Rok:
Vyhladať:

FA, zmluvy, objednávky

mestosastinstraze.sk
ČÍSLO PARTNER PREDMET DÁTUM TYP SUMA
3083 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava Aktualizácia na verziu 2018.1 02.03.2018 F 36.00
3007 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava Aktualizácia programov 06.02.2018 F 48.00
3034 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava Aktualizácia programov na CD 20.02.2018 F 16.80
3147 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava Aktualizácia programov za rok 2018 09.03.2018 F 1121.35
3453 KoBio, s.r.o., Trakovice 21 Aqua CB 12.06.2018 F 975.00
3363 MAKROAUDIT s.r.o., 821 05 Bratislava Auditorské overenie IÚZ 2016 07.05.2018 F 2640.00
3373 MAKROAUDIT s.r.o., Mlynské Luhy 46, Bratislava Auditorské overenie KÚZ 2016 15.05.2018 F 1680.00
3077 Soza, Rastislavova 3, Bratislava Autorská odmena za licenciu 20.02.2018 F 25.20
3364 PCP elektro s.r.o., Šaštín-Stráže Bagety 09.05.2018 F 474.00
427 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Broz obrubník a broz parketa 11.04.2018 O 5891.52
3419 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Broz parketa 23.05.2018 F 2211.84
3087 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Broz parketa 02.03.2018 F 1820.45
470 BigMat STAVEBNINY SKALICA, s.r.o., D.Jurkoviča 22, Skalica Broz parketa 11.06.2018 O 1534.46
3306 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Broz parketa 26.04.2018 F 1128.04
3983 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Broz parketa, broz obdĺžnik 26.01.2018 F 1251.07
3343 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Broz parketa, broz obrubník 04.05.2018 F 1494.26
3362 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Broz parketa, broz obrubník 07.05.2018 F 2764.80
3129 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Broz Parketa, broz obrubník 08.03.2018 F 2370.24
396 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Broz. obrubník, broz. parketa 14.03.2018 O 2292.00
3174 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Canon, toner 15.03.2018 F 299.88
3956 Tlačiareň LUNA, s.r.o., Mor.Sv.Ján Časopis ,,Hlásnik" 09.01.2018 F 1758.48
3242 Ľubomír Kralovič - Obchodná činnosť, Šaštín-Stráže Cement 04.04.2018 F 251.71
327 Nay a.s., Bratislava Ceny do tombole 15.01.2018 O 405.00
3243 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Čerpanie a výplach prečerpávacích jímok a vývoz fekálií 17.04.2018 F 174.00
408 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava Chladiace vrecko 27.03.2018 O 10.83
3261 Alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava Chladiace vrecko 18.04.2018 F 10.83
3241 MAJAKOV s.r.o., Láb Čistenie KŠ čistiacim vozidlom 04.04.2018 F 245.64
3358 MAJAKOV s.r.o., Láb Čistenie snímača hladiny, hladinové relé, hydraulika 07.05.2018 F 319.32
3221 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Čistiace potreby 27.03.2018 F 206.87
413 Potraviny Hejs s.r.o., Šaštín-Stráže Čistiace potreby 29.03.2018 O 199.95
3416 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Čistiace potreby 22.05.2018 F 228.08
378 Potraviny Hejs s.r.o., Šaštín-Stráže Čistiace potreby 05.03.2018 O 206.87
3270 Potraviny Hejs s.r.o., Šaštín-Stráže Čistiace potreby 18.04.2018 F 200.20
3986 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Čistiace potreby 26.01.2018 F 176.03
472 Potraviny Hejs s.r.o., Štúrova 1265, Šaštín-Stráže Čistiace potreby 11.06.2018 O 189.25
345 Potraviny Hejs s.r.o., Šaštín-Stráže Čistiace potreby 31.01.2018 O 204.96
3168 Potraviny Hejs s.r.o., Šaštín-Stráže Čistiace potreby 15.03.2018 F 204.96
440 Potraviny Hejs s.r.o., Šaštín-Stráže Čistiace potreby 30.04.2018 O 228.00
1752 Vladimír Pribila, Kuklov Darovacia zmluva 29.03.2018 Z 300.00
1717 SR-Ministerstvo vnútra SR, Pribinova č.2, Bratislava Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-629/2017-003 21.02.2018 Z
414 Karol Bäuml - CHEMIKO, 908 51 Holíč Deratizácia 29.03.2018 O 330.00
471 Karol Bäuml - CHEMIKO, 908 51 Holíč Deratizácia verejných priestranstiev 11.06.2018 O 350.00
3226 CBS spol. s r.o. Kynceľová Detská maľovaná cyklo mapa Záhorie 29.03.2018 F 72.00
481 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Dlažba 20.06.2018 O 900.00
323 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Dlažba, obrubník 15.01.2018 O 3564.00
4 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Dobropis 27.02.2018 F -117.16
5 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Dobropis 07.03.2018 F -112.13
32 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Dobropis - Broz obdĺžnik 02.02.2018 F -287.54
12 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 20.03.2018 F -552.12
13 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 20.03.2018 F -683.20
29 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 02.02.2018 F -8.46
30 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 02.02.2018 F -23.94
31 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 02.02.2018 F -2398.10
35 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 02.02.2018 F -460.90
36 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 02.02.2018 F -437.88
16 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 22.05.2018 F -39.76
17 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 22.05.2018 F -808.52
18 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 22.05.2018 F -628.70
6 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 07.03.2018 F -486.46
7 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 07.03.2018 F -533.38
27 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 02.02.2018 F -267.40
28 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 02.02.2018 F -36.33
14 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 03.05.2018 F -567.56
15 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Dobropis - elektrická energia 03.05.2018 F -711.44
8 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Dobropis - EURO paleta 20.03.2018 F -336.00
10 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Dobropis - EURO paleta 20.03.2018 F -72.00
33 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Dobropis - EURO paleta 02.02.2018 F -420.00
34 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Dobropis - EURO paleta 02.02.2018 F -588.00
9 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica Dobropis - EURO palety 20.03.2018 F -192.00
11 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Dobropis - vodné 20.03.2018 F -11.23
2 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Dobropis - vyúčtovací dobropis 26.02.2018 F -149.35
3 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Dobropis - vyúčtovací dobropis 26.02.2018 F -13.38
1 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Dobropis - vyúčtovacia faktúra 23.02.2018 F -11.23
3039 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Dodanie a dovoz kameniva 20.02.2018 F 701.34
3294 Anton Šipold - ELASON, Holíč Dodanie a montáž ozvučovacej techniky 24.04.2018 F 1263.50
421 Anton Šipold - ELASON, Holíč Dodanie a montáž ozvučovacej techniky pre ozvučenie domu smútku v Strážach 05.04.2018 O 1263.50
1802 Telovýchovná Jednota SPARTAK Šaštín-Stráže Dodatok č. 1/0218 k Dohode č. 6/2018 20.06.2018 D
1803 TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLOVAN Šaštín-Stráže Dodatok č. 1/2018 k Dohode č. 2/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 20.06.2018 D
1736 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke plynu 13.03.2018 D
1723 Mgr. Daniel Bajza a Mgr. Zuzana Bajzová, Hviezdoslavova 521/B, Šaštín-Stráže Dodatok č.1 06.03.2018 Z
1724 Viera Konečná, Hviezdoslavova 521/A, Šaštín-Stráže Dodatok č.1 06.03.2018 Z
1725 Magdaléna Skokánková, Hviezdoslavova 521/A, Šaštín-Stráže Dodatok č.1 06.03.2018 Z
1729 Peter Hladký a Erika Hladká, Hviezdoslavova 521/B, Šaštín-Stráže Dodatok č.1 09.03.2018 Z
1730 Rudolf Goga a Terézia Gogová, Hviezdoslavova 521/A, Šaštín-Stráže Dodatok č.1 09.03.2018 Z
1731 Pavel Mazan, Hviezdoslavova 521/B, Šaštín-Stráže Dodatok č.1 09.03.2018 Z
1734 ASV AGRONOVA s.r.o., Bratislava Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve 12.03.2018 Z
1702 Lesy SR, š.p., Banská Bystrica Dodatok č.1/2017 k nájomnej zmluve č.301/01/Nn/2007 07.02.2018 Z
1682 VEPOS - Skalica s.r.o.,Rybničná č. 1, 909 01 Skalica Dodatok č.11 15.01.2018 Z
1778 Veronika Patáková, Šaštín-Stráže Dodatok č.2 02.05.2018 D
1774 Mesto Skalica, Mesto Gbely, Obec Brodské.... Dodatok č.4 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu 26.04.2018 D
1676 ENARA,s.r.o.,Šaštín-Stráže, Nám.slobody 942 Dodatok k zmluve o dielo 10.01.2018 Z 2251.08
1800 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 14.06.2018 Z 249.00
395 AMIRE s.r.o., Levice Dodávka služieb pre projektové riadenie 14.03.2018 O 120.00
394 AMIRE s.r.o., Levice Dodávka služieb projektanta 14.03.2018 O 120.00
1708 Tanečná skupina Scream Senica, S. Jurkoviča 1206/40, Senica Dohoda č. 1/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 09.02.2018 D 300.00
1754 ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Šaštín-Stráže, Štúrova 568, Šaštín-Stráže Dohoda č. 10/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 03.04.2018 D 500.00
1759 GRAND PRIX ZÁHORIA, Sotinská 1345/27, Senica Dohoda č. 11/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 10.04.2018 D 150.00
1771 Slovenský rybársky zväz - MO Šaštín-Stráže Dohoda č. 12/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 25.04.2018 D 400.00
1772 Špeciálna základná škola Šaštín-Stráže, Štúrova 573, Šaštín-Stráže Dohoda č. 13/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 25.04.2018 D 400.00
1784 Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46, Senica Dohoda č. 14/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 10.05.2018 D 550.00
1788 Miestny automotoklub ČEMOTO, M. Nešpora 1128, Šaštín-Stráže Dohoda č. 15/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 23.05.2018 D 1000.00
1790 Rodičovské združenie pri Materskej škole Dohoda č. 16/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 30.05.2018 D 500.00
1804 Rodičovské združenie pri Základnej škole Dohoda č. 17/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 20.06.2018 D 200.00
1780 Úrad práce, soc. vecí a rod. Senica, Vajanského 17, Senica DOHODA č. 18/07/50J/15 02.05.2018 D 4502.10
1792 Úrad práce, soc. vecí a rod. Senica, Vajanského 17, Senica Dohoda č. 18/07/50J/19 06.06.2018 D 9754.55
1805 Poľovnícke združenie Šaštín-Stráže Dohoda č. 18/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 21.06.2018 D 300.00
