.04.2018 O 1043.41
385 MAJAKOV s.r.o., Láb Servis tlakovej kanalizácie 05.03.2018 O 2000.00
432 Florbal s.r.o., Bratislava Vesty 17.04.2018 O 54.00
520 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 30.07.2018 O 505.41
521 PCP elektro, s.r.o.,Štúrova 634, 908 41 Šaštín-Stráže Chladnička 30.07.2018 O 200.00
596 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Čistiace potreby 12.11.2018 O 240.00
522 Ľuboš Javorík, Opravy karosérií, Borský Mikuláš Oprava hasičského auta 30.07.2018 O 564.00
597 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod Rybárske lístky 14.11.2018 O 28.00
430 Mgr.Marián Cipár, Dúhová 61, Trnava Žiadosť o finančný príspevok 12.04.2018 O 800.00
523 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Oprava verejného WC 30.07.2018 O 588.00
431 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Kancelársky nábytok 12.04.2018 O 743.00
524 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Mulčovanie trávnatých plôch 30.07.2018 O 380.00
433 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava Osobné školenie k programu IR ESMAO 17.04.2018 O 145.80
526 Komorník Milan-ELMAR, Šaštín-Stráže Elektroinštalačný materiál 01.08.2018 O 879.00
525 Jozef Sláma, Petrova Ves Výmena plynového kotla, p.Bakič 30.07.2018 O 1800.00
321 ND-A. Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur Úprava skládky 11.01.2018 O 341.76
564 Technické služby Senica Zapožičanie 8 ks dopravného značenia 27.09.2018 O 47.23
460 MAREK DANIS, Piesočná 737, Šaštín-Stráže Výkopové a murárske práce 07.06.2018 O 2200.00
322 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 12.01.2018 O 374.41
461 KoBio, s.r.o., Trakovice 21 Prípravok na čistenie vodnej plochy 07.06.2018 O 975.00
323 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Dlažba, obrubník 15.01.2018 O 3564.00
324 Ing. Lasica Stanislav, Petrova Ves Vypracovanie znaleckého posudku 15.01.2018 O 600.00
527 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Kancelársky nábytok 01.08.2018 O 400.00
325 B2B Partner s.r.o. Bratislava Policové regály 15.01.2018 O 148.80
462 KoBio, s.r.o., Trakovice 21 Tablety 07.06.2018 O 282.00
528 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Napojenie kanalizácie - p. Urban a p. Kujovský 01.08.2018 O 2800.00
326 ASV AGRONOVA s.r.o., Bratislava Protizávažie 15.01.2018 O 577.20
463 SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o.,Bratislavská 25, Holíč Tabuľky so súpisným číslom 11.06.2018 O 75.00
327 Nay a.s., Bratislava Ceny do tombole 15.01.2018 O 405.00
464 PRO.Laika, spol. s r.o., Palackého 12, Bratislava Fuji film 11.06.2018 O 349.00
465 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Kancelárska stolička 11.06.2018 O 89.00
328 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery 16.01.2018 O 537.60
466 Galantéria Pončík, Prejtská 121/138, Dubnica nad Váhom Látka Gabardén 11.06.2018 O 280.00
330 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Kancelárske kreslo 17.01.2018 O 85.00
467 Melli Interiéry, s.r.o., Hlavná 108/403, Horná Potôň Molitan 11.06.2018 O 235.00
468 Petit Press, a.s. Div.Týždenníkov o z., Sládkovičova 1, Nitra Inzerát 11.06.2018 O 162.00
329 Pribyl & Pribyl, Kúty Poklop na šachtu 17.01.2018 O 144.00
469 VTC a.s., Plzeňská 868, 783 91 Uničov Suchý zips 11.06.2018 O 29.76
331 Auto Moto Augustín, Na Pažiti 1474, Šaštín-Stráže Servis motorového vozidla 17.01.2018 O 245.00
598 SUBESTAV s.r.o., Mikulášov 59, Lakšárska Nová Ves Klampiarské práce na PZ 14.11.2018 O 989.73
332 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Oprava kúrenia 24.01.2018 O 2900.00
599 Michal Nosek stromy nosek, Kopčany Výrub stromov 19.11.2018 O 350.00
333 Majavou s.r.o., Láb Servis tlakovej kanalizácie 24.01.2018 O 1500.00
600 V&V GEO, s.r.o., Bratislava Geologické práce na skládke Bobogdány 19.11.2018 O 650.00
334 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Presun kontajnerov 24.01.2018 O 300.00
386 ORGOŇ - GROUP s.r.o., Školská 1651, Šaštín-Stráže Oprava plynového kotla na ul. Školská 07.03.2018 O 200.00
601 MAJAKOV s.r.o., Láb Servis tlakovej kanalizácie 22.11.2018 O 2000.00
335 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Vývoz fekálií 24.01.2018 O 300.00
387 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Kancelársky nábytok a stoličky 07.03.2018 O 1100.00
602 Haba Ján, Dojč Školenie vodičov 22.11.2018 O 100.00
336 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 24.01.2018 O 518.02
388 Mária Chocholáčková, Nám. sv. Martina 407/3, 908 51 Holíč Školské potreby 07.03.2018 O 132.80
529 ORGOŇ - GROUP s.r.o., Školská 1651, Šaštín-Stráže Oprava plyn. zariadení v byt. domoch na ul. Školská 01.08.2018 O 280.00
603 PEGAS EU spol. s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra Dodávka a montáž obkladu pre telocvičnu v ZŠ 22.11.2018 O 2604.00
337 ENARA,s.r.o.,Šaštín-Stráže, Nám.slobody 942 Upratovací vozík 24.01.2018 O 195.36
389 B2B Partner s.r.o. Bratislava Odpadkové koše 07.03.2018 O 2904.00
470 BigMat STAVEBNINY SKALICA, s.r.o., D.Jurkoviča 22, Skalica Broz parketa 11.06.2018 O 1534.46
530 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vytýčenie vodovodu v areáli ZŠ 02.08.2018 O 100.00
