mestosastinstraze.sk

 

Číslo Faktúry 1791
Dátum zverejnenia 04.06.2018
Partner Mgr.Ján Škurla a Alena Škurlová, Jesenského 1461, Šaštín-Stráže
Predmet Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam podľa §588 a nasl.Obč.zák.
Suma 1900.00
Typ dokumentu Z
Link na stiahnutie: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam podľa §588 a nasl.Obč.zák.

Nemáte k dispozícii PDF plugin, ale možete súbor stiahnúť.Copyright 2018 © Mesto Šaštín-Stráže, All rights reserved | Created by VAKATO-IT