1706 TJ SLOVAN Šaštín-Stráže, Nádražná 1181, Šaštín-Stráže Dohoda č. 2/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 08.02.2018 D 25000.00
1710 Rodičovské združenie pri CVČ Beťárik Dohoda č. 3/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 14.02.2018 D 800.00
1711 GAZÁRKA, s.r.o., Alej 549, Šaštín-Stráže Dohoda č. 4/2018 14.02.2018 D 17000.00
1712 ZO Jednota dôchodcov Slovenska, Zápotočná 973, Šaštín-Stráže Dohoda č. 5/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 16.02.2018 D 1500.00
1719 TJ SPARTAK Šaštín-Stráže, Na kopánke, Šaštín-Stráže Dohoda č. 6/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 23.02.2018 D 20000.00
1721 Športovo strelecký klub Šaštín-Stráže, Vŕšky 1410, Šaštín-Stráže Dohoda č. 7/2018 28.02.2018 D 800.00
1733 Rallycross klub pri AKSR, Na výhone 675/5, Borský Mikuláš Dohoda č. 8/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 12.03.2018 D 800.00
1748 HANKO KAI KARATE KLUB SENICA, o.z., Sadová 638/43, Senica Dohoda č. 9/2018 o poskytnutí finančnej dotácie 28.03.2018 D 1000.00
1700 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Senica,Vajanského 17 Dohoda č.18/07/50J/3 02.02.2018 D 2156.13
1785 Soňa Žáková, Komenského 1058/14, Šaštín-Stráže Dohoda o skončení nájmu 18.05.2018 D
1786 Mgr. Danuša Lazarová, Radlinského 1074/17, Malacky Dohoda o skončení nájmu 21.05.2018 D
1797 Ľudmila Rozborová, Komenského 1042, Šaštín-Stráže Dohoda o skončení nájmu 11.06.2018 D
1750 Holba - MB, s.r.o., Stupava Dohoda o spolufinancovaní diela 29.03.2018 D 3700.00
1732 Peter Kuník, Štúrova 568/60 a Lucia Kuníková, Nám.1.mája 69/47, Senec Dohoda o ukončení 09.03.2018 Z
1692 SIMAMED s.r.o., Šaštín-Stráže Dohoda o ukončení 01.02.2018 D
359 Irrealis, spol. s.r.o., Veľká Paka Doobjednávka + montáž 19.02.2018 O 805.86
3098 Irrealis, spol. s.r.o., Veľká Paka Doobjednávka montáž + doprava 06.03.2018 F 805.86
3377 TOMIBUS, s.r.o., Šaštín-Stráže Doprava autobusom 15.05.2018 F 861.12
475 Jánoš Milan-Nákladná a autobus.doprava, Brezová pod Bradlom Doprava autobusom 13.06.2018 O 500.00
453 Jánoš Milan-Nákladná a autobus.doprava, Brezová pod Bradlom Doprava autobusom pre SZŤP 22.05.2018 O 560.00
350 Jánoš Milan-Nákladná a autobus.doprava, Brezová pod Bradlom Doprava autobusom pre SZŤP 31.01.2018 O 250.00
417 ZNAČKY, s.r.o., Dolný Kubín Dopravné značky 05.04.2018 O 589.20
419 ZNAČKY, s.r.o., Dolný Kubín Dopravné značky 05.04.2018 O 310.80
3274 ZNAČKY, s.r.o., Dolný Kubín Dopravné značky 18.04.2018 F 310.80
478 B2B Partner s.r.o. Bratislava Dopravné zrkadlo 13.06.2018 O 453.60
344 Agrozdroj, s.r.o., Čáry Drtenie haluzoviny 31.01.2018 O 500.00
373 BOGA PARTNERS, s.r.o. Holíč Dvere - ČOV 23.02.2018 O 1223.33
391 BOGA PARTNERS, s.r.o. Holíč Dvere na technický úsek 09.03.2018 O 2815.00
3013 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 16.02.2018 F 22.14
3014 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 16.02.2018 F 69.72
3015 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 16.02.2018 F 53.97
3016 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 16.02.2018 F 439.21
3017 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 16.02.2018 F 54.07
3018 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 16.02.2018 F 33.99
3019 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 16.02.2018 F 107.65
3020 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 16.02.2018 F 27.53
3201 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 19.03.2018 F 69.72
3202 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 19.03.2018 F 53.97
3203 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 19.03.2018 F 107.65
3204 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 19.03.2018 F 27.53
3205 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 19.03.2018 F 33.99
3206 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 20.03.2018 F 54.07
3207 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 20.03.2018 F 439.21
3208 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 20.03.2018 F 871.21
3215 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 20.03.2018 F 159.08
3216 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 20.03.2018 F 1256.82
3381 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 15.05.2018 F 25.44
3385 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 17.05.2018 F 439.21
3386 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 17.05.2018 F 54.07
3387 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 17.05.2018 F 107.65
3388 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 17.05.2018 F 27.53
3389 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 17.05.2018 F 33.99
3400 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 18.05.2018 F 118.24
3404 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 21.05.2018 F 1014.95
3091 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 05.03.2018 F 69.72
3092 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 05.03.2018 F 53.97
3093 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 05.03.2018 F 871.21
3094 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 06.03.2018 F 107.65
3095 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 06.03.2018 F 27.53
3096 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 06.03.2018 F 54.07
3097 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 06.03.2018 F 33.99
3103 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 07.03.2018 F 439.21
3113 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 07.03.2018 F 652.01
3120 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 07.03.2018 F 168.24
3121 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 07.03.2018 F 827.59
3997 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 30.01.2018 F 7.87
4003 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 30.01.2018 F 106.01
3295 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 25.04.2018 F 871.21
4004 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 30.01.2018 F 90.19
3296 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 25.04.2018 F 69.72
3297 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 25.04.2018 F 53.97
4006 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 30.01.2018 F 163.15
3298 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 25.04.2018 F 439.21
4007 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 30.01.2018 F 0.30
3299 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 25.04.2018 F 54.07
3300 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 25.04.2018 F 107.65
4009 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 30.01.2018 F 1514.09
3301 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 25.04.2018 F 27.53
3473 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 15.06.2018 F 53.97
3302 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 25.04.2018 F 33.99
3474 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 15.06.2018 F 871.21
3475 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 15.06.2018 F 439.21
3476 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 18.06.2018 F 54.07
3478 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 18.06.2018 F 27.53
3479 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 18.06.2018 F 33.99
3480 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 18.06.2018 F 69.72
3315 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 27.04.2018 F 152.32
3316 ZSE Energia, a.s., Bratislava 1 Elektrická energia 27.04.2018 F 1204.94
3497 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 22.06.2018 F 109.72
3498 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 22.06.2018 F 893.52
3012 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia 06.02.2018 F 849.07
3477 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická enrgia 18.06.2018 F 107.65
3934 Oľga Bízková, Borský Mikuláš Elektroinštalačný materiál 03.01.2018 F 401.74
424 Milan Komorník - ELMAR, Šaštín-Stráže Elektroinštalačný materiál 06.04.2018 O 823.13
3971 Komorník Milan-ELMAR, Šaštín-Stráže Elektroinštalačný materiál 10.01.2018 F 1892.80
3268 Milan Komorník - ELMAR, Šaštín-Stráže Elektroinštalačný materiál 18.04.2018 F 823.13
3398 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica EURO paleta 18.05.2018 F 672.00
3088 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica EURO paleta 02.03.2018 F 336.00
3992 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica EURO paleta 29.01.2018 F 192.00
3307 Stavebniny Skalica, s.r.o., Skalica EURO paleta 26.04.2018 F 216.00
369 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Farebná tlačiareň 23.02.2018 O 300.00
464 PRO.Laika, spol. s r.o., Palackého 12, Bratislava Fuji film 11.06.2018 O 349.00
3946 Ing. Štefan Gengel - STG, Kráľová pri Senci Geodetické práce 08.01.2018 F 600.00
457 V&V GEO, s.r.o., Bratislava Geologické práce - 1.odber v roku 2018 na skládke Bobogdány 28.05.2018 O 700.00
3321 Ľubomír Hušek Tlačiareň LUNA, Moravský Sv. Ján Grafické spracovanie loga 27.04.2018 F 125.00
416 Tlačiareň LUNA, s.r.o., Mor.Sv.Ján Grafické spracovanie nového loga 05.04.2018 O 150.00
3131 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica HP 255 G5 win10, MS Office 2016 08.03.2018 F 1503.98
3481 Interierdvere s.r.o., P.O.Hviezdoslava 242/16, Zvolen Hroty proti lastovičkám 18.06.2018 F 56.68
3985 Mäso-Potraviny Lašák, s.r.o., Skalica Hudobná produkcia 26.01.2018 F 144.00
3004 HANSA-FLEX, Kostany nad Turcom Hydraulická hadicovina 06.02.2018 F 40.54
3199 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava Implementácia IR ESMAO Registratúra 19.03.2018 F 157.20
442 Smaltovňa Mišík, s.r.o.,Bratislavská 25, Holíč Informačná tabuľa 04.05.2018 O 48.00
3355 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava Inštalácia IR ESMAO 07.05.2018 F 144.00
382 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava Integračné rozhranie IR ESMAO 05.03.2018 O 108.00
468 Petit Press, a.s. Div.Týždenníkov o z., Sládkovičova 1, Nitra Inzerát 11.06.2018 O 162.00
3111 Záhorák, s.r.o., Hurbanova 528, Senica Inzercia 07.03.2018 F 149.40
3107 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o., Šaštín-Stráže Kamenivo 07.03.2018 F 1187.03
3108 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o., Šaštín-Stráže Kamenivo 07.03.2018 F 713.95
3994 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o., Šaštín-Stráže Kamenivo 29.01.2018 F 1001.62