338 Gurmáni s.r.o., Ivanka pri Dunaji Káva 24.01.2018 O 43.80
531 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Vytýčenie telekomunikačného vedenia 06.08.2018 O 72.00
339 B2B Partner s.r.o. Bratislava Kancelárske kreslo 24.01.2018 O 199.20
532 Ivan Heldes - HI SOUND, Obrancov mieru 43, Skalica Osvetlenie akcie v Amfiteátri na Gazárke ,, vernisáž" 09.08.2018 O 70.00
340 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o., Bratislava Spravodajca vo verejnej správe 24.01.2018 O 147.00
390 Auto Moto Augustín, Na Pažiti 1474, Šaštín-Stráže Výmena spojky na Fiat 07.03.2018 O 390.00
533 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Čistiace potreby 09.08.2018 O 176.29
534 Firesystem, s.r.o., Korňa Zásahový odev 09.08.2018 O 3160.23
565 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 03.10.2018 O 413.66
535 Ing. Mário Antálek, Brodské Vyhotovenie geometrického plánu 09.08.2018 O 900.00
566 Mária Chocholáčková, Nám. sv. Martina 407/3, 908 51 Holíč Školské potreby pre 6 detí 03.10.2018 O 99.60
567 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Čistiace potreby 03.10.2018 O 271.27
568 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Odvoz stavebnej sute 04.10.2018 O 1800.00
569 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Mulčovanie zelene 04.10.2018 O 1000.00
471 Karol Bäuml - CHEMIKO, 908 51 Holíč Deratizácia verejných priestranstiev 11.06.2018 O 350.00
434 Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou Pieskovisko a krycia plachta 23.04.2018 O 102.90
604 SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o.,Bratislavská 25, Holíč Súpisné čísla 22.11.2018 O 85.00
605 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 27.11.2018 O 360.24
606 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava Prepis údajov z náhrobkov do programu 27.11.2018 O 1056.30
472 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Čistiace potreby 11.06.2018 O 189.25
473 Tlačiareň LUNA, s.r.o., Mor.Sv.Ján Tlač Hlásnika 13.06.2018 O 1476.00
474 Ing. Mário Antálek, Brodské Spracovanie geometrického plánu 13.06.2018 O 227.00
475 Jánoš Milan-Nákladná a autobus.doprava, Brezová pod Bradlom Doprava autobusom 13.06.2018 O 500.00
476 Rechtys spol. s r.o., Grosslingova 63, Bratislava 1 Okrúhla pečiatka 13.06.2018 O 20.00
477 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod Rybárske lístky 13.06.2018 O 21.00
478 B2B Partner s.r.o. Bratislava Dopravné zrkadlo 13.06.2018 O 453.60
435 Autoservis PAMIS s.r.o., Čepeňská 12, Sereď Oprava prednej nápravy vozidla PIAGGIO PORTER 25.04.2018 O 750.00
536 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 16.08.2018 O 2342.40
570 HAMA COMPANY, s.r.o., Nálepkova 68, Bernolákovo Zabezpečenie verejného obstarávania 09.10.2018 O 1000.00
537 Pyrostar s.r.o., Košická 24, Senec Ohňostroj na 1.9.2018 16.08.2018 O 600.00
538 MH – Lines s.r.o., Autobusová a Mikrobusová doprava, Školská 1349, Kúty Autobus do Bratislavy a späť na 1.9.2018 16.08.2018 O 216.00
341 ELEKTROSPED, a.s., Bratislava Odvápňovač 31.01.2018 O 27.50
342 Ing.Roman Gazárek- TECHNICIUM, Borský Mikuláš Preškolenie pracovníka 31.01.2018 O 40.00
343 Autoservis PAMIS s.r.o., Sereď Oprava vozidla PIAGGIO 31.01.2018 O 560.00
344 Agrozdroj, s.r.o., Čáry Drtenie haluzoviny 31.01.2018 O 500.00
436 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Prevoz stavebnej sute 25.04.2018 O 5892.00
607 Stredná odborná škola elektrotechnická, Gbely Oprava svetelných dekorov 03.12.2018 O 976.00
345 Potraviny Hejs s.r.o., Šaštín-Stráže Čistiace potreby 31.01.2018 O 204.96
437 Rechtys spol. s r.o., Grosslingova 63, Bratislava 1 Tričko a medaile 26.04.2018 O 672.00
608 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Čistiace potreby 04.12.2018 O 200.00
346 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže PVC a lišty 31.01.2018 O 215.00
438 Ľubomír Hušek Tlačiareň LUNA, Moravský Sv. Ján Plagát a grafické spracovanie 26.04.2018 O 30.00
609 SHX Trading s.r.o., Kloboučnícka 1735/26, Praha Fotopasce 04.12.2018 O 896.00
347 Michal Nosek stromy nosek, Kopčany Výrub stromov 31.01.2018 O 680.00
439 Tomáš Tomašovič - Kominárstvo, Šaštín-Stráže Vložkovanie komína 26.04.2018 O 350.00
610 Ing.Iveta Polesňáková, Sotinská 1345/27, Senica Vypracovanie inventarizácie a pasportizácie zelene 04.12.2018 O 456.00
348 Pribyl & Pribyl, Kúty Poklopy na šachtu 31.01.2018 O 200.00
611 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Stropný držiak projektoru 04.12.2018 O 96.00
349 Marián Kvačkaj KM-elektro, J.Hollého 829, Šaštín-Stráže Výmena kamery 31.01.2018 O 1300.00
350 Jánoš Milan-Nákladná a autobus.doprava, Brezová pod Bradlom Doprava autobusom pre SZŤP 31.01.2018 O 250.00
351 VAKATO-IT, Ing.Zouhar, Zápotočná 1084/26, Šaštín-Stráže Registrácia novej domény hostingu 31.01.2018 O 300.00
352 DimaHobby, Jana Morgošová, Bellova 1/33, 036 01 Martin Materiál na šperkársky krúžok 31.01.2018 O 21.70
391 BOGA PARTNERS, s.r.o. Holíč Dvere na technický úsek 09.03.2018 O 2815.00
353 Slovenská pošta, a.s., 975 99 Banská Bystrica Poštové poukazy 31.01.2018 O 61.67
