mestosastinstraze.sk

 

Číslo Faktúry 1820
Dátum zverejnenia 16.07.2018
Partner MV SR, Pribinova 2,Bratislava
Predmet Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-000731-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR
Suma 30000.00
Typ dokumentu Z
Link na stiahnutie: Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-000731-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

Nemáte k dispozícii PDF plugin, ale možete súbor stiahnúť.Copyright 2018 © Mesto Šaštín-Stráže, All rights reserved | Created by VAKATO-IT