3995 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o., Šaštín-Stráže Kamenivo 29.01.2018 F 378.63
3328 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o., Šaštín-Stráže Kamenivo 02.05.2018 F 1541.90
3499 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o., Šaštín-Stráže Kamenivo 22.06.2018 F 3310.88
465 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Kancelárska stolička 11.06.2018 O 89.00
3041 B2B Partner s.r.o. Bratislava Kancelárske kreslo 20.02.2018 F 199.20
330 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Kancelárske kreslo 17.01.2018 O 85.00
339 B2B Partner s.r.o. Bratislava Kancelárske kreslo 24.01.2018 O 199.20
3010 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Kancelárske kreslo 06.02.2018 F 85.00
3027 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 20.02.2018 F 380.80
3035 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 20.02.2018 F 137.22
445 PAPERA, s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 11.05.2018 O 485.39
401 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 26.03.2018 O 506.10
3405 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 21.05.2018 F 485.39
3435 Mária Chocholáčková, Nám. sv. Martina 407/3, 908 51 Holíč Kancelárske potreby 07.06.2018 F 176.88
3248 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 17.04.2018 F 506.10
322 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 12.01.2018 O 374.41
336 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 24.01.2018 O 518.02
482 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 20.06.2018 O 593.49
3002 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 05.02.2018 F 326.29
3005 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica Kancelárske potreby 06.02.2018 F 48.12
402 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Kancelársky balík Office 26.03.2018 O 80.00
431 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Kancelársky nábytok 12.04.2018 O 743.00
3330 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Kancelársky nábytok 02.05.2018 F 743.00
387 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Kancelársky nábytok a stoličky 07.03.2018 O 1100.00
3040 Gurmáni s.r.o., Ivanka pri Dunaji Káva 20.02.2018 F 43.80
448 Gurmáni s.r.o., Ivanka pri Dunaji Káva 14.05.2018 O 85.60
3408 Gurmáni s.r.o., Ivanka pri Dunaji Káva 21.05.2018 F 85.60
370 Gurmáni s.r.o., Ivanka pri Dunaji Káva 23.02.2018 O 115.40
338 Gurmáni s.r.o., Ivanka pri Dunaji Káva 24.01.2018 O 43.80
3167 Gurmáni s.r.o., Ivanka pri Dunaji Káva 15.03.2018 F 115.40
3218 PCP elektro s.r.o., Šaštín-Stráže Kľúče 27.03.2018 F 41.00
3367 Branislav Turan, ŽIVOT A ZDRAVIE, Senica Knihy 09.05.2018 F 153.60
3414 Dušan Lackovič, Bratislava, Budatínska 29 Knihy 22.05.2018 F 203.50
3263 Distribučná agentúra AD REM, Mánesovo námestie 6, Bratislava Knihy - Hravá angličtina pre najmenších 18.04.2018 F 92.96
3345 Martinus, s.r.o.,Gorkého 4, 036 01 Martin Knihy do knižnice 04.05.2018 F 204.85
3212 Martinus, s.r.o.,Gorkého 4, 036 01 Martin Knihy do knižnice 20.03.2018 F 327.56
3944 Martinus, s.r.o.,Gorkého 4, 036 01 Martin Knihy do knižnice 08.01.2018 F 193.23
415 Martinus, s.r.o.,Gorkého 4, 036 01 Martin Knihy do MK 05.04.2018 O 204.85
358 Martinus, s.r.o.,Gorkého 4, 036 01 Martin Knihy do MK 07.02.2018 O 351.77
450 Dušan Lackovič, Bratislava, Budatínska 29 Knihy pre žiakov prvej triedy 17.05.2018 O 203.50
3959 ASV AGRONOVA s.r.o., Bratislava Kolesový traktor Zetor 09.01.2018 F 52830.00
3210 ADVERTA CZ s.r.o., Piešťany Komenského plaketa 20.03.2018 F 326.10
383 ADVERTA CZ s.r.o., Piešťany Komenského plakety 05.03.2018 O 321.60
3123 BESONE,s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Komplexný servis 1/2018 07.03.2018 F 110.00
3988 BESONE,s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Komplexný servis 12/2017 26.01.2018 F 110.00
3214 BESONE, s.r.o., 031 01 Liptovský Mikuláš Komplexný servis 2/2018 20.03.2018 F 110.00
3319 BESONE, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Komplexný servis 3/2018 27.04.2018 F 110.00
3394 BESONE, s.r.o., 031 01 Liptovský Mikuláš Komplexný servis 4/2018 18.05.2018 F 110.00
3173 Profi Press SK, s.r.o., 949 01 Nitra Komunálna technika 15.03.2018 F 25.20
3251 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Konečné vyúčtovanie zmluvy 17.04.2018 F 511.43
3075 DimaHobby, Jana Morgošová, Bellova 1/33, 036 01 Martin Korálky 20.02.2018 F 21.70
451 Toris, s.r.o., Praha Kostýmy - masky 17.05.2018 O 211.49
1800101 VAMA METAL s.r.o., Senica Kovový odpad znečistený betónom 28.05.2018 F 1187.50
3331 Bakan Lukáš, Piesočná 1389, Šaštín-Stráže Krtkovanie potrubia 03.05.2018 F 90.00
3025 Nay a.s., Bratislava Kuchynský robot 19.02.2018 F 405.00
1709 RNDr. Milan Kseňák, RO Gazárka 1724/149, Šaštín-Stráže Kúpna zmluva 13.02.2018 Z 752.00
1783 Igor Černický a Vlasta Černická, Štúrova 731/46, Smolenice Kúpna zmluva 10.05.2018 Z 3360.00
1743 Ing. Vladimír Milo a Ing. Daniela Milová, Matejkova 57, Bratislava Kúpna zmluva 21.03.2018 Z 4776.00
1744 JUDr. Michal Filípek, RO Gazárka 1507/113, Šaštín-Stráže Kúpna zmluva 22.03.2018 Z 3560.00
1716 JUDr. Pavel Šajánek, Nám. Oslobodenia 16/5, Senica Kúpna zmluva 20.02.2018 Z 2784.00
1745 Ing. Ondrej Matej a Darina Matejová, Romanova 33, Bratislava Kúpna zmluva 26.03.2018 Z 3016.00
1672 Peter Matula a Katarína Matulová Weissová, Ľubovníkova 32, Bratislava Kúpna zmluva 04.01.2018 Z 2856.00
1787 Ing.Július Olšiak, Kuklovská 497/25, Bratislava, Lucia Kurňavová, Nám.Sv.Františka 18, Bratislava Kúpna zmluva 22.05.2018 KZ 2792.00
1755 Štefan Ralbovský a Anna Ralbovská, Štefánikova 707/49, Senica Kúpna zmluva 04.04.2018 Z 3616.00
1756 Vladimír Hlatký a Irena Hlatká, Belinského 15, Bratislava Kúpna zmluva 04.04.2018 Z 4712.00
1789 Róbert Rangl, Únanov 125, 671 31 Znojmo, Česká republika Kúpna zmluva 30.05.2018 KZ 3800.00
1793 Mgr. Otto Kovarik, Ul. 29. augusta 18, 811 08 Bratislava Kúpna zmluva 06.06.2018 KZ 1832.00
1794 Lukáš Letko, Pri štadióne 1423, 908 41 Šaštín-Stráže Kúpna zmluva 06.06.2018 KZ 390.00
1677 JUDr. René Vanek a Silvia Vaneková, Záhorácka 15/A, Malacky Kúpna zmluva 11.01.2018 Z 3288.00
1686 Ján Kozár a Eva Kozárová, Macharova 3, Bratislava Kúpna zmluva 26.01.2018 Z 2824.00
1687 Ing. Vladimír Ovečka a Anna Ovečková, U Vulgana 908, Šaštín-Stráže Kúpna zmluva 26.01.2018 Z 2816.00
1688 Matej Palugyay a Mgr. Mária Palugyayová, Púpavová 26, Bratislava Kúpna zmluva 26.01.2018 Z 3336.00
1689 Peter Rada, Ružová 5, Banská Bystrica a Mgr. Dagmar Hrnčiarová, Moskovská 14, Banská Bystrica Kúpna zmluva 26.01.2018 Z 660.00
1766 Jana Weis, Matthiasstrasse 3, Frechen Kúpna zmluva 23.04.2018 Z 4896.00
1690 Marián Matúš, Štúrova 1426/27, Borský Mikuláš Kúpna zmluva 31.01.2018 Z 3008.00
1691 Roman Olšovský, Bernolákov rad 359, Šaštín-Stráže Kúpna zmluva 31.01.2018 Z 3120.00
1735 RNDr. Kristína Stahlová, Vlastenecké nám. 7, Bratislava Kúpna zmluva 13.03.2018 Z 3624.00
1775 JUDr. Rudolf Nemec, Vetvárska 19, Bratislava Kúpna zmluva 27.04.2018 Z 2976.00
1776 Ľubica Horecká, Hlavná 998/68, Stupava a Leontína Vaňková, Jilemnického 1567/2, Stupava Kúpna zmluva 27.04.2018 Z 3224.00
1777 Richard Karas a Vladimír Karas, J. Mudrocha 1354/40, Senica Kúpna zmluva 02.05.2018 Z 5152.00
1704 Danka Palkovičová, Brnenská 573/160, Kúty Kúpna zmluva 07.02.2018 Z 2520.00
1791 Mgr.Ján Škurla a Alena Škurlová, Jesenského 1461, Šaštín-Stráže Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam podľa §588 a nasl.Obč.zák. 04.06.2018 Z 1900.00
3484 Magic Star s.r.o. Bratislava Kúzelnícke predstavenie 18.06.2018 F 238.00
466 Galantéria Pončík, Prejtská 121/138, Dubnica nad Váhom Látka Gabardén 11.06.2018 O 280.00
3124 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica LCD, wifi adaptér, inštalácia 07.03.2018 F 194.40
376 Rudolf Menšík ml., Šaštín - Stráže Maliarské a pomocné práce v KD 05.03.2018 O 920.00
3148 Rudolf Menšík ml., Šaštín - Stráže Maliarské a pomocné práce v KD 09.03.2018 F 920.00
3236 Nakladatelství FORUM s.r.o., Zahradnícka 46, Bratislava Manuál verejného obstarávania 04.04.2018 F 77.82
3952 Nakladatelství FORUM s.r.o., Zahradnícka 46, Bratislava Manuál verejného obstarávania 09.01.2018 F 76.62
352 DimaHobby, Jana Morgošová, Bellova 1/33, 036 01 Martin Materiál na šperkársky krúžok 31.01.2018 O 21.70
3272 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica MFC Canon, inštalácia 18.04.2018 F 238.80
467 Melli Interiéry, s.r.o., Hlavná 108/403, Horná Potôň Molitan 11.06.2018 O 235.00
3979 Irrealis, spol. s.r.o., Veľká Paka Nábytok s príslušenstvom 10.01.2018 F 6829.48
3379 Zak Services, s.r.o., 907 01 Myjava Náhradné diely 15.05.2018 F 618.70
3116 Zak Services, s.r.o., Myjava Náhradné diely 07.03.2018 F 110.99
3291 Zak Services, s.r.o., 907 01 Myjava Náhradné diely 24.04.2018 F 260.57
3466 Zak Services, s.r.o., Dolná štvrť 362/11, Myjava Náhradné diely 13.06.2018 F 418.04
3157 Rudolf Jankovič - AGROZETOR, Šaštín-Stráže Náhradné diely 09.03.2018 F 245.86
3194 AUTO NOSEK spol. s r.o., Šaštín-Stráže Náhradné súčiastky 16.03.2018 F 78.89
3397 AUTO NOSEK spol. s r.o., M.R.Štefánika 113, Šaštín-Stráže Náhradné súčiastky 18.05.2018 F 56.90
3080 AUTO NOSEK spol. s r.o., M.R.Štefánika 113, Šaštín-Stráže Náhradné súčiastky 20.02.2018 F 182.16
3286 AUTO NOSEK spol. s r.o., M.R.Štefánika 113, Šaštín-Stráže Náhradné súčiastky 19.04.2018 F 189.11
3488 AUTO NOSEK spol. s r.o., M.R.Štefánika 113, Šaštín-Stráže Náhradné súčiastky 21.06.2018 F 52.16
1781 Ivan Baďura, Alej 577, Šaštín-Stráže Nájomná zmluva 04.05.2018 Z 39.78
1751 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže Nájomná zmluva 29.03.2018 Z 1.00
1767 Jozef Mikola, Šaštín-Stráže Nájomná zmluva 23.04.2018 Z 59.67
1799 Ing.Miroslav Nosek, Pri štadióne 1401, Šaštín-Stráže Nájomná zmluva 13.06.2018 Z 128.00
3981 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Nakladanie a odvoz drte 10.01.2018 F 8400.00
3982 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Nakladanie a odvoz zeminy 10.01.2018 F 1208.40
3211 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Nakladanie, odvoz a rozhŕňanie drte 20.03.2018 F 946.80
3325 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Nakladanie, odvoz a rozhŕňanie drte 02.05.2018 F 705.60
3401 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Nakládka a odvoz drte 21.05.2018 F 3364.80
3999 Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia 30.01.2018 F 24.00
3069 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Napojenie TUV 20.02.2018 F 170.09