392 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Terénne úpravy a úprava skládky 09.03.2018 O 1500.00
571 Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava Práce a dodávky HSV na Dažďovú kanalizáciu 09.10.2018 O 7701.22
572 Peter Špaček, Pod hájkom 1448/10, Skalica Revízie hasiacich prístrojov 11.10.2018 O 500.00
573 HAMA COMPANY, s.r.o., Nálepkova 68, Bernolákovo Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na opatrovateľskú službu 11.10.2018 O 1200.00
574 AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 Levice Realizácia VO na služby projektanta 11.10.2018 O 400.00
479 Buzay Silvester, Šaštín-Stráže, Metodova 1396 Oprava verejného osvetlenia 20.06.2018 O 1000.00
575 AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 Levice Realizácia VO na služby riadenia projektu 11.10.2018 O 300.00
480 Radoslav Sloboda - KOVO, Šaštín-Stráže Výroba a montáž oplotenia 20.06.2018 O 780.00
576 AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 Levice Realizácia na VO na služby prieskumov trhu 11.10.2018 O 300.00
481 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Dlažba 20.06.2018 O 900.00
482 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 20.06.2018 O 593.49
483 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.,Gaštanová 13, 811 04 Bratislava Poradenské služby 20.06.2018 O 3000.00
484 Rechtys spol. s r.o., Groslingova 63, Bratislava Tričká na volejbal 20.06.2018 O 702.00
485 CinemArt Sk, Lamačská cesta 97, Bratislava Premietanie filmu 21.06.2018 O 60.00
393 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Plávajúca podlaha a lišty 14.03.2018 O 500.00
394 AMIRE s.r.o., Levice Dodávka služieb projektanta 14.03.2018 O 120.00
395 AMIRE s.r.o., Levice Dodávka služieb pre projektové riadenie 14.03.2018 O 120.00
396 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Broz. obrubník, broz. parketa 14.03.2018 O 2292.00
577 VLTAVE LABE MEDIA a.s., U Trezorky 921/2, Praha - Jinonice Nekomerčný program - cvčbetarik.estranky.sk 15.10.2018 O 27.12
612 SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o.,Bratislavská 25, Holíč Súpisné a orientačné čísla 04.12.2018 O 98.50
486 GEODESY SLOVAKIA, s.r.o. Senica Geodetické práce 26.06.2018 O 650.00
487 Gurmáni s.r.o., Ivanka pri Dunaji Káva 26.06.2018 O 87.60
354 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena plynového kotla na ZS 07.02.2018 O 1000.00
539 SUBESTAV s.r.o., Mikulášov 59, Lakšárska Nová Ves Strešná krytina 20.08.2018 O 1821.79
355 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Terénne úpravy a úprava skládky 07.02.2018 O 1000.00
540 CinemArt Sk, Lamačská cesta 97, Bratislava Premietanie filmu 21.08.2018 O 60.00
356 Redakcia Záhorák, Senica Zverejnenie ponuky 07.02.2018 O 149.40
541 Dada Bohunická, IEG - Igor Goruša, Bratislava Občerstvenie pre 34 osôb orchester z Poľska 21.08.2018 O 119.00
488 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Dlažba, tvárnice 27.06.2018 O 2427.77
542 ELASON s.r.o.,Hollého 962/142, Holíč Oprava rozhlasu a ozvučenie v Dome smútku Šaštín 23.08.2018 O 325.80
543 ND-A. Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur Úprava skládky 23.08.2018 O 721.92
489 Martinus, s.r.o.,Gorkého 4, 036 01 Martin Knihy do Mestskej knižnice 27.06.2018 O 487.42
544 MAJAKOV s.r.o., Láb Servis tlakovej kanalizácie 23.08.2018 O 3000.00
357 ŠEVT a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Tlačivá 07.02.2018 O 247.85
490 B2B Partner s.r.o. Bratislava Lavičky 27.06.2018 O 307.20
545 PCP elektro, s.r.o.,Štúrova 634, 908 41 Šaštín-Stráže Chladnička do MK 23.08.2018 O 169.00
358 Martinus, s.r.o.,Gorkého 4, 036 01 Martin Knihy do MK 07.02.2018 O 351.77
491 CinemArt Sk, Lamačská cesta 97, Bratislava Premietanie filmu 27.06.2018 O 60.00
440 Potraviny Hejs s.r.o., Šaštín-Stráže Čistiace potreby 30.04.2018 O 228.00
441 HAMA COMPANY, s.r.o., 900 27 Bernolákovo Vypracovanie žiadosti o dotáciu na projekt - elektro mobilita 03.05.2018 O 900.00
442 Smaltovňa Mišík, s.r.o.,Bratislavská 25, Holíč Informačná tabuľa 04.05.2018 O 48.00
443 RH - Com s.r.o., Jablonica Vypracovanie Následnej monitorovacej správy 04.05.2018 O 500.00
1846 Ing. Fedor Gömöry, Ševčenkova 901/33, Bratislava Zmluva o nájme hrobového miesta 24.08.2018 Z 10.00
1899 Bureš Václav-STORM, Senica, Kolonia 588/64 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 28.05.2018 Z
1963 Pavol Mšál, J.Donovala 313, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 06.12.2018 Z 20.00
1709 RNDr. Milan Kseňák, RO Gazárka 1724/149, Šaštín-Stráže Kúpna zmluva 13.02.2018 Z 752.00
1847 Oľga Kurbatov Milerová, Nám. 1.mája 1925/32, Senec Zmluva o nájme hrobového miesta 24.08.2018 Z 20.00
1964 Pavol Mšál, J.Donovala 313, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 06.12.2018 Z 20.00
1965 Milada Kučerová, Jesenského 1404/8, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 06.12.2018 Z 20.00
1848 SOZA , Rastislavova 3, Bratislava Hromadná licenčná zmluva VP/18/02590/002 27.08.2018 Z 57.60
1966 Milada Kučerová, Jesenského 1404/8, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 06.12.2018 Z 20.00
