mestosastinstraze.sk

 

Číslo Faktúry 192080
Dátum zverejnenia 29.03.2019
Partner Lesy SR, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, v zastúpení OZ Šaštín
Predmet Dodatok č.1/2018 k nájomnej zmluve č. 301/01Nn/2007
Suma 198.17
Typ dokumentu D
Link na stiahnutie: Dodatok č.1/2018 k nájomnej zmluve č. 301/01Nn/2007

Nemáte k dispozícii PDF plugin, ale možete súbor stiahnúť.Copyright 2018 © Mesto Šaštín-Stráže, All rights reserved | Created by VAKATO-IT