418 X2 sport, s.r.o., Nitra Nohaviece, dres, fľaša 05.04.2018 O 592.70
3074 JUDr. Jarmila Mračnová-notár, Šaštín-Stráže Notárska zápisnica 20.02.2018 F 97.94
3937 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica Noviny 05.01.2018 F 310.90
3411 Sylvia Slokánková, Jesenského 1459, Šaštín-Stráže Občerstvenie 22.05.2018 F 497.00
3104 UNI-MARKET, Balážová Vlasta, Sobotište Občerstvenie 07.03.2018 F 60.00
3470 INPROST s.r.o.,Smrečianska 29, Bratislava Obecné noviny 13.06.2018 F 83.20
458 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o., Senica Objednávka publikácii 28.05.2018 O 110.00
3469 ORGOŇ - GROUP s.r.o., Školská 1651, Šaštín-Stráže Odborná prehliadka plynových zariadení na ul. Školská 13.06.2018 F 1350.00
3280 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Odhŕňanie snehu 19.04.2018 F 315.00
3996 Advokátska kancelária JUDr.Katarína Filová, s.r.o., Bratislava Odmena za poskytnutie právnych služieb 30.01.2018 F 120.00
3489 Advokátska kancelária JUDr.Katarína Filová, s.r.o., Bratislava, Konventná 7 Odmena za poskytnutie právnych služieb 21.06.2018 F 240.00
3266 SLOVGRAM, Jakubovo nám.14, Bratislava Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos - verejný rozhlas 18.04.2018 F 38.50
449 B2B Partner s.r.o. Bratislava Odpadkové koše 17.05.2018 O 1005.60
3407 B2B Partner s.r.o. Bratislava Odpadkové koše 21.05.2018 F 1005.60
389 B2B Partner s.r.o. Bratislava Odpadkové koše 07.03.2018 O 2904.00
3329 B2B Partner s.r.o. Bratislava Odpadkové koše 02.05.2018 F 2904.00
3064 ELEKTROSPED, a.s., Bratislava Odvápňovač 20.02.2018 F 27.50
341 ELEKTROSPED, a.s., Bratislava Odvápňovač 31.01.2018 O 27.50
3395 VEPOS - Skalica s.r.o.,Rybničná č. 1, 909 01 Skalica Odvoz papiera 18.05.2018 F 97.30
3082 VEPOS - Skalica s.r.o.,Rybničná č. 1, 909 01 Skalica Odvoz papiera 27.02.2018 F 108.74
3462 VEPOS - Skalica s.r.o.,Rybničná č. 1, 909 01 Skalica Odvoz papiera 12.06.2018 F 97.30
476 Rechtys spol. s r.o., Grosslingova 63, Bratislava 1 Okrúhla pečiatka 13.06.2018 O 20.00
3281 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Oprava a údržba sociálneho zariadenie 19.04.2018 F 907.00
3948 Buzay Silvester, Šaštín-Stráže Oprava a údržba ver. osvetlenia, vian, výzdoba, el.inštalácia KD 08.01.2018 F 2135.00
3068 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Oprava a výmena el. ohrievača 20.02.2018 F 343.38
3464 Ľuboš Javorík, Opravy karosérií, Borský Mikuláš Oprava auta ŠKODA OCTAVIA a VW CADDY 13.06.2018 F 1058.40
404 ELEKTROMONTÉR Ľubomír Ondráš, Čáry Oprava čerpadla 26.03.2018 O 30.00
3038 PROFI BAU VALUSEK s.r.o., Šaštín-Stráže, J. Hollého 661 Oprava chodníka 20.02.2018 F 5604.84
3106 PROFI BAU VALUSEK s.r.o., Šaštín-Stráže, J. Hollého 661 Oprava chodníka 07.03.2018 F 5980.20
3335 PROFI BAU VALUSEK s.r.o., Šaštín-Stráže, J. Hollého 661 Oprava chodníka 03.05.2018 F 12121.50
3369 Miroslav Rosivač, LMD BUILDING, Šajdíkové Humence Oprava interiéru v KD 09.05.2018 F 3712.24
403 LMD BUILDING, Šajdíkové Humence Oprava interiéru v KD 26.03.2018 O 3712.24
332 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Oprava kúrenia 24.01.2018 O 2900.00
3026 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Oprava kúrenia na TÚ 20.02.2018 F 2921.24
3030 Auto Moto Augustín, Na Pažiti 1474, Šaštín-Stráže Oprava mot. vozidla 20.02.2018 F 245.00
3190 Auto Moto Augustín, Na Pažiti 1474, Šaštín-Stráže Oprava mot. vozidla FIAT SCUDO 16.03.2018 F 390.00
368 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Oprava PC a tonery 23.02.2018 O 190.00
3960 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 09.01.2018 F 45.16
3961 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 09.01.2018 F 83.76
3962 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 09.01.2018 F 126.60
3963 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 09.01.2018 F 40.79
3964 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 09.01.2018 F 105.84
3965 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 09.01.2018 F 126.60
3966 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 09.01.2018 F 49.12
3967 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 10.01.2018 F 192.24
3968 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 10.01.2018 F 72.48
3311 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 26.04.2018 F 127.20
3313 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla 26.04.2018 F 234.00
386 ORGOŇ - GROUP s.r.o., Školská 1651, Šaštín-Stráže Oprava plynového kotla na ul. Školská 07.03.2018 O 200.00
3118 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla, p. Luciak 07.03.2018 F 144.36
3119 Jozef Sláma, Petrova Ves Oprava plynového kotla, p.Jankovič 07.03.2018 F 38.64
3350 Autoservis PAMIS s.r.o., Čepeňská 12, Sereď Oprava prednej nápravy vozidla PIAGGIO PORTER 04.05.2018 F 733.50
435 Autoservis PAMIS s.r.o., Čepeňská 12, Sereď Oprava prednej nápravy vozidla PIAGGIO PORTER 25.04.2018 O 750.00
3465 Ľuboš Javorík, Opravy karosérií, Borský Mikuláš Oprava rámu a nosníkov traktorového prívesu 13.06.2018 F 1136.40
320 Jogis, Senica Oprava umývačky 05.01.2018 O 80.00
3011 Jozef Kollárik JOGIS, Senica Oprava umývačky 06.02.2018 F 71.26
479 Buzay Silvester, Šaštín-Stráže, Metodova 1396 Oprava verejného osvetlenia 20.06.2018 O 1000.00
343 Autoservis PAMIS s.r.o., Sereď Oprava vozidla PIAGGIO 31.01.2018 O 560.00
3076 Autoservis PAMIS s.r.o., Čepeňská 12, Sereď Oprava vozidla PIAGGIO PORTER 20.02.2018 F 560.70
3459 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Oprava WC, oprava ohrievača, výmena ohrievača, oprava batérie 12.06.2018 F 739.00
3344 ELVIP s.r.o., Malacky Orez stromov v RO Gazárka 04.05.2018 F 138.00
433 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava Osobné školenie k programu IR ESMAO 17.04.2018 O 145.80
446 Rastislav Juračka, Šaštín-Stráže Ozvučenie na Deň detí 11.05.2018 O 120.00
3493 Rastislav Juračka,Novoveská 941,Šaštín-Stráže Ozvučovanie akcie MDD 21.06.2018 F 120.00
3935 Rastislav Juračka, Šaštín-Stráže Ozvučovanie akcie vianočný koncert 03.01.2018 F 360.00
411 Bureš Václav-STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica PC a monitor 29.03.2018 O 379.00
3271 Bureš Václav-STORM, Senica PC fujicu, MS office, klav. a myš, LCD 18.04.2018 F 378.24
3066 Rechtys spol. s r.o., Groslingova 63, Bratislava Pečiatky 20.02.2018 F 540.00
3366 Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou Pieskovisko 09.05.2018 F 102.90
452 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava Pieskovisko 18.05.2018 O 108.40
3431 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava Pieskovisko 07.06.2018 F 108.40
434 Duvlan s.r.o., Bánovce nad Bebravou Pieskovisko a krycia plachta 23.04.2018 O 102.90
438 Ľubomír Hušek Tlačiareň LUNA, Moravský Sv. Ján Plagát a grafické spracovanie 26.04.2018 O 30.00
3393 Ľubomír Hušek Tlačiareň LUNA, Moravský Sv. Ján Plagáty 18.05.2018 F 25.80
3439 Ľubomír Hušek Tlačiareň LUNA, Moravský Sv. Ján Plagáty 07.06.2018 F 35.76
447 Tlačiareň LUNA, s.r.o., Mor.Sv.Ján Plagáty na Deň detí 11.05.2018 O 35.76
3259 Tlačiareň LUNA, s.r.o., Mor.Sv.Ján Plagáty, reklamné a propagačné materiály 18.04.2018 F 720.96
3184 BOGA PARTNERS, s.r.o. Holíč Plastové dvere 16.03.2018 F 935.04
3292 BOGA PARTNERS, s.r.o. Holíč Plastové dvere a okná 24.04.2018 F 2815.01
3360 BOGA PARTNERS, s.r.o., 908 51 Holíč Plastové vchodové dvere 07.05.2018 F 1223.23
3219 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Plávajúca podlaha a lišty 27.03.2018 F 471.40
393 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Plávajúca podlaha a lišty 14.03.2018 O 500.00
3332 MAJAKOV s.r.o., Láb Plavákový snímač 03.05.2018 F 218.04
364 Bureš Václav-STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Počítače 19.02.2018 O 1504.00
3224 Ing. Václav Zouhar VAKATO-IT, Šaštín-Stráže Podpora a aktualizácia SQL databázy Q1 29.03.2018 F 60.00
3936 VAKATO-IT, Ing.Zouhar, Zápotočná 1084/26, Šaštín-Stráže Podpora a aktualizácia SQL databázy Q4 05.01.2018 F 45.00
3440 Martin Adamčík - MAAD, Obecná 22, Geča Poháre, emblémy, diplomy 07.06.2018 F 230.78
3304 Martin Adamčík - MAAD, Obecná 22, Geča Poháre, emblémy, štítky 26.04.2018 F 164.90
3196 OIL JPM s.r.o., Holíč Pohonné hmoty 19.03.2018 F 420.79
3378 OIL JPM s.r.o., 908 51 Holíč Pohonné hmoty 15.05.2018 F 820.79
3409 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce Pohonné hmoty 22.05.2018 F 321.64
3422 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce Pohonné hmoty 23.05.2018 F 133.13
3099 OIL JPM s.r.o., 908 51 Holíč Pohonné hmoty 06.03.2018 F 760.99
3438 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce Pohonné hmoty 07.06.2018 F 308.19
3993 OIL JPM s.r.o., 908 51 Holíč Pohonné hmoty 29.01.2018 F 485.65
3305 OIL JPM s.r.o., 908 51 Holíč Pohonné hmoty 26.04.2018 F 668.72
3490 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce Pohonné hmoty 21.06.2018 F 421.40
318 PEKAR SR s.r.o., Skalica Pohrebné služby 03.01.2018 O 325.00
3969 PEKAR SR s.r.o., Skalica Pohrebné služby 10.01.2018 F 90.00
3970 PEKAR SR s.r.o., Skalica Pohrebné služby 10.01.2018 F 235.00
1701 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava Poistné zmluvné poistenie 07.02.2018 Z 49.02
329 Pribyl & Pribyl, Kúty Poklop na šachtu 17.01.2018 O 144.00
3172 Pribyl & Pribyl s.r.o., Kúty Poklop na šachtu 15.03.2018 F 201.60
3028 Pribyl & Pribyl s.r.o., Kúty Poklopy na šachtu 20.02.2018 F 144.00
348 Pribyl & Pribyl, Kúty Poklopy na šachtu 31.01.2018 O 200.00
325 B2B Partner s.r.o. Bratislava Policové regály 15.01.2018 O 148.80
3436 Mario Antálek, Brodské, SNP 817 Polohopisné a výškopisné zameranie 07.06.2018 F 350.00
3399 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Poplatok za prenájom zariadenia 18.05.2018 F 82.68
3320 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Poplatok za prenájom zariadenia 27.04.2018 F 82.68
3494 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Poplatok za prenájom zariadenia 22.06.2018 F 82.68
3444 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava Poplatok za vyjadrenie 11.06.2018 F 120.00
3445 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava Poplatok za vyjadrenie 11.06.2018 F 120.00
3150 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia 09.03.2018 F 72.00
483 PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.,Gaštanová 13, 811 04 Bratislava Poradenské služby 20.06.2018 O 3000.00
3222 Lomtec.com a.s., Bratislava, Líščie údolie 5 Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb miest a obcí 27.03.2018 F 204.00