1967 Alena Danielová, Čistonek 207, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 06.12.2018 Z 20.00
1781 Ivan Baďura, Alej 577, Šaštín-Stráže Nájomná zmluva 04.05.2018 Z 39.78
1968 Jana Lehocká, Pri Rybníku 1305, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 06.12.2018 Z 20.00
1969 Viktor Daniel, Vŕšky 401, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 06.12.2018 Z 30.00
1807 RVC Senica s.r.o., licencia SKAU číslo:302, M.Nešpora 925/8, Senica Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 28.06.2018 Z 4500.00
1970 Irena Valovičová, M.R.Štefánika 451, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 06.12.2018 Z 30.00
1808 Helena Masárová, M.Nešpora 1149, Šaštín-Stráže Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 28.06.2018 Z 0.36
1809 MKSR, Námestie SNP 33, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MKSR na rok 2018 28.06.2018 Z 10000.00
1713 JUDr. Michal Filípek, RO Gazárka 1507/113, Šaštín-Stráže Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 19.02.2018 Z 3560.00
1810 Peter Hrozen a Žaneta Hroznová, Piesočná 733/26, Šaštín-Stráže Kúpna zmluva 02.07.2018 Z 380.00
1714 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava Zmluva o dielo na verifikáciu a aktualizáciu pasportizácie cintorínov 19.02.2018 Z 3059.52
1811 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava Poistka č. 8100060542 02.07.2018 Z 287.50
1715 Marián Kvačkaj KM-elektro, J.Hollého 829, Šaštín-Stráže Zmluva o poskytovaní technickej služby č.02/TS/2018 19.02.2018 Z
1850 STK Pinec Stráže, Komenského 1056/18, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme nebytových priestorov 28.08.2018 Z 50.00
1782 mm cité2, s.r.o., Brnianska 2, Trenčín Zmluva o dielo 09.05.2018 Z 25608.22
1900 Ján Farkaš a Ľubomíra Farkašová, Borová 753, Šaštín-Stráže Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku 19.10.2018 Z 7220.00
1783 Igor Černický a Vlasta Černická, Štúrova 731/46, Smolenice Kúpna zmluva 10.05.2018 Z 3360.00
1901 POLLÁK a spol., s.r.o., Novoveská 1620, Šaštín-Stráže Zmluva o dielo 22.10.2018 Z 9060.90
1812 Mária Šebestová, J.Hollého 696, Šaštín-Stráže Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 04.07.2018 Z 0.36
1902 Štefan Černý, Pri bitúnku 1369, Šaštín-Stráže Kúpna zmluva 24.10.2018 Z 770.00
1903 Brigita Danielová, M.R.Štefánika 174, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 24.10.2018 Z 10.00
1904 Mária Šimková, Kalinčiakova 301/38, Senica Zmluva o nájme hrobového miesta 24.10.2018 Z 20.00
1905 Tomáš Thebery, l.Novomeského 1212/68, Senica Zmluva o nájme hrobového miesta 24.10.2018 Z 10.00
1743 Ing. Vladimír Milo a Ing. Daniela Milová, Matejkova 57, Bratislava Kúpna zmluva 21.03.2018 Z 4776.00
1744 JUDr. Michal Filípek, RO Gazárka 1507/113, Šaštín-Stráže Kúpna zmluva 22.03.2018 Z 3560.00
1716 JUDr. Pavel Šajánek, Nám. Oslobodenia 16/5, Senica Kúpna zmluva 20.02.2018 Z 2784.00
1851 Jolana Kadlíčková, J. Donovala 316, Šaštín-Stráže Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 12.09.2018 Z 0.36
1906 M75+ s.r.o., Jakubovo námestie 2555/2, 811 09 Bratislava Zmluva o dielo 1001/2018 24.10.2018 Z 26500.00
1852 Alena Balejová, Štepničky 760, Borský Sv. Jur Dohoda o skončení nájmu 12.09.2018 Z 121.09
1907 Lívia Javorková, Na pažiti 1505, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 25.10.2018 Z 20.00
1853 Janka Kociánová, Janotova 2, Bratislava Zmluva o nájme hrobového miesta 12.09.2018 Z 10.00
1908 Eva Reháková, S.Jurkoviča 1202/10, Senica Zmluva o nájme hrobového miesta 25.10.2018 Z 20.00
1854 Mária Strzondalová, Nový Bohumín Zmluva o nájme hrobového miesta 13.09.2018 Z 20.00
1745 Ing. Ondrej Matej a Darina Matejová, Romanova 33, Bratislava Kúpna zmluva 26.03.2018 Z 3016.00
1855 Mgr. Vlasta Škubalová, Zlín Zmluva o nájme hrobového miesta 13.09.2018 Z 20.00
1746 Alexander Kozánek, Domky 413, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme nebytových priestorov 27.03.2018 Z 20.00
1747 Mesto Senica, obec Smrdáky, obec Koválov, obec Sobotište, obec Borský Svätý Jur, obec Moravský Svätý Ján, obec Smolinské, obec Sekule, obec Lakšárska Nová Ves Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov 27.03.2018 Z 1500.00
1813 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava Zmluva č.2 - SZ SE - 10/2018 o poskytnutí účelovej dotácie 09.07.2018 Z 1500.00
1814 Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica Zmluva 09.07.2018 Z
1815 Viera Gachová, M.R.Štefánika 141, Šaštín-Stráže Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 10.07.2018 Z 0.36
1816 Michal Havel, Na pažiti 704, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 10.07.2018 Z 20.00
1817 Štefan Matula, M.Nešpora 1139, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 10.07.2018 Z 20.00
1818 Iveta Lališová, Nádražná 1204, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 10.07.2018 Z 20.00
1857 Stavmat Stavebniny, s.r.o., Priemyselná 283/20, 905 01 Senica Zmluva o dielo 14.09.2018 Z 5986.91
1858 Silvester Buzay, Metodova 1396, 908 41 Šaštín-Stráže Zmluva o dielo 14.09.2018 Z 8900.00
1819 Tlačiareň LUNA, s.r.o., Mor.Sv.Ján Zmluva o dielo 12.07.2018 Z 21318.00
