mestosastinstraze.sk

 

Číslo Faktúry 193034
Dátum zverejnenia 13.02.2019
Partner LESY SR, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín, Šaštín-Stráže
Predmet Prenájom za rok 2019
Suma 208.95
Typ dokumentu F
Link na stiahnutie: Prenájom za rok 2019

Nemáte k dispozícii PDF plugin, ale možete súbor stiahnúť.Copyright 2018 © Mesto Šaštín-Stráže, All rights reserved | Created by VAKATO-IT