3989 Lomtec.com a.s., Bratislava, Líščie údolie 5 Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb miest a obcí 26.01.2018 F 204.00
3151 Lomtec.com a.s., Bratislava, Líščie údolie 5 Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb miest a obcí 09.03.2018 F 408.00
3322 Lomtec.com a.s., Bratislava, Líščie údolie 5 Poskytovanie služieb - Elektronizácia služieb miest a obcí 02.05.2018 F 204.00
353 Slovenská pošta, a.s., 975 99 Banská Bystrica Poštové poukazy 31.01.2018 O 61.67
3070 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina Potvrdenie o zostatku úveru 20.02.2018 F 6.00
3078 ŠEVT a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Potvrdenky 20.02.2018 F 247.83
3234 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica PP na výplatu 29.03.2018 F 1.10
3420 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica PP na výplatu 23.05.2018 F 1.80
3186 STEIP spol. s r.o., Šaštín-Stráže Práca plošinou 16.03.2018 F 103.97
3031 STEIP spol. s r.o., Šaštín-Stráže Práca plošinou 20.02.2018 F 151.97
3314 STEIP spol. s r.o., Šaštín-Stráže Práca plošinou 27.04.2018 F 361.90
3008 STEIP spol. s r.o., Šaštín-Stráže, Do Gazárky 1320 Práca plošinou 06.02.2018 F 153.96
3073 MAJAKOV s.r.o., Láb Práce na oprave a údržbe čerpadiel 20.02.2018 F 564.72
3021 ENARA,s.r.o.,Šaštín-Stráže, Nám.slobody 942 Práce naviac + dodávka materiálu 16.02.2018 F 2251.08
3418 red cube construction, a.s., Prievaly Práce prevedené na streche - BD Stráže č.1694 23.05.2018 F 333.50
4010 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Práce žeriavom 30.01.2018 F 462.50
3244 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Práce žeriavom, osadenie stĺpa verejného osvetlenia 17.04.2018 F 110.00
3209 Holický Ján, Potreby pre domácnosť, Šaštín-Stráže Pracovné náradie 20.03.2018 F 603.17
3410 Holický Ján, Potreby pre domácnosť, Šaštín-Stráže Pracovné náradie 22.05.2018 F 827.23
3105 Holický Ján, Potreby pre domácnosť, Šaštín-Stráže Pracovné náradie 07.03.2018 F 723.30
409 Peter Skutak- AD ROH, Bratislava Pracovné zošity 27.03.2018 O 92.96
3287 Martinus, s.r.o.,Gorkého 4, 036 01 Martin Pracovné zošity 24.04.2018 F 17.39
407 Martinus, s.r.o.,Gorkého 4, 036 01 Martin Pracovný zošit 26.03.2018 O 17.39
3125 BOHUNICKÝ & Co. s.r.o., Bratislava, Dunajská 48 Právne služby 08.03.2018 F 1440.00
485 CinemArt Sk, Lamačská cesta 97, Bratislava Premietanie filmu 21.06.2018 O 60.00
3024 LESY SR, štátny podnik, Šaštín-Stráže Prenájom pozemkov 19.02.2018 F 208.95
3250 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Preprava a pripojenie do siete inštalácia 17.04.2018 F 106.55
4008 Autoškola Progres, s.r.o., Senica Preprava osôb 30.01.2018 F 183.55
420 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Prerábka vodovodného potrubia na MsÚ 05.04.2018 O 910.00
342 Ing.Roman Gazárek- TECHNICIUM, Borský Mikuláš Preškolenie pracovníka 31.01.2018 O 40.00
334 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Presun kontajnerov 24.01.2018 O 300.00
3415 Základná škola Šaštín-Stráže Preúčtovanie miezd 22.05.2018 F 1712.31
3945 Základná škola Šaštín-Stráže Preúčtovanie miezd 08.01.2018 F 1703.92
3193 Jánoš Milan-Nákladná a autobus.doprava, Brezová pod Bradlom Prevedené služby mot. vozidla 16.03.2018 F 264.00
3947 Buzay Silvester, Šaštín-Stráže Prevedenie nového verejného osvetlenia 08.01.2018 F 3550.88
436 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Prevoz stavebnej sute 25.04.2018 O 5892.00
365 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o., Bratislava Priestor pre web, e-maily, databázy 19.02.2018 O 44.46
3146 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o., Bratislava Priestor pre web, e-maily, databázy - zverejňovanie 09.03.2018 F 44.46
3109 Ľuboš Javorík, Opravy karosérií, Borský Mikuláš Príprava na STK MULTICAR a príprava na STK PIAGIO 07.03.2018 F 1410.00
3326 Mgr. Marián Cipár, Dúhová 61, Trnava Príprava žiadosti o FP - projekt 02.05.2018 F 800.00
429 KoBio, s.r.o., Trakovice 21 Prípravky na chemické čistenie vodnej plochy v RO Gazárka 12.04.2018 O 1043.41
3289 KoBio, s.r.o., Trakovice 21 Prípravky na chemické čistenie vodnej plochy v RO Gazárka 24.04.2018 F 1043.40
461 KoBio, s.r.o., Trakovice 21 Prípravok na čistenie vodnej plochy 07.06.2018 O 975.00
319 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o., Senica Príručka,, Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018" 04.01.2018 O 26.00
3954 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Pristavenie a odvoz kontajnerov 09.01.2018 F 145.00
410 Holba - MB, s.r.o., Stupava Projektová dokumentácia k Dohode o spolufinancovaní diela 28.03.2018 O 7400.00
326 ASV AGRONOVA s.r.o., Bratislava Protizávažie 15.01.2018 O 577.20
3170 ASV AGRONOVA s.r.o., Bratislava Protizávažie 15.03.2018 F 577.20
3072 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže PVC a lišta 20.02.2018 F 215.70
3086 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže PVC a lišta 02.03.2018 F 157.10
361 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže PVC a lišty 19.02.2018 O 157.00
346 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže PVC a lišty 31.01.2018 O 215.00
1761 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce Rámcová kúpna zmluva na dodávku pohonných hmôt 11.04.2018 Z
3308 AMIRE s.r.o., Levice Realizácia verejného obstarávania 26.04.2018 F 100.00
3309 AMIRE s.r.o., Levice Realizácia verejného obstarávania 26.04.2018 F 100.00
3022 B2B Partner s.r.o. Bratislava Regál kovový 16.02.2018 F 148.80
3198 Ing. Václav Zouhar VAKATO-IT, Šaštín-Stráže Registrácia novej domény a hostingu zverejňovanie 19.03.2018 F 300.00
351 VAKATO-IT, Ing.Zouhar, Zápotočná 1084/26, Šaštín-Stráže Registrácia novej domény hostingu 31.01.2018 O 300.00
3006 ENARA,s.r.o.,Šaštín-Stráže, Nám.slobody 942 Renovácia parketovej podlahy 06.02.2018 F 3237.60
455 ORGOŇ - GROUP s.r.o., Školská 1651, Šaštín-Stráže Revízia plynových zariadení v BD ul. Školská 28.05.2018 O 1350.00
3333 Běžecký klub Hodonín, z.s., Hodonín Rozhodcovský servis pri závode 03.05.2018 F 285.00
381 X2 sport, s.r.o., Nitra Ruksaky 05.03.2018 O 396.91
3220 X2 sport, s.r.o., Nitra Ruksaky Striker 27.03.2018 F 377.92
477 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod Rybárske lístky 13.06.2018 O 21.00
367 PARTNER Peter Szalai, 941 31 Dvory nad Žitavou Servis klimatizácie 23.02.2018 O 250.00
331 Auto Moto Augustín, Na Pažiti 1474, Šaštín-Stráže Servis motorového vozidla 17.01.2018 O 245.00
3957 ORGOŇ - GROUP s.r.o., Školská 1651, Šaštín-Stráže Servis plynového zariadenia 09.01.2018 F 250.00
3197 ORGOŇ - GROUP s.r.o., Školská 1651, Šaštín-Stráže Servis plynového zariadenia na ul. Školská 19.03.2018 F 187.69
454 MAJAKOV s.r.o., Láb Servis tlakovej kanalizácie 28.05.2018 O 1500.00
385 MAJAKOV s.r.o., Láb Servis tlakovej kanalizácie 05.03.2018 O 2000.00
333 Majavou s.r.o., Láb Servis tlakovej kanalizácie 24.01.2018 O 1500.00
3223 ASV AGRONOVA s.r.o., Bratislava Servisná prehliadka na traktor Zetor PROXIMA CL80 29.03.2018 F 350.62
3372 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava Školenie k programu 09.05.2018 F 152.56
3454 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3 Školné na základnú prípravu členov 12.06.2018 F 50.00
388 Mária Chocholáčková, Nám. sv. Martina 407/3, 908 51 Holíč Školské potreby 07.03.2018 O 132.80
3247 Jozef Riška, Kúty Skrine 17.04.2018 F 750.00
3213 FCC Slovensko, s.r.o., Zohor Služby 20.03.2018 F 6847.52
3217 FCC Slovensko, s.r.o., Zohor Služby 27.03.2018 F 925.20
3403 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 21.05.2018 F 6847.52
3406 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 21.05.2018 F 2648.50
3112 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 07.03.2018 F 6816.64
3117 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 07.03.2018 F 1254.13
4000 FCC Slovensko, s.r.o., Zohor Služby 30.01.2018 F 898.56
4005 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 30.01.2018 F 6816.64
3303 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 26.04.2018 F 6847.52
3324 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby 02.05.2018 F 3311.15
3361 V&Z, s.r.o., Macov Služby podľa Zmluvy 07.05.2018 F 29760.00
3182 IVES Košice, 041 18 Košice Služby STP APV 16.03.2018 F 389.80
3283 IPBOZ s.r.o., 906 03 Koválov Služby v oblasti krízového riadenia obce 19.04.2018 F 180.00
3496 FCC Slovensko, s.r.o., 900 51 Zohor Služby za obdobie 05/2018 22.06.2018 F 6876.13
3067 JUDr. Jana Dobiašová, Holíč Spísanie návrhu 20.02.2018 F 639.84
3036 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže Spotreba energií dočasnej nocľahárne 20.02.2018 F 1626.81
3179 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže Spotreba zemného plynu dočasnej nocľahárne 15.03.2018 F 122.14
474 Ing. Mário Antálek, Brodské Spracovanie geometrického plánu 13.06.2018 O 227.00
3354 RH - Com s.r.o., Jablonica Spracovanie NMS č.2 k projektu 07.05.2018 F 250.00
3276 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o., Bratislava Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov 19.04.2018 F 168.00
340 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o., Bratislava Spravodajca vo verejnej správe 24.01.2018 O 147.00
3312 Jozef Sláma, Petrova Ves Spustenie plynového kotla 26.04.2018 F 193.08
4013 Jozef Sláma, Petrova Ves Spustenie plynového kotla 02.02.2018 F 136.44
377 Rudolf Menšík, Šaštín - Stráže Stavebné práce 05.03.2018 O 1504.00
3149 Rudolf Menšík, Šaštín - Stráže Stavebné práce 09.03.2018 F 1504.00
380 Rudolf Menšík, Šaštín - Stráže Stavebné práce na objekte Bazilicon 05.03.2018 O 1515.00
3374 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 15.05.2018 F 386.65
3955 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 09.01.2018 F 126.12
3442 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 07.06.2018 F 147.28
3443 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 07.06.2018 F 434.24
3256 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., Šaštín-Stráže Stavebný materiál 18.04.2018 F 132.22
3257 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., Šaštín-Stráže Stavebný materiál 18.04.2018 F 229.97
3258 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., Šaštín-Stráže Stavebný materiál 18.04.2018 F 333.68
3132 STAVCENTRUM A-Z s.r.o., Šaštín-Stráže Stavebný materiál 08.03.2018 F 438.42
3134 STAVCENTRUM A-Z s.r.o., Šaštín-Stráže Stavebný materiál 08.03.2018 F 453.64
3318 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 27.04.2018 F 668.35