1672 Peter Matula a Katarína Matulová Weissová, Ľubovníkova 32, Bratislava Kúpna zmluva 04.01.2018 Z 2856.00
1717 SR-Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č.2, Bratislava Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-629/2017-003 21.02.2018 Z
1718 Silvia Hercegová, Vazovova 2740/17, Bratislava Zmluva o nájme hrobového miesta 21.02.2018 Z 20.00
1749 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Zmluva o nájme a poskytovaní služieb 29.03.2018 Z 88.79
1751 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže Nájomná zmluva 29.03.2018 Z 1.00
1859 Jozef Antálek (J.A.videoproduction), Hlboká cesta 515/38, Kúty Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie 17.09.2018 Z 500.00
1720 Mgr. Otto Kovarik, Ul. 29. augusta 18, Bratislava Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 23.02.2018 Z 1832.00
1752 Vladimír Pribila, Kuklov Darovacia zmluva 29.03.2018 Z 300.00
1820 MV SR, Pribinova 2,Bratislava Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-000731-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR 16.07.2018 Z 30000.00
1753 Gazárka, s.r.o., Šaštín-Stráže Zmluva o nájme nebytových priestorov 29.03.2018 Z 12.00
1821 DARAPOL, s.r.o., Janka Kráľa 2591, Čadca Nájomná zmluva 16.07.2018 Z 16.00
1673 Nadácia ZSE, Čulenova 6, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. RR2017/03/57 05.01.2018 Z 750.00
1822 Peter Hummel, Pri rybníku 1303, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 16.07.2018 Z 20.00
1674 ČSOB Leasing, a.s., Bratislava Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva 05.01.2018 Z
1823 Lucia Dvorská, Slnečná 1616/10, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 16.07.2018 Z 152.19
1824 SOZA , Rastislavova 3, Bratislava Hromadná licenčná zmluva 19.07.2018 Z 86.40
1755 Štefan Ralbovský a Anna Ralbovská, Štefánikova 707/49, Senica Kúpna zmluva 04.04.2018 Z 3616.00
1756 Vladimír Hlatký a Irena Hlatká, Belinského 15, Bratislava Kúpna zmluva 04.04.2018 Z 4712.00
1757 Igor Černický a Vlasta Černická, Štúrova 731/46, Smolenice Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 06.04.2018 Z 3360.00
1826 Ing. arch. Juraj Krumpolec, Jelšová 3, 831 01 Bratislava Zmluva o dielo 25.07.2018 Z 5300.00
1909 Bohumír Hlavatý, Vězeňská 860/7, Praha 1, ČR Zmluva o nájme hrobového miesta 06.11.2018 Z 20.00
1758 V&Z, s.r.o., Macov Zmluva o dielo 10.04.2018 Z 29760.00
1910 Jarmila Pribilová, M.R.Štefánika 93, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 06.11.2018 Z 20.00
1829 PROFI BAU VALUSEK s.r.o., J. Hollého 661, 908 41 Šaštín-Stráže Zmluva o dielo 26.07.2018 Z 9545.64
1912 Michal Stanický a Adriana Stanická, M.Nešpora 1575, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 06.11.2018 Z 143.06
1760 Vladimír Dujsík, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 10.04.2018 Z 202.68
1913 JKL production, s.r.o., Donnerova 717/5, 841 04 Bratislava Zmluva o spolupráci 12.11.2018 Z 12000.00
1914 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava Zmluva č. 2 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2018 12.11.2018 Z 24000.00
1761 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce Rámcová kúpna zmluva na dodávku pohonných hmôt 11.04.2018 Z
1762 SME EURÓPA, o.z., Bratislava Zmluva o spolupráci 11.04.2018 Z 4500.00
1763 MODUL 75, s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 11.04.2018 Z 6720.00
1860 Richard Kečkéš, Pri Kadúbku 1660, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 24.09.2018 Z 10.00
1791 Mgr.Ján Škurla a Alena Škurlová, Jesenského 1461, Šaštín-Stráže Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam podľa §588 a nasl.Obč.zák. 04.06.2018 Z 1900.00
1861 Terézia Burianová, Na kopánke 33, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 24.09.2018 Z 20.00
1862 Horák Martin, Zápotočná 1347, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 24.09.2018 Z 20.00
1722 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rod. SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 05.03.2018 Z 90306.00
1764 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku grantový program regióny č.33/2018 16.04.2018 Z 2000.00
1723 Mgr. Daniel Bajza a Mgr. Zuzana Bajzová, Hviezdoslavova 521/B, Šaštín-Stráže Dodatok č.1 06.03.2018 Z
1830 BOGA PARTNERS, s.r.o., Nám. sv. Martina 407/3A, 908 51 Holíč Zmluva o dielo 31.07.2018 Z 2936.41
1724 Viera Konečná, Hviezdoslavova 521/A, Šaštín-Stráže Dodatok č.1 06.03.2018 Z
1831 Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava Zmluva o dielo 31.07.2018 Z 92216.77
1915 HAMA COMPANY, s.r.o., Nálepkova 68, 900 27 Bernolákovo Mandátna zmluva 13.11.2018 Z 500.00
1725 Magdaléna Skokánková, Hviezdoslavova 521/A, Šaštín-Stráže Dodatok č.1 06.03.2018 Z
1675 Obec Borský Mikuláš Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 10.01.2018 Z 9.00
1916 Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí podpory 14.11.2018 Z 16268.41
1676 ENARA,s.r.o.,Šaštín-Stráže, Nám.slobody 942 Dodatok k zmluve o dielo 10.01.2018 Z 2251.08
1677 JUDr. René Vanek a Silvia Vaneková, Záhorácka 15/A, Malacky Kúpna zmluva 11.01.2018 Z 3288.00
1678 Štefan Ralbovský a Anna Ralbovská, Štefánikova 707/49, Senica Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 11.01.2018 Z 3616.00