3495 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., M.R.Štefánika 495, 908 41 Šaštín-Stráže Stavebný materiál 22.06.2018 F 1096.60
3175 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., Šaštín-Stráže Stavebný materiál 15.03.2018 F 73.32
3176 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., Šaštín-Stráže Stavebný materiál 15.03.2018 F 187.18
3177 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., Šaštín-Stráže Stavebný materiál 15.03.2018 F 611.98
3183 STAVCENTRUM A-Z, s.r.o., Šaštín-Stráže Stavebný materiál 16.03.2018 F 183.32
3122 Agrozdroj, s.r.o., Čáry Štiepenie haluzoviny 07.03.2018 F 900.00
3265 Radoslav Sloboda - KOVO, Šaštín-Stráže Stĺpiky 18.04.2018 F 338.40
3288 Radoslav Sloboda - KOVO, Šaštín-Stráže Stĺpiky 24.04.2018 F 338.40
422 Radoslav Sloboda - KOVO, Šaštín-Stráže Stĺpiky na ulicu Hollého 05.04.2018 O 330.00
423 Radoslav Sloboda - KOVO, Šaštín-Stráže Stĺpiky na ulicu Hollého 06.04.2018 O 330.00
3042 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 46.80
3043 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 40.13
3044 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 35.66
3045 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 8.92
3046 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 26.75
3048 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 4.45
3050 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 15.60
3051 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 11.15
3052 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 8.92
3053 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 6.68
3054 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 4.45
3055 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 13.38
3056 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 15.60
3057 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 11.15
3061 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 167.17
3062 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 20.02.2018 F 274.18
3938 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 05.01.2018 F 75.78
3939 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 05.01.2018 F 75.78
3940 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 05.01.2018 F 84.70
3941 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 05.01.2018 F 69.10
3942 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 05.01.2018 F 51.28
3943 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 05.01.2018 F 62.41
3949 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 09.01.2018 F 17.83
3951 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 09.01.2018 F 17.83
3973 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 10.01.2018 F 144.88
3974 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 10.01.2018 F 280.85
3975 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 10.01.2018 F 26.75
3976 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 10.01.2018 F 17.83
3977 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 10.01.2018 F 22.30
3978 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Stočné, vodné 10.01.2018 F 17.83
371 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Stoličky 23.02.2018 O 200.00
3156 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Stoličky 09.03.2018 F 200.00
3200 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže Stoličky, regálová zostava, stôl 19.03.2018 F 1095.00
3357 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Stravné lístky 07.05.2018 F 3698.04
3071 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Stravné lístky 20.02.2018 F 3478.67
3267 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Stravné lístky 18.04.2018 F 3311.52
3458 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Stravné lístky 12.06.2018 F 3853.84
3001 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Stravné lístky 02.02.2018 F 3812.95
3171 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Stravné lístky 15.03.2018 F 3624.92
3327 Vladimír Hasák - záhradníctvo AV, Šajdíkové Humence Stromčeky a substrát 02.05.2018 F 892.40
428 Záhradníctvo AV, Šajdíkové Humence Stromčeky a zemina 12.04.2018 O 892.40
469 VTC a.s., Plzeňská 868, 783 91 Uničov Suchý zips 11.06.2018 O 29.76
462 KoBio, s.r.o., Trakovice 21 Tablety 07.06.2018 O 282.00
3487 KoBio, s.r.o., Trakovice 21 Tablety na prečistenie kanalizácie 21.06.2018 F 282.00
3446 SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o.,Bratislavská 25, Holíč Tabuľa 11.06.2018 F 48.00
463 SMALTOVŇA HOLÍČ, s.r.o.,Bratislavská 25, Holíč Tabuľky so súpisným číslom 11.06.2018 O 75.00
3127 Ing.Oto Švrček, Senica Technická kontrola a nastavenie plynových spotrebičov v BD Bazilicon 08.03.2018 F 68.04
3987 Ing.Oto Švrček, Senica Technická kontrola, čistenie a nastavenie plynových kotlov v bytových domoch 26.01.2018 F 1357.08
3195 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 16.03.2018 F 398.45
3037 Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava Telekomunikačné služby 20.02.2018 F 207.70
3390 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 18.05.2018 F 409.30
3392 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 18.05.2018 F 200.05
3065 Orange Slovensko, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 20.02.2018 F 0.43
3980 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 10.01.2018 F 205.12
3110 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 07.03.2018 F 409.09
3264 Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava Telekomunikačné služby 18.04.2018 F 214.45
3463 Orange Slovensko, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 12.06.2018 F 0.05
3991 Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, Bratislava Telekomunikačné služby 29.01.2018 F 417.91
3290 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 24.04.2018 F 66.04
3485 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 18.06.2018 F 215.29
3486 Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Telekomunikačné služby 18.06.2018 F 453.00
3310 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 26.04.2018 F 416.24
3169 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 15.03.2018 F 209.84
3180 Orange Slovensko, a.s., Bratislava Telekomunikačné služby 15.03.2018 F 0.25
3471 ND-A. Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur Terénne úpravy 14.06.2018 F 601.08
392 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Terénne úpravy a úprava skládky 09.03.2018 O 1500.00
355 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Terénne úpravy a úprava skládky 07.02.2018 O 1000.00
3009 ND-A. Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur Terénne úpravy buldozérom 06.02.2018 F 341.76
363 ND-A. Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur Terénne úpravy na zbernom dvore 19.02.2018 O 3700.00
473 Tlačiareň LUNA, s.r.o., Mor.Sv.Ján Tlač Hlásnika 13.06.2018 O 1476.00
397 Ľubomír Hušek Tlačiareň LUNA, Moravský Sv. Ján Tlač plagátov a propagačné materiály 19.03.2018 O 720.96
406 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tlačiareň MFC Canon M631 26.03.2018 O 240.00
3114 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica Tlačiarenské služby 07.03.2018 F 61.67
362 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, Bratislava Tlačivá 19.02.2018 O 67.22
3089 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, Bratislava Tlačivá 05.03.2018 F 76.10
357 ŠEVT a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Tlačivá 07.02.2018 O 247.85
3249 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Toner, batéria, zal. zdroj, skartovačka 17.04.2018 F 362.40
405 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Toner, skartovačka, batéria, zál. zdroj 26.03.2018 O 253.20
3023 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery 16.02.2018 F 537.60
3441 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery 07.06.2018 F 319.20
328 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery 16.01.2018 O 537.60
3115 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery 07.03.2018 F 410.39
3452 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery 11.06.2018 F 325.18
3003 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery 06.02.2018 F 306.36
3391 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery, batéria, zapojenie 18.05.2018 F 606.30
3191 Bureš Václav-STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery, myš, zapojeniie PC 16.03.2018 F 327.64
3359 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery, výmena zdroja 07.05.2018 F 307.20
3334 X2 sport, s.r.o., Nitra Tovar pre CVČ 03.05.2018 F 573.23
3323 Mária Chocholáčková, Nám. sv. Martina 407/3, 908 51 Holíč Tovar pre deti v HN 02.05.2018 F 132.80
484 Rechtys spol. s r.o., Groslingova 63, Bratislava Tričká na volejbal 20.06.2018 O 702.00
3396 Rechtys spol. s r.o., Grosslingova 63, Bratislava 1 Tričká, medaile 18.05.2018 F 672.00
437 Rechtys spol. s r.o., Grosslingova 63, Bratislava 1 Tričko a medaile 26.04.2018 O 672.00
3240 MAJAKOV s.r.o., Láb Údržba kanalizačných zariadení 04.04.2018 F 359.28
3032 ENARA,s.r.o.,Šaštín-Stráže, Nám.slobody 942 Upratovací vozík 20.02.2018 F 195.36
337 ENARA,s.r.o.,Šaštín-Stráže, Nám.slobody 942 Upratovací vozík 24.01.2018 O 195.36
459 ND-A. Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur Úprava skládky 04.06.2018 O 600.00
321 ND-A. Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur Úprava skládky 11.01.2018 O 341.76
3128 ND-A. Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur Úprava terénu v zbernom dvore 08.03.2018 F 3774.24
384 Jozef Riška, Kúty Uzamykateľné skrine 05.03.2018 O 750.00
3346 Florbal s.r.o., Bratislava Vesty 04.05.2018 F 54.00
432 Florbal s.r.o., Bratislava Vesty 17.04.2018 O 54.00
3365 Tomáš Tomašovič - Kominárstvo, Šaštín-Stráže Vložkovanie komína 09.05.2018 F 344.00
439 Tomáš Tomašovič - Kominárstvo, Šaštín-Stráže Vložkovanie komína 26.04.2018 O 350.00
3347 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 04.05.2018 F 15.72
3047 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 20.02.2018 F 10.10
3049 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 20.02.2018 F 14.60
3058 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 20.02.2018 F 7.86
3059 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 20.02.2018 F 2.24
3060 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 20.02.2018 F 11.23
3063 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 20.02.2018 F 11.23
3412 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 22.05.2018 F 31.45
3413 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 22.05.2018 F 13.48
3950 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 09.01.2018 F 15.72
3245 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 17.04.2018 F 15.72
3434 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 07.06.2018 F 15.72
3450 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 11.06.2018 F 30.32
3460 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné 12.06.2018 F 14.60
3135 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 08.03.2018 F 31.45
3136 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 08.03.2018 F 13.48
3152 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 09.03.2018 F 15.72
3153 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 09.03.2018 F 14.60
3159 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 12.03.2018 F 14.60
3164 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 14.03.2018 F 30.32
3178 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné 15.03.2018 F 33.70
3338 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 75.78
3339 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 75.78
3340 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 84.70
3341 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 62.41
3342 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 51.28
3189 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 16.03.2018 F 294.23
3192 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 16.03.2018 F 537.19
3348 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 17.83
3349 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 17.83
3351 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 26.75
3352 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 22.30
3353 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 04.05.2018 F 17.83
3368 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 09.05.2018 F 276.40
3371 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 09.05.2018 F 294.23
3227 BVS, a.s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 29.03.2018 F 17.83
3228 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 29.03.2018 F 69.10
3229 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 29.03.2018 F 75.78
3230 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 29.03.2018 F 75.78
3231 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 29.03.2018 F 84.70
3232 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 29.03.2018 F 62.41
3233 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 29.03.2018 F 51.28
3423 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 23.05.2018 F 69.10
3424 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 23.05.2018 F 75.78
3425 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 23.05.2018 F 75.78
3426 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 23.05.2018 F 84.70
3427 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 23.05.2018 F 62.41
3428 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 23.05.2018 F 51.28
3090 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 05.03.2018 F 17.83
3429 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 28.05.2018 F 17.83
3246 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 17.04.2018 F 17.83
3432 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 07.06.2018 F 17.83
3433 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 07.06.2018 F 31.20
3437 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 07.06.2018 F 17.83
3100 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 06.03.2018 F 26.75
3252 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 17.04.2018 F 26.75
3101 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 07.03.2018 F 22.30
3253 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 18.04.2018 F 22.30
3102 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 07.03.2018 F 17.83
3254 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 18.04.2018 F 17.83
3255 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 18.04.2018 F 17.83
3447 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 11.06.2018 F 22.30
3448 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 11.06.2018 F 17.83
3449 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 11.06.2018 F 13.38
3451 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 11.06.2018 F 24.52
3278 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 19.04.2018 F 205.07
3279 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 19.04.2018 F 171.62
3455 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 12.06.2018 F 28.98
3456 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 12.06.2018 F 26.75
3461 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 12.06.2018 F 216.22
3137 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 08.03.2018 F 17.83
3138 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 08.03.2018 F 69.10
3139 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 08.03.2018 F 75.78
3140 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 08.03.2018 F 75.78
3141 BVS, a.s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 08.03.2018 F 84.70
3142 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 08.03.2018 F 62.41
3143 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 08.03.2018 F 51.28
3468 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 13.06.2018 F 296.45
3154 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 09.03.2018 F 31.20
3155 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 09.03.2018 F 17.83
3158 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 09.03.2018 F 17.83
3160 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 12.03.2018 F 26.75
3161 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 12.03.2018 F 22.30
3162 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 12.03.2018 F 17.83
3163 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 12.03.2018 F 13.38
3165 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 14.03.2018 F 28.98
3166 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vodné, stočné 14.03.2018 F 24.52
3336 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 03.05.2018 F 17.83
3337 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vodné, stočné 03.05.2018 F 69.10
3491 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vyjadrenie 21.06.2018 F 18.00
3492 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Vyjadrenie 21.06.2018 F 18.00
3275 Karol Bäuml - CHEMIKO, 908 51 Holíč Vykonaná pravidelná deratizácia 18.04.2018 F 328.40
3421 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce na kanalizačných zariadeniach 23.05.2018 F 483.60
3457 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce na kanalizačných zariadeniach 12.06.2018 F 438.48
3181 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce na kanalizačných zariadeniach 16.03.2018 F 1548.12
3262 MAJAKOV s.r.o., Láb Vykonané práce pri údržbe kanalizácie 18.04.2018 F 1306.08
3467 MAREK DANIS, Piesočná 737, Šaštín-Stráže Vykonané výkopové a murárske práce 13.06.2018 F 1276.00
3282 Dáša Šuranská, 906 03 Smrdáky Vykonanie bezpečnostnotechnickej služby 19.04.2018 F 190.00
3990 Dáša Šuranská, 906 03 Smrdáky Vykonanie bezpečnotechnickej služby 26.01.2018 F 190.00
3430 Búranka - spolok dychovej hudby, Borský Mikuláš Vykonanie hudobnej produkcie 07.06.2018 F 100.00
3145 Ing. Roman Gazárek- Technicium, Borský Mikuláš 1575 Vykonanie prehliadok plynových zariadení 09.03.2018 F 405.00
3144 Ing.Roman Gazárek- Technicium, Borský Mikuláš 1575 Vykonanie školenia 09.03.2018 F 40.00
3402 AUTODOPRAVA A ZEMNÉ PRÁCE MAXIAN s.r.o., 901 01 Malacky Vykopávanie koreňov a iich odvoz, nakladanie a odvoz drte 21.05.2018 F 5892.00
460 MAREK DANIS, Piesočná 737, Šaštín-Stráže Výkopové a murárske práce 07.06.2018 O 2200.00
398 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena el. bojlera - TJ Spartak Stráže 20.03.2018 O 950.00
399 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena el. bojlera na ZS 20.03.2018 O 400.00
3237 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena el. ohrievača na T.J. Spartak Stráže 04.04.2018 F 957.67
3238 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena el. ohrievača na ZS č.1 04.04.2018 F 373.44
379 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena havarijného stavu vodovodnej prípojky 05.03.2018 O 1983.57
3126 Marián Kvačkaj KM - elektro, Šaštín-Stráže Výmena kamery 08.03.2018 F 1433.27
349 Marián Kvačkaj KM-elektro, J.Hollého 829, Šaštín-Stráže Výmena kamery 31.01.2018 O 1300.00
3260 Ľubomír Ondráš-ELEKTROMONTÉR, J.Kollára 146, Čáry Výmena plaváku na ponornom čerpadle 18.04.2018 F 30.00
317 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena plynového kotla 03.01.2018 O 3500.00
3972 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena plynového kotla 10.01.2018 F 3483.00
3130 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena plynového kotla na ZS 08.03.2018 F 3528.00
354 VKP instal s.r.o., Domky 1351, Šaštín-Stráže Výmena plynového kotla na ZS 07.02.2018 O 1000.00
1800100 ALVEST, s.r.o., Skalka nad Váhom Výmena poškodených dverí na ČOV 28.05.2018 F 1223.23
390 Auto Moto Augustín, Na Pažiti 1474, Šaštín-Stráže Výmena spojky na Fiat 07.03.2018 O 390.00
4012 Jozef Sláma, Petrova Ves Výmena termostatu 02.02.2018 F 127.20
1737 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Bratislava Výpoveď poistnej zmluvy PZP 15.03.2018 Z
1703 VAKATO-IT, Ing.Zouhar, Zápotočná 1084/26, Šaštín-Stráže Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 26.04.2017 07.02.2018 Z
3380 Ing. Jozef Vida, Vinica Vypracovanie dokumentov 15.05.2018 F 100.00
443 RH - Com s.r.o., Jablonica Vypracovanie Následnej monitorovacej správy 04.05.2018 O 500.00
400 Mário Antálek, Brodské Vypracovanie polohopisného a výškopisného zamerania 21.03.2018 O 350.00
372 Ateliér BUDO s.r.o., Trnovec č.33 Vypracovanie projektov 23.02.2018 O 960.00
3370 HAMA COMPANY, s.r.o., Nálepkova 68, Bernolákovo Vypracovanie projektového spisu 09.05.2018 F 900.00
3235 HAMA COMPANY, s.r.o., Nálepkova 68, Bernolákovo Vypracovanie projektového spisu 04.04.2018 F 700.00
3417 HAMA COMPANY, s.r.o., Nálepkova 68, Bernolákovo Vypracovanie projektového spisu 22.05.2018 F 600.00
3269 HAMA COMPANY, s.r.o., Nálepkova 68, Bernolákovo Vypracovanie projektového spisu 18.04.2018 F 250.00
3277 Holba - MB, s.r.o., Stupava Vypracovanie projektu 19.04.2018 F 3700.00