1679 Ing.Vladimír Milo a Ing. Daniela Milová, Matejkova 57, Bratislava Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 12.01.2018 Z 4776.00
1680 Vladimír Hlatký a Irena Hlatká, Belinského 15, Bratislava Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 12.01.2018 Z 4712.00
1681 RNDr. Kristína Stahlová, Bratislava Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 12.01.2018 Z 3624.00
1866 Ján Cintula, Zákostolie 813/27, Šaštín-Stráže Nájomná zmluva 01.10.2018 Z 33.00
1795 Ing.Igor Daniel a Gabriela Danielová, M.Nešpora 1575/40, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 08.06.2018 Z 106.56
1796 Igor Šedivý, Novoveská 913/54, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 11.06.2018 Z 134.21
1867 Mojmír Klokočka, Štúrova 569, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 01.10.2018 Z 125.00
1682 VEPOS - Skalica s.r.o.,Rybničná č. 1, 909 01 Skalica Dodatok č.11 15.01.2018 Z
1683 Ing. Ondrej Matej a Darina Matejová, Romanova 33, Bratislava Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 17.01.2018 Z 3016.00
1832 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Bratislava Zánik poistenia výpoveďou poistníka 07.08.2018 Z
1872 Šišolák Vladimír, U Vulgana 1358, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 02.10.2018 Z 20.00
1684 Marián Matúš, Borský Mikuláš Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 24.01.2018 Z 3008.00
1873 Mária Faltýnková, Vŕšky 397, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 02.10.2018 Z 20.00
1874 Mikuláš Matula, Potočná 128, Skalica Zmluva o nájme hrobového miesta 02.10.2018 Z 20.00
1875 Anna Janulíková, M.R.Štefánika 492, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 02.10.2018 Z 20.00
1726 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava Zmluva o aktualizácii programov 07.03.2018 Z 108.00
1833 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 08.08.2018 Z 30000.00
1876 SOZA , Rastislavova 3, Bratislava Hromadná licenčná zmluva 02.10.2018 Z 370.80
1864 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Zmluva o dielo 28.09.2018 Z 14590.22
1685 PROFI BAU VALUSEK s.r.o., Šaštín-Stráže, J. Hollého 661 Zmluva o dielo 25.01.2018 Z 35954.76
1835 Asseco Solutions, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom 09.08.2018 Z
1877 doc. Ing. Peter Urban, PhD, B.Nemcovej 11, Sliač Zmluva o dielo 03.10.2018 Z 1000.00
1686 Ján Kozár a Eva Kozárová, Macharova 3, Bratislava Kúpna zmluva 26.01.2018 Z 2824.00
1687 Ing. Vladimír Ovečka a Anna Ovečková, U Vulgana 908, Šaštín-Stráže Kúpna zmluva 26.01.2018 Z 2816.00
1879 AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 Levice Rámcová zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania č. 09/2018 04.10.2018 Z 7000.00
1688 Matej Palugyay a Mgr. Mária Palugyayová, Púpavová 26, Bratislava Kúpna zmluva 26.01.2018 Z 3336.00
1917 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava Zmluva č. 1101/2018/SRŠ o poskytnutí dotácie v roku 2018 26.11.2018 Z 112198.81
1689 Peter Rada, Ružová 5, Banská Bystrica a Mgr. Dagmar Hrnčiarová, Moskovská 14, Banská Bystrica Kúpna zmluva 26.01.2018 Z 660.00
1918 Mgr. Peter Kuzma, Bratislava Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 Z 30.00
1836 KM Trading s.r.o., Šaštínska 477, 908 77 Borský Mikuláš Zmluva o dielo 10.08.2018 Z 4944.00
1880 Pavlína Sušilová, Domky 418/40, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 04.10.2018 Z 134.93
1919 Zdenek Havel, Komenského 1045, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 Z 20.00
1765 Kristína Poláková, M.R.Štefánika 158, Šaštín-Stráže Zmluva o výpožičke č. 511 19.04.2018 Z
1920 Jaroslav Dostál, Štúrova 570, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 Z 20.00
1766 Jana Weis, Matthiasstrasse 3, Frechen Kúpna zmluva 23.04.2018 Z 4896.00
1921 Peter Chomist, Bratislava Zmluva o nájme hrobového miesta 26.11.2018 Z 10.00
1767 Jozef Mikola, Šaštín-Stráže Nájomná zmluva 23.04.2018 Z 59.67
1798 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka 12.06.2018 Z
1768 Mesto Gbely, Námestie slobody č.1261, Šaštín-Stráže Zmluva o poskytnutí dotácie 23.04.2018 Z 18.00
1799 Ing.Miroslav Nosek, Pri štadióne 1401, Šaštín-Stráže Nájomná zmluva 13.06.2018 Z 128.00
1769 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3 Zmluva č.38 361 23.04.2018 Z 3000.00
1922 Milan Bača, Domky 383, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 27.11.2018 Z 20.00
1770 PROFI BAU VALUSEK s.r.o., Šaštín-Stráže, J. Hollého 661 Zmluva o dielo 23.04.2018 Z 34368.60
1837 Profesionálny register s.r.o.. Michalská 9, Bratislava Reklamné služby 14.08.2018 Z 240.00
1923 Žofia Danielová, Čistonek 206, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 27.11.2018 Z 20.00
1885 TJ SLOVAN Šaštín-Stráže, Nádražná 1181, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme nebytových priestorov 05.10.2018 Z 1.00
1924 Janka Malíková, Čistonek 1421, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 27.11.2018 Z 20.00
1886 Lukáš Suchánek a Pavlína Suchánková, Nám.slobody 942/5, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 05.10.2018 Z 172.84
1839 Alena Balejová, Štepničky 760, Borský Sv. Jur Dodatok č. 1 15.08.2018 Z 200.00
1887 PEGAS EU spol. s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra Zmluva o dielo 05.10.2018 Z 131933.09
1925 PROGRES MT s.r.o,, Kráľovce 177, 044 44 Kráľovce Zmluva o dielo 29.11.2018 Z 35877.49
1727 Lenka Dzurová, Hviezdoslavova 521/A, Šaštín-Stráže Zmluva o prenájme pozemku 09.03.2018 Z 29.94
1926 Anna Stojková, Domky 275, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 03.12.2018 Z 20.00
1728 Martin Lysý, Hviezdoslavova 521/B, Šaštín-Stráže Zmluva o prenájme pozemku 09.03.2018 Z 29.94
1927 Ján Suchý, J.Kollára 1212, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 03.12.2018 Z 20.00
1729 Peter Hladký a Erika Hladká, Hviezdoslavova 521/B, Šaštín-Stráže Dodatok č.1 09.03.2018 Z
1928 Ján Suchý, J.Kollára 1212, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 03.12.2018 Z 10.00
1730 Rudolf Goga a Terézia Gogová, Hviezdoslavova 521/A, Šaštín-Stráže Dodatok č.1 09.03.2018 Z
1800 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 14.06.2018 Z 249.00
1929 Jozef Bartoš, Hviezdoslavova 11, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 03.12.2018 Z 20.00
1731 Pavel Mazan, Hviezdoslavova 521/B, Šaštín-Stráže Dodatok č.1 09.03.2018 Z
1930 Jozef Bartoš, Hviezdoslavova 11, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 03.12.2018 Z 20.00
1732 Peter Kuník, Štúrova 568/60 a Lucia Kuníková, Nám.1.mája 69/47, Senec Dohoda o ukončení 09.03.2018 Z
1931 Mária Jantusová, M.R.Štefánika 452, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 03.12.2018 Z 20.00
1888 HAMA COMPANY, s.r.o., Nálepkova 68, Bernolákovo Mandátna zmluva 08.10.2018 Z 500.00
1932 Dagmar Uhrínková, Na Kopánke 1681/2, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 03.12.2018 Z 20.00
1933 Ľubomír Urich, Štúrova 1273, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 03.12.2018 Z 20.00
1690 Marián Matúš, Štúrova 1426/27, Borský Mikuláš Kúpna zmluva 31.01.2018 Z 3008.00
1801 Miroslav Macho, Šajdíkové Humence Zmluva o nájme hrobového miesta 18.06.2018 Z 10.00
1691 Roman Olšovský, Bernolákov rad 359, Šaštín-Stráže Kúpna zmluva 31.01.2018 Z 3120.00
1693 Ivan Malík, Slnečná 1616/10, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 01.02.2018 Z 132.83
1734 ASV AGRONOVA s.r.o., Bratislava Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve 12.03.2018 Z
1773 Ivan Černý - ČEMOTO, Šaštín-Stráže Zmluva 26.04.2018 Z
1694 Ing. Július Olšiak, Kuklovská 497/25, Bratislava a Lucia Kurňavová, Nám.sv.Františka 18, Bratislava Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 01.02.2018 Z 2792.00
1695 JUDr. Rudolf Nemec, Vetvárska 19, Bratislava Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 01.02.2018 Z 2976.00
1696 Jana Weis, Frechen, Nemecko Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 01.02.2018 Z 4896.00
1697 Ľubica Horecká, Hlavná 998/68, Stupava a Leontína Vaňková, Jilemnického 1567/2, Stupava Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 01.02.2018 Z 3224.00
1698 Richard Karas a Vladimír Karas, J.Mudrocha 1354/40, Senica Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 01.02.2018 Z 5152.00
1735 RNDr. Kristína Stahlová, Vlastenecké nám. 7, Bratislava Kúpna zmluva 13.03.2018 Z 3624.00
1699 Róbert Rangl, Znojmo Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 01.02.2018 Z 3800.00
1934 Petra Suchánková, Nám.slobody 942/5, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 03.12.2018 Z 172.84
1775 JUDr. Rudolf Nemec, Vetvárska 19, Bratislava Kúpna zmluva 27.04.2018 Z 2976.00
1935 Roman Kuba, Slnečná 1616/12, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 03.12.2018 Z 200.57
1776 Ľubica Horecká, Hlavná 998/68, Stupava a Leontína Vaňková, Jilemnického 1567/2, Stupava Kúpna zmluva 27.04.2018 Z 3224.00
1936 Ing. Libor Štefanec, M.Nešpora 1178/49 a RNDr. Jana Štefancová, Slnečná 1616/12, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 03.12.2018 Z 200.57
1889 Miroslav Fábik, Nám. slobody 942/5, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 12.10.2018 Z 134.21
1937 Marek Urich a Andrea Urichová, Slnečná 1616, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 03.12.2018 Z 213.31
1777 Richard Karas a Vladimír Karas, J. Mudrocha 1354/40, Senica Kúpna zmluva 02.05.2018 Z 5152.00
1938 Jana Nemcová, Slnečná 1616/10, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 03.12.2018 Z 120.57
1891 Dana Danielová, J.Hollého 699, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 12.10.2018 Z 20.00
1939 Lenka Raffasederová, Zápotočná 1070, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 03.12.2018 Z 142.63
1892 Anna Hollá, U Vulgana 1353, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 12.10.2018 Z 20.00
1940 Oľga Klokočková, Štúrova 569, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 03.12.2018 Z 134.21
1893 Lýdia Zemaníková, Gábora Steinera 5988/58, Trnava Zmluva o nájme hrobového miesta 12.10.2018 Z 20.00
1941 Miroslav Fábik, Nám. slobody 942/5, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 03.12.2018 Z 169.30