441 HAMA COMPANY, s.r.o., 900 27 Bernolákovo Vypracovanie žiadosti o dotáciu na projekt - elektro mobilita 03.05.2018 O 900.00
412 HAMA COMPANY, s.r.o., 900 27 Bernolákovo Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie 29.03.2018 O 250.00
324 Ing. Lasica Stanislav, Petrova Ves Vypracovanie znaleckého posudku 15.01.2018 O 600.00
3081 Vladimír Zajíček - NINA, Šaštín-Stráže Vyrezanie grafiky v KD 27.02.2018 F 50.00
480 Radoslav Sloboda - KOVO, Šaštín-Stráže Výroba a montáž oplotenia 20.06.2018 O 780.00
3933 Michal Nosek stromy nosek, Kopčany Výrub stromov 02.01.2018 F 850.00
3273 Michal Nosek stromy nosek, Kopčany Výrub stromov 18.04.2018 F 510.00
3133 Michal Nosek stromy nosek, Kopčany Výrub stromov 08.03.2018 F 680.00
3472 Michal Nosek stromy nosek, Kopčany Výrub stromov 15.06.2018 F 260.00
347 Michal Nosek stromy nosek, Kopčany Výrub stromov 31.01.2018 O 680.00
425 ELVIP s.r.o., Malacky Výrub stromov v RO Gazárka 09.04.2018 O 138.00
3953 Centrum voľného času - Stonožka, Senica Vystúpenie detí na Mikuláša 09.01.2018 F 30.00
444 Magic Star s.r.o. Bratislava Vystúpenie pre deti 11.05.2018 O 238.00
3185 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Vytýčenie plynárenských zariadení 16.03.2018 F 241.85
374 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Vytýčenie plynárenských zariadení 23.02.2018 O 240.00
366 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Vytýčenie telekomunikačného vedenia 19.02.2018 O 60.00
3079 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o., Bratislava Vyúčtovacia faktúra 20.02.2018 F 147.00
3033 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Vyúčtovacia faktúra - opis 20.02.2018 F 23.58
3958 Ing. Ondrej Sova, Bratislava Vyúčtovanie odmeny 09.01.2018 F 2640.00
3984 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Vyúčtovanie zmluvy 26.01.2018 F 291.74
335 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Vývoz fekálií 24.01.2018 O 300.00
4001 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Vývoz fekálií 30.01.2018 F 348.00
4002 Nigrovič Viliam, Novoveská 856, 908 41 Šaštín-Stráže Vývoz fekálií 30.01.2018 F 232.00
426 Autodoprava a zemné práce Maxian s.r.o., Malacky Vývoz stavebnej sute 09.04.2018 O 1500.00
1800001 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o., Bratislava Zálohová faktúra - Priestor pre web, e-maily, databázy - zverejňovanie 08.03.2018 F 44.46
3293 BOGA PARTNERS, s.r.o., 908 51 Holíč Zámok uzamykateľný kľučkou 24.04.2018 F 106.80
3225 Rudolf Menšík, Šaštín - Stráže Zateplenie bytovky Bazilicon 29.03.2018 F 1516.00
456 PD Gbely Zemina 28.05.2018 O 200.00
3187 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Zemný plyn 16.03.2018 F 2872.00
3188 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Zemný plyn 16.03.2018 F 52.00
3356 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 07.05.2018 F 5681.24
3029 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Zemný plyn 20.02.2018 F 2872.00
3375 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 15.05.2018 F 52.00
3376 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 15.05.2018 F 2872.00
3084 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Zemný plyn 02.03.2018 F 2872.00
3085 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Zemný plyn 02.03.2018 F 52.00
3284 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 19.04.2018 F 2872.00
3285 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 19.04.2018 F 52.00
4011 SPP, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/a Zemný plyn 30.01.2018 F 2222.46
3482 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 18.06.2018 F 2872.00
3483 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zemný plyn 18.06.2018 F 52.00
430 Mgr.Marián Cipár, Dúhová 61, Trnava Žiadosť o finančný príspevok 12.04.2018 O 800.00
1773 Ivan Černý - ČEMOTO, Šaštín-Stráže Zmluva 26.04.2018 Z
1769 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3 Zmluva č.38 361 23.04.2018 Z 3000.00
1726 TOPSET Solutions s.r.o. Stupava Zmluva o aktualizácii programov 07.03.2018 Z 108.00
1782 mm cité2, s.r.o., Brnianska 2, Trenčín Zmluva o dielo 09.05.2018 Z 25608.22
1758 V&Z, s.r.o., Macov Zmluva o dielo 10.04.2018 Z 29760.00
1763 MODUL 75, s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 11.04.2018 Z 6720.00
1685 PROFI BAU VALUSEK s.r.o., Šaštín-Stráže, J. Hollého 661 Zmluva o dielo 25.01.2018 Z 35954.76
1770 PROFI BAU VALUSEK s.r.o., Šaštín-Stráže, J. Hollého 661 Zmluva o dielo 23.04.2018 Z 34368.60
1714 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava Zmluva o dielo na verifikáciu a aktualizáciu pasportizácie cintorínov 19.02.2018 Z 3059.52
1749 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava Zmluva o nájme a poskytovaní služieb 29.03.2018 Z 88.79
1760 Vladimír Dujsík, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 10.04.2018 Z 202.68
1795 Ing.Igor Daniel a Gabriela Danielová, M.Nešpora 1575/40, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 08.06.2018 Z 106.56
1796 Igor Šedivý, Novoveská 913/54, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 11.06.2018 Z 134.21
1693 Ivan Malík, Slnečná 1616/10, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 01.02.2018 Z 132.83
1779 Pavlína Sušilová, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme bytu 02.05.2018 Z 125.00
1742 Ľudovít Suchý, M.Nešpora 1155, Šaštín-Stráže a Lucia Suchá, Jablonica 12 Zmluva o nájme bytu 16.03.2018 Z 169.30
1718 Silvia Hercegová, Vazovova 2740/17, Bratislava Zmluva o nájme hrobového miesta 21.02.2018 Z 20.00
1801 Miroslav Macho, Šajdíkové Humence Zmluva o nájme hrobového miesta 18.06.2018 Z 10.00
1705 Ivana Grandová, Bratislava Zmluva o nájme hrobového miesta 08.02.2018 Z 30.00
1746 Alexander Kozánek, Domky 413, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme nebytových priestorov 27.03.2018 Z 20.00
1753 Gazárka, s.r.o., Šaštín-Stráže Zmluva o nájme nebytových priestorov 29.03.2018 Z 12.00
1738 Magdaléna Javorková ZUBNÁ TECHNIKA, Šaštín-Stráže Zmluva o nájme nebytových priestorov 15.03.2018 Z 1001.70
1739 MUDr. Oľga Šipoldová, Smolinské 152 Zmluva o nájme nebytových priestorov 15.03.2018 Z 1032.98
1740 MUDr. Jarmila Kováčiková, Malacky Zmluva o nájme nebytových priestorov 15.03.2018 Z 1438.88
1741 INVI s.r.o., Lakšárska Nová Ves Zmluva o nájme nebytových priestorov 16.03.2018 Z 972.80
1768 Mesto Gbely, Námestie slobody č.1261, Šaštín-Stráže Zmluva o poskytnutí dotácie 23.04.2018 Z 18.00
1675 Obec Borský Mikuláš Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 10.01.2018 Z 9.00
1722 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rod. SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 05.03.2018 Z 90306.00
1673 Nadácia ZSE, Čulenova 6, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. RR2017/03/57 05.01.2018 Z 750.00
1764 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku grantový program regióny č.33/2018 16.04.2018 Z 2000.00
1715 Marián Kvačkaj KM-elektro, J.Hollého 829, Šaštín-Stráže Zmluva o poskytovaní technickej služby č.02/TS/2018 19.02.2018 Z
1798 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka 12.06.2018 Z
1727 Lenka Dzurová, Hviezdoslavova 521/A, Šaštín-Stráže Zmluva o prenájme pozemku 09.03.2018 Z 29.94
1728 Martin Lysý, Hviezdoslavova 521/B, Šaštín-Stráže Zmluva o prenájme pozemku 09.03.2018 Z 29.94
1762 SME EURÓPA, o.z., Bratislava Zmluva o spolupráci 11.04.2018 Z 4500.00
1707 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Zmluva o spolupráci 09.02.2018 Z
1747 Mesto Senica, obec Smrdáky, obec Koválov, obec Sobotište, obec Borský Svätý Jur, obec Moravský Svätý Ján, obec Smolinské, obec Sekule, obec Lakšárska Nová Ves Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov 27.03.2018 Z 1500.00
1713 JUDr. Michal Filípek, RO Gazárka 1507/113, Šaštín-Stráže Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 19.02.2018 Z 3560.00
1720 Mgr. Otto Kovarik, Ul. 29. augusta 18, Bratislava Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 23.02.2018 Z 1832.00
1757 Igor Černický a Vlasta Černická, Štúrova 731/46, Smolenice Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 06.04.2018 Z 3360.00
1678 Štefan Ralbovský a Anna Ralbovská, Štefánikova 707/49, Senica Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 11.01.2018 Z 3616.00
1679 Ing.Vladimír Milo a Ing. Daniela Milová, Matejkova 57, Bratislava Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 12.01.2018 Z 4776.00
1680 Vladimír Hlatký a Irena Hlatká, Belinského 15, Bratislava Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 12.01.2018 Z 4712.00
1681 RNDr. Kristína Stahlová, Bratislava Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 12.01.2018 Z 3624.00
1683 Ing. Ondrej Matej a Darina Matejová, Romanova 33, Bratislava Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 17.01.2018 Z 3016.00
1684 Marián Matúš, Borský Mikuláš Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 24.01.2018 Z 3008.00
1694 Ing. Július Olšiak, Kuklovská 497/25, Bratislava a Lucia Kurňavová, Nám.sv.Františka 18, Bratislava Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 01.02.2018 Z 2792.00
1695 JUDr. Rudolf Nemec, Vetvárska 19, Bratislava Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 01.02.2018 Z 2976.00
1696 Jana Weis, Frechen, Nemecko Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 01.02.2018 Z 4896.00
1697 Ľubica Horecká, Hlavná 998/68, Stupava a Leontína Vaňková, Jilemnického 1567/2, Stupava Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 01.02.2018 Z 3224.00
1698 Richard Karas a Vladimír Karas, J.Mudrocha 1354/40, Senica Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 01.02.2018 Z 5152.00
1699 Róbert Rangl, Znojmo Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 01.02.2018 Z 3800.00
1765 Kristína Poláková, M.R.Štefánika 158, Šaštín-Stráže Zmluva o výpožičke č. 511 19.04.2018 Z
1674 ČSOB Leasing, a.s., Bratislava Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva 05.01.2018 Z
3239 ZNAČKY, s.r.o., Dolný Kubín Značky, kužele, podstavce 04.04.2018 F 589.20
375 Jozef Major Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky 02.03.2018 O 1000.00
3998 BVS, a. s., Bratislava, Prešovská 48 Zrážky 30.01.2018 F 191.33
3317 BVS, a. s., Prešovská 48, Bratislava Zrážky 27.04.2018 F 188.00
360 Tvoje náradie Zvárací invertor 2v1 CO2/MMA 19.02.2018 O 307.00
356 Redakcia Záhorák, Senica Zverejnenie ponuky 07.02.2018 O 149.40

Copyright 2018 © Mesto Šaštín-Stráže, All rights reserved | Created by VAKATO-IT