1894 František Salajka, U Vulgana 1354, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 12.10.2018 Z 20.00
1942 Samuel Franer a Hana Komorná, Slnečná1616/14? Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 03.12.2018 Z 204.91
1895 Zdenko Stanek, Zákostolie 1612, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 12.10.2018 Z 20.00
1943 Bc.Ľubica Vudiová, Slnečná 1616/10, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 03.12.2018 Z 201.31
1944 Marek Gach, Na kopánke 40/6 a Svetlana Gachová, Slnečná 1616/14, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 03.12.2018 Z 199.91
1945 Erika Strapková, Slnečná 1616/12, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 03.12.2018 Z 206.31
1896 Peter Čanda, M.R.Štefánika 233, Šaštín-Stráže Kúpna zmluva 15.10.2018 Z 400.00
1946 Jana Slobodová, Slnečná 1616/12, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 03.12.2018 Z 195.17
1947 Richard Jankovič, Pri bitúnku 1414 a Sylvia Dostálová, Štúrova 570/56, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 03.12.2018 Z 206.31
1779 Pavlína Sušilová, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 02.05.2018 Z 125.00
1948 Lýdia Danielová, M.R.Štefánika 154, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 06.12.2018 Z 20.00
1949 Jolana Antálková, M.R.Štefánika 127, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 06.12.2018 Z 20.00
1950 Mária Poláková, M.R.Štefánika 158, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 06.12.2018 Z 20.00
1737 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Bratislava Výpoveď poistnej zmluvy PZP 15.03.2018 Z
1951 Ľuboš Burian a Renáta Burianová, Slnečná 1616/10, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 06.12.2018 Z 161.15
1952 Boris Römer, M.Nešpora 1575/40, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 06.12.2018 Z 105.36
1701 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava Poistné zmluvné poistenie 07.02.2018 Z 49.02
1953 Miroslav Daniel a Erika Danielová, M.Nešpora 1575/40, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 06.12.2018 Z 105.53
1702 Lesy SR, š.p., Banská Bystrica Dodatok č.1/2017 k nájomnej zmluve č.301/01/Nn/2007 07.02.2018 Z
1954 Eva Štefancová a Jozef Slovák, M.Nešpora 1575/40, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 06.12.2018 Z 141.06
1703 VAKATO-IT, Ing.Zouhar, Zápotočná 1084/26, Šaštín-Stráže Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 26.04.2017 07.02.2018 Z
1738 Magdaléna Javorková ZUBNÁ TECHNIKA, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme nebytových priestorov 15.03.2018 Z 1001.70
1955 Miroslav Černý a Jozefína Černá, M.Nešpora 1575/40, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 06.12.2018 Z 105.53
1739 MUDr. Oľga Šipoldová, Smolinské 152 Zmluva o nájme nebytových priestorov 15.03.2018 Z 1032.98
1956 Jozefína Danielová, M.Nešpora 1575/40, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 06.12.2018 Z 85.83
1740 MUDr. Jarmila Kováčiková, Malacky Zmluva o nájme nebytových priestorov 15.03.2018 Z 1438.88
1840 PROFI BAU VALUSEK s.r.o., J. Hollého 661, 908 41 Šaštín-Stráže Zmluva o dielo 23.08.2018 Z 6157.16
1957 Aladár Bartal a Terézia Bartalová, M.Nešpora 1575/40, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 06.12.2018 Z 143.11
1704 Danka Palkovičová, Brnenská 573/160, Kúty Kúpna zmluva 07.02.2018 Z 2520.00
1741 INVI s.r.o., Lakšárska Nová Ves Zmluva o nájme nebytových priestorov 16.03.2018 Z 972.80
1841 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava Zmluva č. 079 - 3 ŠP/2018 o poskytnutí účelovej dotácie 23.08.2018 Z 500.00
1958 Jaroslav Labaš a Jana Labašová, M.Nešpora 1575, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 06.12.2018 Z 144.18
1742 Ľudovít Suchý, M.Nešpora 1155, Šaštín-Stráže a Lucia Suchá, Jablonica 12 Zmluva o nájme bytu 16.03.2018 Z 169.30
1842 Terézia Augustínová, Nádražná 1208, Šaštín-Stráže Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 23.08.2018 Z 0.36
1959 Ivana Katerincová a Michal Kučera, M.Nešpora 1575/40, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 06.12.2018 Z 148.65
1705 Ivana Grandová, Bratislava Zmluva o nájme hrobového miesta 08.02.2018 Z 30.00
1843 ELEMENT Senica, martin Filip, Kolónia 599, Senica Zmluva o umeleckom výkone 23.08.2018 Z 300.00
1960 Ing.Peter Šedivý a Júlia Šedivá, M.Nešpora 1575/40, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 06.12.2018 Z 143.11
1844 Patrícia Horváthová, Garbiarska 1, Prievidza Zmluva o nájme hrobového miesta 23.08.2018 Z 20.00
1897 TOPSET Solutions s.r.o, Hollého 2366/25B, Stupava Zmluva o poverení spracúvaní osobných údajov 28.05.2018 Z
1961 Jaroslav Waldhauser a Henrieta Waldhauserová, Slnečná 1616/14, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 06.12.2018 Z 206.31
1707 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Zmluva o spolupráci 09.02.2018 Z
1898 Dáša Šuranská, 906 03 Smrdáky Zmluva o spracúvaní osobných údajov 28.05.2018 Z
1962 Mária Poláková, M.R.Štefánika 158, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme hrobového miesta 06.12.2018 Z 20.00

Copyright 2018 © Mesto Šaštín-Stráže, All rights reserved | Created by VAKATO-IT